Hodnocení projektu Podpora transformace privátního sektoru a malých a středních podniků v Etiopii

26. 1. 2018 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Hodnocení projektu Podpora transformace privátního sektoru a malých a středních podniků v Etiopii V rámci programu „Aid for Trade“ rozvojové spolupráce ČR byl v Etiopii realizován v roce 2017 druhý projekt z cyklu „Podpora transformace privátního sektoru v Etiopii“, na kterém spolupracuje Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations (AACCSA) s Hospodářskou komorou ČR. Program roku 2017 byl kromě vlastního školení zaměstnanců AACCSA cílen na podporu etiopských malých a středních podniků.

Projekt spolupráce obou komor v roce 2017 proběhl ve dvou fázích. V červenci přijela do Prahy studijní mise vrcholového vedení a zástupců AACCSA a vybraných etiopských podnikatelů. V září se uskutečnila asistenční cesta zástupců HK ČR, reprezentujících i české podniky, do Addis Abeby. Proběhla nejen školení a semináře vedené zástupci HKČR a jednání mezi představiteli obou komor, ale i podnikatelská fóra a katalogové prezentace. V závěru asistenční mise uspořádal velvyslanec Karel Hejč pro představitele komor a přizvané podnikatele na rezidenci společenský podnik.

Školení HK ČR v Addis Abebě byla zaměřena na strukturální modernizaci AACCSA, na internacionalizaci etiopských společností a na využívání informačních technologií s cílem zvýšení efektivity jak práce uvnitř AACCSA, tak i lepšího sdílení kontaktů komory s etiopskými firmami a spolehlivějšího a levnějšího poskytování služeb nejširší podnikatelské veřejnosti.

Projekt navázal na předchozí spolupráci komor z roku 2016 a již tehdy předané znalosti v oblasti eGovernmentu rozšířil a prohloubil. HK ČR se v průběhu školení držela témat prioritního zájmu AACCSA, v rámci internacionalizace zejména zájmu o vytvoření exportního inkubačního centra v Addis. Předávání znalostí a zkušeností HK ČR přispělo k posílení kompetencí AACCSA zejména v oblasti poskytování služeb a informací. Projekt svým dílem přispívá k posilování privátního etiopského sektoru zejména v oblasti malých firem.

Projekt přispěl k prohloubení pracovních vztahů mezi ACCSSA, HK ČR a ZÚ, k vytvoření atmosféry kolegiality, která má pozitivní dopad na další spolupráci při vykonávání obchodně ekonomické agendy obou komor.

Podnikatelská fóra a jednání s firmami, která byla nadstavbou projektu, vykázala v obou zemích silnou účast představitelů místních malých podniků. Mise do Etiopie se firmy neúčastnily a namísto toho pověřily svou katalogovou prezentací zástupce HK ČR.

Zastupitelský úřad a obě komory a zajistily velmi dobrou viditelnost projektu jak v tisku, tak formou televizních přenosů v Etiopii. Zástupci HK ČR a ZÚ se v Addis zúčastnili oficiálního a dobře medializovaného zahájení několika veletrhů. Tato medializace během asistenční cesty do Etiopie přispěla k lepší informovanosti místní veřejnosti o současné česko-etiopské relaci a ke zvýšení jejího zájmu o spolupráci s ČR.

Čeští účastníci projektu se setkali se náměstkem ministra průmyslu a obchodu Etiopie p. Mebrahtu Melesem a měli možnost představit své dvoustranné aktivity vrchní ředitelce Sekce ekonomické diplomacie etiopského MZV paní Jerusalem Amdemariam Tadesse. Během mise v ČR byli etiopští účastníci studijní cesty přijati ředitelem OED MZV M. Svobodou a na MPO ČR se setkali s ředitelem odboru exportní strategie a služeb M. Šperlem.

ZÚ ocenil efektivní přímou spolupráci obou hospodářských komor na přípravách akcí. Ocenil velmi zodpovědný přístup obou partnerů a také pozitivní přístup a flexibilitu při „vyrovnávání“ ad hoc vznikajících realizačních problémů – konstruktivní snahu o překonávání sporných otázek a nejasností vyplývajících z odlišných kulturních zázemí.

Projekty české rozvojové spolupráce v rámci kapitoly „Aid for Trade“ mají dle názoru ZÚ díky své provázanosti s hospodářskou (výroba i obchod) sférou cílených zemí velmi dobré předpoklady udržitelnosti. V Africe patří do skupiny prioritních partnerských zemí ZRS ČR (2018–2030) Etiopie se Zambií. Specifikem Etiopie je vysoký počet i růst obyvatel, který z pohledu HDP na hlavu eliminuje jinak rychlý hospodářský růst země.

Projekt výše uvedeného typu pomáhá zlepšovat výkonnost „motoru rozvoje“ a internacionalizace zde hraje důležitou úlohu. ZÚ považuje za významnou také B2B návaznost na tyto projekty a v této souvislosti úzce sektorově specifikovanou podporu. V případě Etiopie by to byla podpora těm odvětvím, které mají potenciál mezinárodní konkurenceschopnosti, jako jsou výroby návazné na zemědělství, například průmysl zpracování kůže.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek