Haiti: Zahraniční obchod země

26. 6. 2019

© Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Zahraniční obchod Haiti hrál významnou ekonomickou roli v celé haitské historii. Obchod poskytoval zemi zahraniční měny, ale struktura obchodu a vládní politiky vyústila v pokles příjmů a špatně distribuované bohatství. Obchodní bilance Haiti je dlouhodobě pasivní, každoročně roste deficit.

Obchodní bilance Haiti za r. 2001–2005p v mil. USD
Rok 2001 2002 2003 2004 2005p
Vývoz 305,2 274,4 333,2 377,7 458,8
Dovoz 987,2 980,2 1 115,8 1 182,8 1 308,4
Obrat 1 292,4 1 254,6 1 449,0 1 560,5 1 767,2
Saldo -682,0 -705,8 -782,6 -805,1 -849,6

Pramen: AGD - Dpt. du Commerce, 2005p - předběžné

zpět na začátek

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším obchodním partnerem jak ve vývozu tak v dovozu jsou pro Haiti USA, dále Dominikánská republika, Kanada, Trinidad a Tobago, Holandské Antily, Kuba a Velká Británie.

zpět na začátek

6.3. Komoditní struktura

Export:

Textilie a oděvy, zemědělské plodiny (mango, káva, kakao, jedlé a základní oleje), kožené výrobky a surová kůže, mořské ryby, elektrokomponenty.

Import:

Potraviny - obilí, sojové oleje, maso, zelenina, hotové průmyslové výrobky, stroje a dopravní prostředky, paliva - ropa, suroviny, plastické hmoty.

zpět na začátek

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Haitský celní režim je platný od r. 1987, je však již zastaralý a nepostihuje nutné změny a modifikace.

Pro dovoz do země se vyžaduje následující dokumentace, vč. celních dokladů:

  • námořní konosament podepsaný kapitánem nebo prvním důstojníkem
  • originál faktury na zboží

Námořní konosament (B/L) musí uvádět jméno lodi (pro sea freight) a identifikační číslo (pro airfreight), dále jméno speditéra, přístav původu, přístav určení, kompletní nákladní manifest a objem, na jehož základě bylo kalkulování dopravné, druh zboží.

Pro vývoz zemědělských produktů a některých textilních produktů zahrnuje požadovaná dokumentace vývozní povolení od ministerstva obchodu

Celní sazby

Veškeré zboží dovážené do země podléhá clu a dalším daním. Hodnota dováženého zboží, buď FOB nebo CIF se převádí na haitské gourdy denním kurzem a všechna cla jsou splatná správě haitských celnic. Všechny nákladní zásilky (námořní, letecké nebo pozemní) přicházející na Haiti, naložené nebo vyložené, musí projít celnicí po příjezdu a musí být doložené konosamentem ve čtyřech originálech podepsaných kapitánem. Clo se vypočítává z ceny zboží podle originální obchodní faktury ze země původu a uvádějí se přepravní výlohy a pojistné. Clo se pohybuje od 0 % do 15 % hodnoty CIF a na některé větší importy se aplikuje hromadné clo, např. 3 % na cukr, 3 % na cement aj. Připravuje se legislativa ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi na snížení cel na všechny produkty ve třech hladinách, a to 0 % , 5 % a 10 %.

Dovozní daně

Zahrnují DPH, nákupní daně, zvýšení a přirážky a provinční daně. Na dovážené komodity se aplikuje max. 5 druhů poplatků a daní:

  • poplatek za ověřování (Verification Fee) - 4 % z FOB hodnoty dovozu
  • záloha (acompte) - nově stanovená daň, depozitum 2 % z CIFu
  • dovozci, kteří obvykle platí daň z příjmu, platí 1 % z CIFu
  • DPH 10 % - neuplatňuje se při dovozu ropných produktů, zemědělských vstupů a zařízení, farmak, školních materiálů a surovin pro asambláž a následný reexport
  • spotřební daň 10 % na dovážené vozy přes 2 200 ccm, 90 % CIFu na benzin, 40 % CIFu na diesel oleje, 30 % CIFu na kerosen, 2 % CIFu na topné oleje, 2 % CIFu na mazadla a 3 % CIFu na letecká paliva
  • CFGDTC (Contribution to Management Fund for Territory Collectives) - 2 % na všechny dovozy mimo ropných produktů, farmak, poštovních balíkových zásilek, potravinářských produktů, zemědělských vstupů a papíru

zpět na začátek

6.5. Ochrana domácího trhu

Pro dovoz zbraní, odpadů, drog a zemědělských produktů se vyžaduje vládní autorizace. Seznam těchto produktů však není aktualizován od r. 1962. Za nezákonný se považuje dovoz použitého šatstva a oděvů. Zákaz však převážně není dodržován a dovážené second hand šatstvo a oděvy se obvykle deklaruje jako osobní svršky.

Dovozci farmaceutických výrobků musí žádat o dovozní povolení ministerstvo obchodu a průmyslu. Tyto výrobky jsou také předmětem sanitární registrace vyžadované ministerstvem veřejného zdraví a registrace je aplikována na veškeré farmaceutické výrobky dovážené na Haiti. Ministerstvo vyžaduje předložení tří vzorků každého z dovážených léků.

Haiti přistoupilo ke CARICOMu v červenci 2002 a má 10tileté období, jako nejméně rozvinutá země, na plnou integraci do Caricomu. Haiti značně profituje ze tří preferenčních obchodních programů. V rámci CBI (Caribbean Basin Initiative) má Haiti umožněn bezcelní přístup pro své produkty na trh USA, na mnoho textilních výrobků se to však nevztahuje, výjimkou jsou výrobky z plátna a hedvábí a nebo výrobky klasifikované jako ruční práce. Dále jsou z bezcelního přístupu vyňaty hodinky a jejich součásti, ropa a vedlejší produkty, zpracovaný nebo konzervovaný tuňák, cukr, melasa, sirupy, hovězí maso, lihoviny a obuv.

zpět na začátek

6.6. Zóny volného obchodu

Haiti nemá v současnosti žádné bezcelní zóny nebo volné přístavy. Legislativa umožňuje vytvářet podnikové zóny, bezcelní zóny a tzv. one-stop offices pro zahraniční investory, avšak v provozu zatím není žádná. Je plánováno otevření nových obchodních zón, vč. nejvýznamnější v Ouanaminthe na severní hranicí Haiti s Dominikánskou republikou, která by měla být určena pro textilní produkci.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek