Guyana: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Guyanou je dlouhodobě velice nízká.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vzájemná obchodní výměna (v tis. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

vývoz

593

69

84

222

 278

dovoz

138

178

121

712

 342

obrat

731

247

205

934

 620

saldo

455

-109

-37

-490

 -63

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz v r. 2017 (v tis. USD)
HS4

Komodita

Hodnota

8429

Buldozery, srovnávače, rypadla apod.

100

4008

Desky, tyče ap z kaučuku

97

2713

Koks, živice, petrolejové aj zbytky olejů

38

8202

Pily ruční, listy pilové

19

8208

Nože, destičky břitové pro stroje zařízení

16

8517

Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě

4

8431

Součásti jeřábů, vozíků ap buldozerů, fréz aj

3

9405

Svítidla a osvětlovací zařízení

1

Zdroj: ČSÚ

Dovoz v r. 2017 (v tis. USD)
 HS4

Komodita

Hodnota

2208

Ethylalkohol nedenat pod 80 % destiláty

305

2606

Rudy hliníkové koncentráty

15

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb je minimální. Existují omezené možnosti pro obchod se službami v oblasti cestovního ruchu a dopravy.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V teritoriu Guyany nejsou evidovány žádné české investice ani joint-ventures.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Guyanou nejsou smluvně upraveny.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2015 poskytla Česká republika Guyaně rozvojovou pomoc (ODA) ve výši 26 960 USD.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: