Honduras: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

8. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR – Honduras (v tis. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016

 2017

Vývoz

14 421

14 343

10 320

10 870

9 421 12 831

Dovoz

11 871

11 873

8 991

6 934

4 840 5 263

Bilance

2 550

2 470

1 329

3 936

4 582

7 568 

Obrat

26 292

26 216

19 311

17 804

14 261 18 095

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity:

 • Části izolační pro stroje el trubky izolační
 • Trouby trubky hadice příslušenství z plastů
 • Břitvy strojky čepelky holicí
 • Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,‹1000V; konekt. pro opt. vlákna
 • Nástroje vyměnitelné pro nářadí stroje obráb.
 • Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
 • Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
 • Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli
 • Stroje na praní žehlení barvení ap. látek příz
 • Papír aj. nenatíraný ne k popisování hyg. účelu.

Hlavní dovozní komodity:

 • Káva i pražená dekofeinovaná slupky náhražky
 • Trička vrchní tílka aj. nátělníky pletené
 • Výrobky živočišného původu
 • Dráty kabely vodiče elektr ost. izolované aj
 • Melouny (vč. vodních melounů)
 • Nádobí stolní kuchyňské aj. pro domác. z plastů
 • Pulovry svetry vesty apod. pletené háčkované
 • Košile pánské chlapecké pletené háčkované
 • Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek
 • Banány vč. plantejnů čerstvé sušené.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Mexiko nemá o spolupráci v oblasti služeb konkrétní informace, probíhá však oboustranný styk v rámci turistických projektů.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Mexiko má o českých přímých zahraničních investicích do Hondurasu pouze informaci týkající se nákupu pozemků českou firmou na ostrově Roatán, za účelem výstavby turistického střediska.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní rámec se omezuje na dohodu o zrušení vízové povinnosti. Na unijní úrovni byla sjednána „Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou“, které je HN součástí. Jako vhodné se jeví uzavření bilaterální dohody o zamezení dvojímu zdanění (je v jednání) a dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Ekonomické vztahy ČR a Hondurasu jsou bezvýznamnějších problémů. Ve vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

HN přijímá ročně zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 500 až 700 mil. USD. ČR v posledních letech do HN finanční rozvojovou pomoc neposkytla.

V roce 2017 realizoval ZÚ v Hondurasu Malý lokální projekt "Výstavba dvou studní v komunitě Církve moravských bratří".

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: