Haiti: Finanční a daňový sektor

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2004

 • příjmy 330,2 milionů HTG
 • výdaje 529,6 milionů HTG

2005

 • příjmy 400 milionů HTG
 • výdaje 600,8 milionů HTG

údaje jsou odhadované, není k dispozici věrohodná statistika

zpět na začátek

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance za r. 2002–2005p v mil. USD
  2002 2003 2004 2005p
A. Běžný účet -88,94 -44,90 -55,64 54,44
zboží a služby -828,93 -948,62 1 036,26 1 162,36
zboží -705,99 -782,87 -832,78 -849,68
služby -122,94 -165,75 -203,48 -312,67
důchody -13,67 -14,28 -11,92 -37,11
transfery běžné 753,66 918,00 992,54 1 253,91
B. Kapitálový účet -- -- -- --
C. Finanční účet -4,14 -48,46 13,23 -16,69
přímé investice 5,70 13,80 5,90 9,52
ostatní investice -9,84 -62,26 7,33 -26,21
veř.sektor -25,81 22,12 -14,24 34,42
bank.sektor 3,37 -48,78 23,95 -69,75
ostatní aktiva 0,60 4,40 3,52 3,12
D. Omyly a opomenutí 12,54 85,17 77,82 12,73
Celková bilance -80,54 -8,19 35,41 50,50
E. Financování 80,54 8,19 -35,41 -50,50
rezervní aktiva 1/ 49,00 25,15 -50,01 -21,92
úvěry a půjčky FMI 3,28 -14,87 -6,70 8,06
ostatní závazky 2/ 0,10 0,87 3,91 -0,93
změna opožděných splátek 3/ 28,16 -2,96 17,39 -35,71
Pro připomenutí:
Externí pomoc 77,47 144,25 79,76 253,09
ofic. dary 100,00 137,00 100,70 212,00
ntto půjčky -22,53 7,25 -20,94 41,09


Pramen: Banque de la République d´Haiti, Banque des Réglements Internationaux
2005p - předběžné
rezervní aktiva
1/ - btto změna rezervních aktiv, znaménko mínus znamená zvýšení
2/ - závazky krátkodobé mezinárodním finančním organizacím
3/ - bez znaménka = akumulace, s mínusem = splacení

Devizové rezervy v USD (odhad 2005)

 • 2004: 73,0 milionů
 • 2005: 80,64 milionů
 • 2006: 100,00 milionů

Pramen: Index Mundi

zpět na začátek

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

V r. 2004 byl odhadován externí dluh země na USD 1,2 mld., v II. polovině r. 2005 se odhadoval na 1,4 mld. USD včetně USD 0,5 mld. dluhu Meziamerické rozvojové bance, největšímu věřiteli Haiti.

zpět na začátek

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému na Haiti stojí centrální banka, Banque Nationale de la République d´Haiti, která plní funkci emisní banky s kontrolními mechanismy a regulatorními pravomocemi finančního systému země. V zemi operuje asi 9 významnějších komerčních bank, které jsou jádrem finančního systému. Hlavní haitské banky jsou:

The Bank of the Haitian Union, sdružující tyto soukromé banky:

 • Banque Industrielle et Commerciale d´Haiti (Haiti)
 • Citibank (USA)
 • Bank of Nova Scotia (Kanada)

Dále na trhu operují dvě velké státní banky, a to:

 • Banque Nationale de Crédit
 • Banque Populaire Haitienne a soukromé komerční banky
 • Banque de l´Union d´Haiti
 • Société Générale Haitienne de Banque - Sogebank
 • Promobank, Socabank, Capital Bank

zpět na začátek

5.5. Daňový systém

Haitské zákony vyžadují, aby se firmám vyrábějícím pro národní trh dostalo stejného zacházení bez ohledu na národnost a délku existence firmy v zemi. Jsou zavedeny různé speciální kategorie statutu určitých druhů investic prioritních a nebo strategických.

Za účelem přilákání investic do určitých průmyslových odvětví zákoník o průmyslových investicích vytvořil privilegovaný statut pro určitá průmyslová odvětví.

Firmy mohou požívat výhod z cel, daní a dalších výhod v rámci tohoto zákona. Je možné využít daňových prázdnin 5–10 let z placení daně z příjmu, korporátní procento daně z příjmu se zvýšilo na 15–20 % z příjmů aj. Firma však musí splňovat následující kriteria:

 • intenzivně a účinně využívat dostupné místní zdroje, zavádět nejmodernější metody zpracovávání zboží, recyklace obnovitelných materiálů
 • zvyšovat národní důchod
 • posilovat platební bilanci a snižovat hladinu závislosti národní ekonomiky
 • zavádět nové technologie, co nejvhodnější pro místní podmínky
 • rozvíjet zázemí zpracováváním místních materiálů pro výrobu kapitálových statků a investičního zboží
 • orientovat svou produkci na export aj.
 • nahrazovat novými národními produkty zboží dovážené apod.

Společnosti požívající výjimky z daní musí předkládat roční finanční výkaz. Progresivní daňový systém na daně z příjmu, ze zisku a kapitálových výnosů, jak fyzických tak právnických osob, které nejsou vyjmuty z taxace ve smyslu průmyslového investičního zákoníku, je aplikován následovně:

Příjmy právnických osob v gourdech sazba:

 • 1–20000: 10 %
 • 20 001–100 000: 15 %
 • 100 001–250 000: 20 %
 • 250 001–750 000: 30 %
 • přes 750 000: 35 %

Příjmy v fyzických osob v gourdech sazba

 • 1–20 000: 0 %
 • 20 001100 000: 10 %
 • 100 001–250 000: 15 %
 • 250 001–750 000: 25 %
 • přes 750 000: 30 %

DPH činí 10 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek