Guinea-Bissau: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ neevidoval v roce 2017 žádný případ obchodní nebo ekonomické spolupráce mezi ČR a Guinea Bisaau.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz z ČR do GB

31

52

88

13

5

Dovoz do ČR z GB

1

0

0

0

1

Bilance

30

52

88

13

4

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do  Guinea-Bissau za rok 2017
Kód zbožíNázev zbožíUSD(tis.)
87 Vozidla motorová traktory kola aj vozidla 5

Zdroj: ČSÚ

Dovoz do ČR z Guinea-Bissau za rok 2017
Kód zbožíNázev zbožíUSDD(tis.)
73 Výrobky ze železa nebo oceli 1

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nejsou známy žádné informace o výměně služeb mezi ČR a Guinea-Bissau.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nesjou známy žádné informace o českých investicích a společných podnicích v Guinea-Bissau.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V minulosti uzavřené smlouvy (Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau o kulturní spolupráci) a Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau), byly ukončeny v r.1993. V současnosti nejsou v jednání žádné mezivládní dohody.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V dřívějších letech poskytla ČR Guineji-Bissau několik studijních stipendií. V současnosti jsou kontakty sporadické. V roce 2017 nebyl realizován žádný malý lokální projekt.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: