Honduras: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

8. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Honduraská republika
 • República de Honduras

Složení vlády:

 • Prezident: Juan Orlando Hernández Alvarado (mandát 2018 - 2022)
 • Viceprezident: Ricardo Antonio Álvarez Arias
 • Ministryně zahraničních věcí: María Dolores Agüero Lara
 • Ministr zdravotnictví: Octavio Sánchez Midence
 • Ministr pro sociální rozvoj a inkluzi: Reinaldo Sánchez
 • Ministryně financí: Isabel Rocío Tábora
 • Ministryně školství: Marcial Solís
 • Ministr bezpečnosti: Julián Pacheco
 • Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: José Antonio Galdámez
 • Ministr zemědělství: Mauricio Guevara
 • Ministr obrany: Fredy Santiago
 • Ministryně vnitra, spravedlnosti, lidských práv a decentralizace: Karla Cueva
 • Ministr pro ekonomický rozvoj: Arnaldo Castillo
 • Ministr pro infrastrukturu a veřejné služby: Roberto Pineda
 • Ministr práce a sociálních věcí: Carlos Madero Erazo

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Podle posledních dostupných údajů žije v Hondurasu 8,866 mil. obyvatel (2018). Hustota osídlení činí 74 obyvatel/km2 (2017). Průměrný roční přírůstek obyvatelstva je 1,4 % (2017). Ve městech žije 58,9 % obyvatelstva (2017).

Honduras je multietnickým státem a skládá se ze 4 hlavních etnických skupin. Největší národnostní skupinu tvoří z 83 % míšenci, dále 9 % indiáni, 5 % černoši a 3 % běloši.

Největší náboženskou skupinu tvoří z 85 % katolíci, dále 10 % protestanti, 5 % jiné.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Honduraská ekonomika vzrostla v roce 2017 o 4,8 % (2016 o 3,8 %). Důvodem růstu byly silná zemědělská produkce, zvýšená vnitřní spotřeba podpořená zvýšením objemu tzv. remesas i vládní investice. Fiskální reformy, které vstoupily v platnost na začátku roku 2015, příznivě ovlivnily daňové příjmy.

Na zvýšení HDP se nejvýrazněji podílely finanční služby, elektrická energie a rozvod vody, následovaly telekomunikační služby, doprava a skladování.

Inflace byla těsně nad stanoveným cílem centrální banky (4,5 %), a to 4,70 %. V roce 2018 se očekává, že inflace nepřekročí 4% hranici.

Důležitou příjmovou položkou jsou remitence, tzv. remesas, tj. peníze zasílané honduraskými občany ze zahraničí. 90 % remitencí pochází z USA.

V prosinci 2014 MMF schválil pro Honduras zvláštní práva čerpání na 3 roky v celkové výši 188,6 mil. USD. Měly by zlepšit podmínky ekonomického růstu a boje proti chudobě.

 

2012

2013

2014

2015

2016 

 2017

HDP/obyv.

2208,0

2228

2342

2445

2480 

2594 

Objem HDP (mil. HNL)

361349

376540

414634

460405

494240

539699 

Růst HDP

4,1

2,8

3,1

3,8

3,8 

4,8 

Inflace (%)

5,39

4,92

5,82

2,36

3,31 

4,70 

Nezaměstnanost

-

8,6

5,5

-

7,4 

3,8 

Zdroj: Banco Central de Honduras, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

 2016

2017 

2018 

Příjmy

3,16

4,26

4,40

4,96

4,24

228,688* 

243,164070318* 

Výdaje

3,82

4,97

5,38

5,14

4,81

228,688* 

243,149893743* 

Saldo

-0,66

-0,71

-0,98

-0,18

-0,57

0,14176575* 

Zdroj: Banco Central de Honduras, mld. USD, *bil. HNL

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD)

 

2012

2013

2014

2015

2016 

 2017

Běžný účet

-1580,8

-1762,5

-1372,1

-978,3

-587,0 

-380,1 

Kapitálový účet

101,2

132,5

154,0

142,1

129,9 

180,5 

Finanční účet

1426,0

2495,2

1749,6

1382,4

658,0 

1572,1 

Zdroj: Banco Central de Honduras

Devizové rezervy (mil. USD)

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

Devizové rezervy

2570,9

3055,9

3516,5

3822,3

3887,6 

4785,6 

Zdroj: Banco Central de Honduras

Veřejný dluh

 

2012

2013

2014

2015

 2016

 2017

Veřejný dluh (% HDP)

-

44,7

45,4

45,5

47,1

47,7 

Zahraniční zadluženost

(mil. USD)

4860,8

6709,1

7181,3

7456,0

7499,1

8599,9 

Dluhová služba (tis. USD)

923,3

925

702

1284

1034

1180 

Zdroj: Banco Central de Honduras

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém v Hondurasu je dvoustupňový. Kromě centrální banky Banco Central de Honduras zde funguje dalších 23 obchodních bank, burza cenných papírů, směnárny, pojišťovny a drobné finanční instituce.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

V Hondurasu je daň z příjmu u právnické osoby 25 %, u fyzických osob se pohybuje mezi 10–25 %. Daň z přidané hodnoty je 12 %. Na vybrané položky, jako např. tabák či alkohol se aplikuje daň 15 %.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: