Haiti: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7.1. Smluvní základna

ČR nemá s Haiti uzavřeny žádné smluvní vztahy.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemná obchodní výměny ČR s Haiti v mil. USD v letech 2001–2006/1–9
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006/1–9
Vývoz 998 1 156 337 839 996 1 262
Dovoz 9 21 15 19 11 15
Obrat 1 007 1 177 352 858 1 007 1 277
Saldo 989 1 135 322 820 985 1 247

Pramen: statistiky ČSÚ, prosinec 2006

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Český vývoz (2005, 2006)

Zápalky, pneumatiky, nové z pryže, papír, karton, auta osobní aj. vozidla motorová pro přepravu osob, břitvy, strojky a holicí čepelky, zápalky, části a součásti traktorů a osobních, nákladních aj. motorových vozidel, kartáče, košťata a malířské válečky, části balonů, větroňů, vrtulníků apod., sklo bezpečnostní tvrzené, části pro pístové motory zážehové, vznětové, ložiska, dýchací přístroje, pružiny a listy pružin ze železa a oceli, skleněná zrcadla, čerpadla, vzduchové vývěvy, stroje a přístroje tiskařské.

Český dovoz (2005, 2006)

Integrované elektronické obvody, mikrosoustavy, slupky citrusových plodů a melounů čerstvé, zmrazené, sušené aj., trička, tílka a nátělníky, rostliny a plody pro parfumerii a lékařství čerstvé a sušené.

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Pravděpodobně nejperspektivnějším artiklem českého průmyslu vhodným pro haitský trh jsou stroje a zařízení pro textilní průmysl (spřádací a dopřádací stroje, česačky, tkalcovské stavy, pletací a trikotážní stroje, vybavení barvíren látek, barviva, aditiva, aj. chemické přípravky používané v textilní výrobě). Výroba konfekce a textilní výroba se realizuje na bázi smluv o dílo převážně s americkými společnostmi, a to v severní části Haiti.

V úvahu přichází event. česká participace při rekonstrukci privatizovaných obilních mlýnů, cementáren a cukrovarů.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Caracas nemá k dispozici údaje o nejdůležitějších haitských firmách, joint venture ani jiné formy ekonomické spolupráce nebyly zaznamenány.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

ZÚ Caracas v průběhu r. 2005 a 2006 nezaregistroval žádnou poptávku z Haiti po českém zboží, službách nebo výrobní kooperaci. Případné poptávky po českých produktech a službách jsou adresovány s největší pravděpodobností na české podniky přímo.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v minulých letech neposkytla a v současnosti neposkytuje Haiti žádnou rozvojovou ani humanitární pomoc. Naposledy jsme poskytli humanitární pomoc v r. 2003 na likvidaci povodní. Perspektivně je však třeba uvažovat s určitým finančním objemem vyčleněným na hospodářskou spolupráci, která by měla vytvořit prostor pro budoucí prezentaci českých producentů na haitském trhu na bázi běžných komerčních podmínek. ZÚ doporučuje českou participaci na rozvojové spolupráci v rámci pomoci poskytované zeměmi EU, příp. bilaterální.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je nulová, na Haiti neexistují statistiky zaznamenávající separátně exportní a importní výkon služeb. Statistiky ČR služby s Haiti rovněž nezaregistrovaly.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek