Hospodářská komora České republiky

27. 7. 2009 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Hlavním úkolem HK ČR je podpora exportu a tomu přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů. Všem reprezentantům podnikatelské sféry v ČR je určen servis zaměřený na řadu dílčích oblastí nezbytných pro podnikání. Firmám je nabízena podpora malého a středního podnikání, podpora evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podpora oblasti vzdělávání, informační servis, reprezentační služby.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice a neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů – malých, středních a velkých podniků, sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Po politických a ekonomických změnách v České republice se Hospodářská komora ČR transformovala v samostatnou instituci, která se stala respektovanou a nedílnou součástí českého ekonomického systému.

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona 301/1992. Pro tisíce podnikatelů je vyhledávaným servisním místem.

Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti.

Členství v Eurochambers, dlouhý seznam dvoustranných dohod s partnerskými organizacemi v ČR i na celém světě, s nimiž Hospodářská komora ČR intenzivně spolupracuje, jí dává známku tradiční a respektované instituce.

V současné době má HK ČR celkem 14 regionálních hospodářských komor v působnosti krajů a desítky oblastních komor aktivně působících v jednotlivých oblastech po celé České republice a více než 80 živnostenských společenstev. Díky této regionální a oborové síti je HK ČR schopna poskytnout široké podnikatelské veřejnosti (členům i nečlenům) služby odpovídající standardům hospodářských komor v zemích EU:

 • organizace mezinárodních a bilaterálních firemních kontaktních akcí (outgoing a incoming mise)
 • organizace doprovodných podnikatelských misí státních představitelů ČR při oficiálních návštěvách v zahraničí
 • návštěvnické mise podnikatelů u příležitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách
 • mise zahraničních investorů pro malé a střední české podniky
 • zprostředkování kontaktů s partnerskými obchodními komorami a jinými podnikatelskými institucemi v zahraničí
 • zajištění kompletních služeb zahraničním firmám pro jejich prezentaci v České republice
 • organizace seminářů, workshopů a podobných akcí oborově a teritoriálně zaměřených
 • zastoupení České podnikatelské reprezentace (CEBRE) při EU v Bruselu

Podpora evropské integrace:

 • Podpora připravenosti českých podnikatelů do EU. Informace a vzdělávání o Evropské unii, poradenství v otázkách přípravy na budoucí členství v EU, přenos znalostí a zkušeností ze členských zemí EU, průzkumy názorů české podnikatelské veřejnosti na různé aspekty integrace ČR do EU, přímé zastoupení české podnikatelské veřejnosti v Bruselu

Podpora exportu:

 • Organizace mezinárodních firemních akcí, organizace bilaterálních firemních kontaktních akcí (outgoing a incoming mise), doprovodné podnikatelské mise státních představitelů ČR při oficiálních návštěvách v zahraničí, návštěvnické mise podnikatelů u příležitosti oficiální účasti ČR na zahraničních veletrzích a výstavách, mise zahraničních investorů pro malé a střední české podniky, zprostředkování kontaktů s partnerskými obchodními komorami a jinými podnikatelskými institucemi v zahraničí, zajištění kompletních služeb zahraničním firmám pro jejich prezentaci v České republice, organizace seminářů, workshopů, business fór a podobných akcí oborově a teritoriálně zaměřených
 • Abonentní služba – poptávky ze zahraničí prezentované tuzemským podnikatelům
 • BC-S – inzertní rubrika zahraničních korespondentů, správa zahraničního databázové systému „Business Contacts System“, aktivní vyhledávání obchodních partnerů v zahraničních databázích, možnost prezentace výrobků a služeb v 76 zemích světa
 • FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures) – podpora zavádění a rozvoje efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, konzultace, poradenství pro usnadnění obchodních procedur ve vnitrostátním i mezinárodním obchodě. Podpora a poradenství elektronického obchodování
 • Komora pro hospodářskou spolupráci se Společenstvím nezávislých států – poskytuje informační a konzultační služby, organizuje podnikatelské mise do teritorií SNS, vydává Ekonomické zpravodajství z východních trhů v elektronické podobě

Podpora malého a středního podnikání:

 • Poradenská činnost ekonomicko organizačního charakteru, konzultační služby zaměřené na daně a finance, exportně-importní poradenství včetně procedur v mezinárodním obchodě,
 • informace o programových podporách, analýzy podnikatelského prostředí, informace o vývoji ekonomiky
 • Abonentní služba – nabídky ze zahraničí prezentované tuzemským podnikatelům

Služby celní a certifikační:

 • Ověřování a vystavování dokumentů pro mezinárodní obchod, certifikáty, ATA karnety, konzulární legalizace a superlegalizace, systém CLA

Služby právní a legislativní:

 • Poradenské a konzultační služby, předkládání vyjádření a odborných stanovisek, semináře a přednášky, osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích vznikajících v mezinárodním obchodě

Oblast vzdělávání:

 • Spolupráce s orgány státní správy na reformě systému odborného vzdělávání v ČR, legislativní připomínkování zákonů a předkládání návrhů
 • Vypracování požadavků na profily absolventů a profesní standardy jednotlivých povolání, udělování Osvědčení HK ČR nejlepším absolventům, spoluorganizování soutěží a výstav odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť
 • Realizace programu profesního vzdělávání – Akademie řemesel a služeb HK ČR (mistrovské zkoušky)
 • Certifikace personálu v oblasti kvalifikací
 • Účast v evropských projektech Leonardo da Vinci a Phare

Informační servis:

 • Podnikatelské lobby, institucionální časopis Hospodářské komory ČR
 • Firemní kontakty – čtrnáctideník obsahující nejširší soubory zahraničních a tuzemských obchodních nabídek a poptávek
 • Katalog firem v ČR
 • Služba Business to business (B2B) provozovaná prostřednictvím dceřiné společnosti WTC Prague, a. s.
 • Cílená prezentace českých podnikatelských záměrů v zahraničí
 • Informační systém pro malé a střední podnikatele – virtuální prostor jako zdroj aktuálních informací prostřednictvím webových stránek pro veřejnost
 • Aktuality – denní zpravodajství z komorové sítě na webových stránkách

Konferenční služby v nové budově HK ČR:

 • Nová budova Hospodářské komory ČR na strategicky velmi výhodném místě v blízkosti všech sítí MHD i hlavních příjezdových komunikací do hlavního města nabízí vhodné prostory pro konferenční účely.

Seznam krajských hospodářských komor

Praha:

Hospodářská komora hl. m. Prahy
Adresa sídla: Náměstí Franze Kafky 7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 818 197 – 8
e-mail: hkp@hkp.cz
internet: www.hkp.cz

Středočeský kraj:

KHK Střední Čechy
Adresa sídla: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel.: +420 266 721 852
e-mail: vesela@komora.cz
internet: www.khkstrednicechy.cz

Jihočeský kraj:

Jihočeská hospodářská komora
Adresa sídla: Husova 9, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 318 433
fax: +420 387 318 431
e-mail: info@jhk.cz
internet: www.jhk.cz

Plzeňský kraj:

RHK Plzeňského kraje
Adresa sídla: Nerudova 25, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 220 642
e-mail: rhkpk@rhkpk.cz
internet: www.rhkpk.cz

Karlovarský kraj:

RHK Poohří
Adresa sídla: U divadla 339, 356 01 Sokolov
tel.: +420 352 638 484, +420 352 624 450
e-mail: info@rhkpoohri.cz
internet: www.rhkpoohri.cz

Ústecký kraj:

KHK Ústeckého kraje
Adresa sídla: Mírové náměstí 37, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 477 011 122
fax: +420 477 011 12a
e-mail: francirkova@khk-usti.cz
internet: www.khk-usti.cz

Liberecký kraj:

KHK Liberec
Adresa sídla: Rumunská 655/9, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 100 148
fax: +420 485 100 767
e-mail: info@khkliberec.cz
internet: www.khkliberec.cz

Královéhradecký kraj:

KHK Královéhradeckého kraje
Adresa sídla: Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 495 521 603
fax: +420 495 581 960
e-mail: reditel@komora-khk.cz
internet: www.komora-khk.cz

Pardubický kraj:

KHK Pardubického kraje
Adresa sídla: Nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
tel.: +420 466 613 782, +420 466 613 492
Fax: +420 466 613 491
e-mail: khkpce@khkpce.cz
internet: www.khkpce.cz

Kraj Vysočina:

KHK kraje Vysočina
Adresa sídla: Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 309 320
fax: +420 561 114 300
e-mail: podatelna@hkjihlava.cz
internet: www.hkjihlava.cz

Moravskoslezský kraj:

KHK Moravskoslezského kraje
Adresa sídla: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: +420 597479 333
fax: +420 597 479 324
e-mail: info@khkmsk.cz
internet: www.khkmsk.cz

Olomoucký kraj:

KHK Olomouckého kraje
Adresa sídla: Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
tel.: +420 587 332 067
fax: +420 587 332 066
e-mail: khkok@khok.cz
internet: www.khkok.cz

Zlínský kraj:

KHK Zlínského kraje
Adresa sídla: Vavrečkova 5262 (bývalý areál Svit, 23. budova), 760 01 Zlín
tel.: +420 572 154 553
fax: +420 576 011 505
e-mail: info@khkzlin.cz
internet: www.khkzlin.cz

Krajská hospodářská komora jižní Moravy:

KHK Jižní Moravy
Adresa sídla: Výstaviště 405/1, 648 04 Brno
Kontaktní adresa: Heršpická 813/5, 639 00 Brno
tel.: +420 532 194 911
fax: +420 532 194 938
e-mail: khkjm@rhkbrno.cz
internet: www.khkjm.cz

zpět na začátek

Seznam okresních a regionálních hospodářských komor


Komory jsou řazeny v abecedním pořadí sídel.

B Č D H CH J K L M O P Praha S Š T U V Z Ž

 

Okresní hospodářská komora Benešov
Tyršova 2071 (budova KB a. s.)
256 01 Benešov
tel.: +420 317 729 458
fax: +420 317 729 198
e-mail: reditel@ohkbn.cz

Okresní hospodářská komora Blansko
Nám. Republiky 1
678 01 Blansko
tel.: +420 516 775 707
e-mail: ohk-blansko@seznam.cz
internet: www.ohkblansko.cz

Regionální hospodářská komora Brno
Výstaviště 405/1 – Areál BVV
648 04 Brno – výstaviště
tel.: +420 532 194 911
fax: +420 532 194 938
e-mail: rhkbrno@rhkbrno.cz
internet: www.rhkbrno.cz

Okresní hospodářská komora Brno – venkov
Adresa sídla: Charbulova 168, 618 00 Brno
tel.: +420 542 215 229
fax: +420 542 215 231
e-mail: info@ohkbv.cz
internet: www.ohkbv.cz

Okresní hospodářská komora Bruntál
Albrechtická 811/8
794 01 Krnov
tel.: +420 554 614 521
e-mail: ohkkrnov@a-contact.cz

Okresní hospodářská komora Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 10
690 02 Břeclav
tel.: +420 519 326 116
fax: +420 519 374 126
e-mail: info@ohkbreclav.cz
internet: www.ohkbreclav.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Česká Lípa
Moskevská 82
470 01 Česká Lípa
tel.: +420 487 522 883
fax: +420 487 823 555
e-mail: jskorpil@iol.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Děčín
Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I.
tel.: +420 412 511 925
fax: +420 412 511 925
e-mail: urad@ohkdecin.cz
internet: www.ohkdecin.cz

Okresní hospodářská komora Domažlice
Adresa sídla: Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
tel.: +420 379 720 420
fax: +420 379 720 423
e-mail: info@ohkdomazlice.cz
internet: www.ohkdomazlice.cz

zpět na výběr OHK

Hospodářská komora Havlíčkův Brod
P. F. Ledvinky 2252
580 03 Havlíčkův Brod
tel.: +420 731 473 519
e-mail: hkhb@hkhb.org
internet: www.hkhb.org

Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591
697 01 Kyjov
tel.: +420 518 610 621
fax: +420 518 610 621
e-mail: info@ohkhodonin.cz
internet: www.ohkhodonin.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Cheb
K Nemocnici 2381/2
350 02 Cheb
tel.: +420 354 426 140
fax: +420 354 426 138
e-mail: info@ohkcheb.cz
internet: www.ohkcheb.cz

Okresní hospodářská komora v Chomutově
Cihlářská 4132
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 628 288
fax: +420 474 628 288
e-mail: info@ohkcv.cz
internet: www.ohkcv.cz

Oblastní kancelář KHK Pardubického kraje Chrudim
Široká 29
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 620 694
fax: +420 469 630 692
e-mail: chrudim@khkpce.cz
internet: www.komora.cz/khk/khkpardubickehokraje/default.aspx

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Jiráskova 9
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 346 000
fax: +420 483 346 001
e-mail: info@ohkjablonec.cz
internet: www.ohkjablonec.cz

Okresní hospodářská komora Jeseník
Školní 54/8
790 01 Jeseník
tel.: +420 584 411 039
fax: +420 584 411 039
e-mail: ohk@jesenik.com
internet: www.ohk.jesenik.com

Oblastní hospodářská komora Jičín
Havlíčkova 177
506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 020
fax: +420 493 532 505
e-mail: ohkjc@jicinet.cz

Okresní hospodářská komora Jihlava
Benešova 1256/13
586 01 Jihlava
tel.: +420 567 309 320
fax: +420 561 114 300
e-mail: podatelna@hkjihlava.cz
internet: www.hkjihlava.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Karviná
Svatováclavská 97/6
733 01 Karviná – Fryštát
tel.: +420 596 311 707
fax: +420 596 311 707
e-mail: hkok@hkok.cz
internet: www.hkok.cz

Okresní hospodářská komora Kladno
Nám. Sítná 3106
272 01 Kladno
tel.: +420 312 661 616
fax: +420 312 661 616
e-mail: info@ohkkladno.cz
internet: www.ohkkladno.cz

Okresní hospodářská komora Klatovy
Nám. Míru 154
339 01 Klatovy 1
tel.: +420 376 313 251
fax: +420 376 313 251
e-mail: ohk@ohkklatovy.cz
internet: www.ohkklatovy.cz

Okresní hospodářská komora Kolín
Smetanova 285
280 02 Kolín
tel.: +420 321 717 968
e-mail: ohk@kolin.cz
internet: www.ohk.kolin.cz

Okresní hospodářská komora Kroměříž
Komenského nám. 435
767 01 Kroměříž
tel.: +420 573 331 650
fax: +420 573 331 650
e-mail: ohkkm@ohkkm.cz
internet: www.ohkkm.cz

Okresní hospodářská komora Kutná Hora
Šultysova 167
284 49 Kutná Hora
tel.: +420 724 613 954 
fax: +420 327 524 655
e-mail: ohk.kh@ohk-kh.cz
internet: www.ohk-kh.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Liberec
Rumunská 655/9
460 01 Liberec
tel.: +420 485 100 148
fax: +420 485 100 767
e-mail: info@ohkliberec.cz
internet: www.ohkliberec.cz

Okresní hospodářská komora v Litoměřicích
Velká Krajská 52/2
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 737 211
fax: +420 416 737 211
e-mail: reditel.ohk.ltm@seznam.cz
internet: www.ohk-ltm.cz

Okresní hospodářská komora Louny
Komenského náměstí 266
440 01 Louny
tel.: +420 415 652 822
e-mail: urad@ohkln.cz
internet: www.ohkln.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora v Mělníku
Kněžny Emmy 133
276 01 Mělník
tel: +420 910 800 975
mobil: +420 721 496 960
e-mail: info@ohkmelnik.cz
internet: www.ohkmelnik.cz

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav
Staré město 150
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 722 411
e-mail: iva.kolinska@ohkmb.cz
internet: www.ohkmb.cz

Okresní hospodářská komora Most
Višňová 666
434 01 Most
tel.: +420 417 637 402
fax: +420 417 637 402
e-mail: info@ohk-most.cz
internet: www.ohk-most.cz

Okresní hospodářská komora Olomouc
Opletalova 1
772 00 Olomouc
tel.: +420 585 223 554, +420 585 225 231
e-mail: info@hkol.cz
internet: www.hkol.cz

Okresní hospodářská komora Opava
Nádražní okruh 27
746 01 Opava
tel.: +420 553 719 246
fax: +420 553 714 259
e-mail: ohk@opava.cz
internet: www.komora.opava.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Pelhřimov
Třída Legií 1115
393 01 Pelhřimov
tel: +420 565 332 929, +420 565 322 004
fax: +420 565 332 929
e-mail: info@hkpe.cz
internet: www.hkpe.cz

Okresní hospodářská komora Plzeň – jih
Sídlo: Palackého 460, 334 01 Přeštice
Kontaktní adresa: Příchovice 234, 334 01 Přeštice
tel.: +420 376 902 310
mobil: +420 737 759 726
e-mail: info@ohkplzen-jih.cz
internet: www.ohkplzen-jih.cz

Okresní hospodářská komora Plzeňsko
Náměstí Republiky 16
301 00 Plzeň
tel.: +420 378 222 332
fax: +420 378 221 112
e-mail: zeman@inel.cz
internet: www.ohkplzensko.cz

Hospodářská komora v Praze 1
U staré školy 113
110 00 Praha 1
tel.: +420 604 231 691
e-mail: info@hkpraha1.cz
internet: www.hkpraha1.cz

Obvodní hospodářská komora Praha 5
Preslova 2213/5
150 00 Praha 5
tel.: +420 226 200 995
e-mail: praha5@ohkp.cz
internet: praha5.ohkp.cz

Obvodní hospodářská komora Praha 7
Františka Křížka 461/11
170 00 Praha 7
tel.: +420 266 712 516
e-mail: komora@swan.cz

Okresní hospodářská komora v Prostějově
Lidická 6
796 01 Prostějov
tel.: +420 582 332 721
fax: +420 582 332 721
e-mail: ohkpv@ohkpv.cz
internet: www.ohkpv.cz

Okresní hospodářská komora Přerov
Gen. Štefánika 8
750 02 Přerov
tel.: +420 581 210 205
e-mail: hkprerov@hkprerov.cz
internet: www.hkprerov.cz

Okresní hospodářská komora v Příbrami
Tyršova 106 (Zámeček)
261 01 Příbram I
tel.: +420 318 627 784-5
fax: +420 318 627 785
e-mail: ohkpb@ohkpb.cz
internet: www.ohkpb.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Semily
Riegrovo náměstí 15
513 01 Semily
tel.: +420 481 313 523
fax: +420 481 324 133
e-mail: hospodarska.komora.semily@cmail.cz
internet: www.khkliberec.cz/ohksemily

Okresní hospodářská komora Šumperk
Hlavní třída 8
787 01 Šumperk
tel.: +420 583 280 071
fax: +420 583 280 074
e-mail: ohk@ohk-sumperk.cz
internet: www.ohk-sumperk.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Teplice
U Císařských lázní 352/19
415 01 Teplice
tel.: +420 417 533 644
fax: +420 417 579 525
e-mail: info@ohkteplice.cz
internet: www.ohkteplice.cz

Okresní hospodářská komora Třebíč
Karlovo nám. 53/42
674 01 Třebíč
tel.: +420 561 200 426 – 7
fax: +420 568 821 061
e-mail: info@ohktrebic.cz
internet: www.hktrebic.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště
Studentské náměstí 1531
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 557 849
fax: +420 572 555 482
e-mail: herudkova@ohkuh.cz
internet: www.ohkuh.cz

Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem
Velká hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 241 360
fax: +420 475 241 360
e-mail: ohkul@mag-ul.cz
internet: www.ohk-ul.cz

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Vsetín
Smetanova 1484
755 01 Vsetín
tel.: +420 571 421 080
fax: +420 571 421 090
e-mail: ohkvsetin@tiscali.cz
internet: www.ohkvsetin.cz

Okresní hospodářská komora Vyškov
Havlíčkova 7
682 01 Vyškov
tel.: +420 517 348 324
fax: +420 517 347 332
e-mail: info@ohkvyskov.cz
internet: www.ohkvyskov.cz/

zpět na výběr OHK

Okresní hospodářská komora Zlín
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
tel.: +420 573 776 001
e-mail: radka.haskova@ohkzlin.cz
internet: www.ohkzlin.cz

Okresní hospodářská komora Znojmo
Nám. Svobody 210/18
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 224 792
e-mail: ohkznojmo@cmail.cz
internet: www.ohkznojmo.cz

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou
Strojírenská 34
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 725 325 026
e-mail: info@komorazdar.cz
internet: www.komorazdar.cz

zpět na výběr OHK

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek