Haiti: Očekávaný vývoj v teritoriu

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V r. 2007 se neočekávají významné události, které by mohly výrazněji ovlivňovat ekonomickou a podnikatelskou sféru v zemi. Podle informací, které má ZÚ Caracas v současnosti z Haiti k dispozici se nepřipravuje žádná daňová, penzijní, pozemková nebo jiná reforma, lze očekávat, že trh se bude dále liberalizovat, bude probíhat modernizace státní správy a trh se plně otevře pro zvýšení přílivu přímých i portfoliových zahraničních investic.

Jedinou významnější regionální akcí v celém Karibiku je Světový pohár v kriketu, který přispěje k propagaci turistiky i na Haiti a může se odrazit ve vyšších příjmech do státního rozpočtu ve sféře služeb finančních, ubytovacích aj., přestože se na Haiti nekoná přímo.

zpět na začátek

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Viz bod 10.1. této STI.

zpět na začátek

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Obecně řečeno, nové možnosti českého exportu investičního zboží se mohou naskytnout během realizace některého projektu hospodářské pomoci ČR poskytnuté v budoucnu Haiti, která by měla být zaměřena nejspíš na ochranu životní prostředí (vodní hospodářství). Rekonstrukce budou vyžadovat také obilní mlýny, cukrovary a cementárny.

V současnosti existují určité, omezené možnosti, v dodávkách vybavení textilních provozů textilními stroji pro různé fáze průmyslové výroby (dopřádací a spřádací stroje, česačky, pletací stroje, barvírny, chemikálie pro textilní zušlechťování apod.).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek