Guinea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz ČR do Guineje

1 419

3 027

1 798

2 156

1 433

2 510

Vývoz ČR z Guineje 

1 693

319

384

54

138

62

Bilance 

826

2 729

1 414

2 103

1 295

2 506

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Guineje v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

85

Kamery, TV

1 308

84

Reaktory, kotle, mechnické přístroje

585

73

Výrobky ze železa, oceli

264

94

Nábytek, lůžkoviny, svítidla

128

90

Optické přístroje

119

63

Textilní výrobky

102

96

Výrobky různé

30

87 Motorová vozidla, traktory

10

34

Mýdlo, prací a mazací přípravky

9

49

Knihy, noviny, polygrafické tištěné výrobky

5

Zdroj: Český statistický úřad

Dovoz ČR z Guineje v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

84

Reaktory, kotle, mechnické přístroje

21

07

Zelenina, rostliny

15

90

Optické přístroje

6

01

Živá zvířata

6

06

Žívé rostliny a květinářské výrobky

4

85

Kamery, TV

4

08

Ovoce, ořechy

3
92 Hudební nástroje 2

Zdroj: Český statistický úřad

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dakar nemá informace o investicích českých firem v Guineji.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1959
  • Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1961
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky o vědeckotechnické spolupráci z roku 1960

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla Guineji v minulosti řadu studijních stipendií (např. v lékařství, zemědělství, vodohospodářství).

Na mezinárodní úrovni se ČR účastní činnosti Guinejské konfigurace Komise pro budování míru (Guinea Configuration of the Peace Building Commission, od ledna 2012).

V červnu 2012 poskytlo MZV ČR Guineji – prostřednictvím NGO Lékaři bez hranic (Médecins sans frontières) - humanitární pomoc ve výši 2 mil. CZK pro děti a kojící a těhotné ženy (Integrated Maternal and Child Health Project in Guinea). V 2012 byla za finanční pomoci ČR vybudována první hmotná/IT knihovna Lékařské fakulty Conakerské university, guinejskému Ministerstvu zdravotnictví byl poskytnut prášek na úpravu (sterilizaci) vody pro potřeby zdravotnických zařízení.

V zemi také působí české neziskové orgamizace Centrum Dialog, Prokontakt a Wontanara, které se zaměřují na adopci dětí na dálku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: