HK ČR se postavila za taxikáře. Je třeba narovnat trh

9. 2. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Není přípustné, aby někteří taxikáři museli plnit všechny zákonné povinnosti, a jiní nikoli. Vláda by měla tento problém okamžitě řešit. Tak reaguje Hospodářská komora na protesty řidičů taxislužby.

Komora připomněla, že ministerstvo dopravy už dva roky upozorňuje, aby bezodkladně řešilo situaci kolem nerovných podmínek na trhu.

„Je třeba řešit situaci, kdy v legislativě nejsou zohledněné nové podnikatelské aktivity typu Uber. Současná situace je jen eskalací této vleklé a státem neřešené problematiky,“ sdělili zástupci Hospodářské komory v tiskové zprávě.

Komora upozorňuje, že je potřeba okamžité legislativní řešení. Ministerstvo dopravy by prý mělo přejít od slov k činům. „Vyzýváme ministerstvo dopravy i magistrát, aby předložily řešení, které podmínky na trhu narovná,“ dočtete se na webových stránkách HK ČR.

Kulaté stoly přinesly doporučení

Hospodářská komora chce Babišově vládě v nejbližší době adresovat doporučení pro rozvoj sdílené ekonomiky, jež v současnosti finalizuje. A věnuje se v něm právě i problematice taxislužeb.

Podle komory vznikla následující doporučení na základě tří kulatých stolů, ke kterým usedli zástupci tradičních taxislužeb, Uberu, přední odborníci na digitální ekonomiku, regulátoři, ale také představitelé státu a akademické obce.

  • Na půdě Hospodářské komory organizujeme kulaté stoly, ke kterým usedají právě zástupci obou stran (Liftago, Uber apod.), ekonomové a právní experti. Stávající hráči na trhu si stěžují na nefér podnikatelské prostředí. Protože zatímco jedni jsou přísně regulováni a omezováni v podnikatelské činnosti, firmy působící ve sdílené ekonomice těmto omezením tolik nepodléhají.
  • Fenomén sdílené ekonomiky je jen přirozenou reakcí na přeregulovanost některých odvětví na trhu. Obecně závazná pravidla ale mají platit na všechny hráče na trhu stejně – na tradiční i nové. Pokud se budeme ubírat cestou utahování regulatorního šroubu, neprospěje to ani firmám ani jejich zákazníkům.
  • Hospodářská komora prosazuje kultivované a férové podnikatelské prostředí, tzn. obě strany by měly mít rovné podmínky, přeregulovanost těchto odvětví je potřeba snížit. Právě z konsensu mezi tradičními a novými firmami by měla vzejít pravidla. A stát by tato pravidla převzal za závazná. Toto by si měly uvědomit firmy zejména ze sdílené ekonomiky, které se staví proti jakékoli regulaci. Na příkladech z ČR i zahraničí ale je vidět, že kdo podmínky dodržovat nechce, tomu je podnikání zakázáno…
  • Mezi budoucí výzvy rozhodně patří problematika sdílené ekonomiky. Nejčastěji přitom respondenti vnímají sdílenou ekonomiku jako něco přirozeného, co by však mělo být legislativně podchyceno.
  • HK ČR varuje před ukvapenou regulací, která by mohla celý trh výrazně pokřivit a poškodit i spotřebitele. Případná regulace sdílené ekonomiky by vzhledem k jejímu globálnímu charakteru měla být koordinována alespoň na úrovni EU.
  • Cílem státu musí být snaha udržet subjekty v legální ekonomice. Jakékoliv plošné a ukvapené regulace mohou výrazně pokřivit a poškodit i spotřebitele. Hospodářská komora ČR je ale proti neopodstatněným selektivním zvýhodněním jednotlivých forem podnikání v rámci sdílené ekonomiky, například v závislosti na způsobu pořízení vozidla. Jsme toho názoru, aby se postupovalo především cestou snížení současné regulatorní zátěže tradičního podnikání.
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek