Haiti: Zahraničně-politická orientace

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

ACCT, ACP, CARICOM, FAO, G-77, IADV, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITU, LAES, MIGA, OAS, OIF, OPANAL, OPCW (signatář), PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WtoO, WTO

zpět na začátek

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

ACP, CARICOM, Petrocaribe

zpět na začátek

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

ČR nemá s Haiti uzavřenou žádnou bilaterální smlouvu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek