Hospodářský profil spolkové země Hamburk

8. 1. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

Město Hamburk je po německém hlavním městě Berlín druhé největší město. Leží na severu Německa a jeho přístup k moři je zásadní nejen z ekonomického a turistického hlediska, moře ovlivňuje klima tohoto města a zároveň samostatné spolkové země, která patří k nejvýznamnějším obchodním centrům v Německu.

1.1. Geograficko-demografické údaje

Hanzovní město Hamburk (německy Freie und Hansestadt Hamburg) je po Berlínu druhé největší město Německa a zároveň i samostatnou spolkovou zemí. Má 1,74 mil. obyvatel (údaj z roku 2013) a rozlohu 755,16 km². Hustota osídlení je 2 312 obyv./ km². Na severu hraničí se spolkovou zemí Šlesvicko-Holštýnsko a na jihu s Dolním Saskem.

Hamburk leží na severu Německa na dolním toku Labe při ústí do Severního moře. Ve středověku patřil do spolku Hanza, sdružujícího významné přístavy a obchodní města v severním Německu, Pobaltí a okolí; dodnes je jedním z devíti německých měst, která se označují za hanzovní. Pro svůj význam v námořní dopravě a obchodě bývá nazýván „Tor zur Welt“, tj. „Brána do světa“.

Přístup k moři je pro Hamburk zásadní nejen z ekonomického a turistického hlediska. Mořské větry významně ovlivňují zdejší klima. Díky nim jsou zde teploty v zimě mírnější a v létě naopak chladnější, než v ostatních východních zemích.

Městem protéká také řeka Alster, která se zde vlévá do Labe a která je v centru města přehrazena na umělé jezero. Díky tomu je ve městě velké množství vodních kanálů a malých říček, které jsou přehrazeny více než 2 500 mosty.

1.2. Administrativní členění, města

Město se dělí na 7 správních jednotek (Bezirke), z nichž se každý dělí na městské části (Stadtteile), kterých je celkově 104. Některé čtvrti se pak dále dělí ještě na tzv. místní části (Ortsteile), kterých je celkem 181.

Správní jednotky:

 • Hamburg-Mitte
 • Altona
 • Eimsbüttel
 • Hamburg-Nord
 • Wandsbek
 • Bergedorf
 • Harburg

1.3. Politická situace a správa země

 • Jelikož je Hamburk spíše městem a tudíž zvláštním typem spolkové země, nedisponuje zemským sněmem a ministerstvy jako ostatní spolkové země.
 • Zákonodárný sbor – Senát
 • Vládnoucí politická strana: SPD

Rozdělení sil v Senátu od posledních parlamentních voleb (20. 2. 2011):

 • SPD: 62
 • CDU: 28
 • Zelení: 14
 • FDP: 9
 • Linke: 8
 • Starosta: Olaf Scholz (SPD)

Hospodářské úřady (ekvivalent ministerstva):

 • Úřad pro rozvoj města a životní prostředí (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt)
 • Úřad pro hospodářství, dopravu a inovace (Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation)
 • Úřad pro výzkum a vývoj (Behörde für Wissenschaft und Forschung)
 • Úřad pro finance (Finanzbehörde)

2.1. Celková charakteristika

Hamburk patří k nejvýznamnějším obchodním centrům v Německu. Hlavními průmyslovými oblastmi (kromě námořního průmyslu) jsou: letecký průmysl, výroba spotřebního zboží (zejména potravin), chemický, ropný a automobilový průmysl, stavba lodí, bankovnictví, pojišťovnictví.

Významné postavení zde zaujímá Hamburská obchodní komora, která je nejstarší obchodní komorou Německa (vznik 1665) a v současné době má přes 160 000 členů.

K největším podnikům patří letecké společnosti Airbus Operations GmbH a Deutsche Lufthansa AG, dále zdravotnický koncern Asklepios Kliniken GmbH, obchodní koncerny Otto Group a Edeka-Verbund, spořitelna Hamburger Sparkasse, logistická firma Hamburger Hafen und Logistik AG a kosmetická firma Beiersdorf AG.

2.2. Základní ekonomická data

Vývoj HDP
  2010 2011 2012
HDP v běžných cenách (v mld. EUR) 92,0 93,4 95,8
Změna oproti předchozímu roku (%) +3,9 +1,5 +2,5

Zdroj: Destatis, prosinec 2014

Podíl jednotlivých odvětví na HDP
Průmyslové odvětví Podíl (%)
Výrobní průmysl 12,3
Zemědělství 0,1
Stavebnictví 2,6
Obchod, doprava, pohostinství 32,5
Finanční a obchodní služby 34,6
Ostatní služby, zdravotnictví 17,9

Zdroj: www.hwf-hamburg.de

Nezaměstnanost
  2010 2011 2012 2013
Počet nezaměstnaných 75 486 72 448 70 434 71 560
Míra nezaměstnanosti (%) 8,2 7,8 7,5 7,4

Zdroj: Destatis, prosinec 2014

Průměrná hodinová mzda v Hamburku v roce 2013 činila 22,12 EUR, tedy asi 3500 EUR za měsíc (SRN 3 449 EUR.). Jedná se o nejvyšší průměrnou mzdu v celém Německu.

Stav zadlužení za rok 2013 činil 27,58 mld. EUR, což odpovídá zadluženosti 15 825 EUR/obyv. Hamburk je třetí nejzadluženější spolkovou zemí Německa.

2.3. Průmyslová odvětví

Turismus

Cestovní ruch má v Hamburku zásadní ekonomický význam a je důležitým hnacím motorem růstu. Odvětví cestovního ruchu zajišťuje místním obyvatelům v regionu přes 182 600 pracovních míst. V roce 2013 zde bylo evidováno 11,6 mil. noclehů (nárůst o 9,1 % oproti předchozímu roku). Hamburk se tak zařadil mezi 10 nejoblíbenějších turistických měst v Evropě.

Na cestovním ruchu se ale významně podílí i místní obyvatelé, kteří hlavně o víkendu rádi podnikají výlety k Severnímu a Baltskému moři.

Doprava

Z ekonomického hlediska je pro Hamburk nejvýznamnější lodní doprava, a to jak námořní, tak vnitrozemská. Hamburský přístav je 2. největší přístav v Evropě a zároveň jeden z největších přístavů na světě. Dolní tok řeky Labe spojuje Hamburk přímo se Severním mořem, Nord-Ostsee-Kanal zase spojuje město s Baltským mořem. Labe propojuje město Hamburk mj. přes Drážďany také s Českou republikou. ČR vlastní od r. 1929 pozemky v lokalitě Peuten a navíc má část hamburského přístavu Moldauhafen a Saalehafen pronajatou do roku 2028.

Celkový objem přeloženého nákladu v hamburském přístavu v r. 2013 činil 139,6 mil. t (námořní doprava), resp. 10,8 mil t (vnitrozemská lodní doprava). Objem přeložených kontejnerů činil 9,3 mil. TEU.

Graf: Kapacita hamburského přístavu

Graf: obchodní partneři Hamburku - přístav

Hamburské hlavní letiště (Flughafen Hamburg) je páté největší a zároveň také nejstarší letiště v Německu. Leteckou dopravu zde zajišťuje přes 60 společností do 125 cílových destinací. Kromě toho existuje v zemi ještě letiště Lübeck, které je obyvateli města Hamburk také hojně využíváno, a to především díky nižším cenám letenek.

Podnik Airbus-Werk je největší továrnou v Německu, a třetí největší výrobnou letadel na světě (Seattle a Toulouse).

Železniční doprava – Hamburk tvoří nejdůležitější železniční uzel na severu Německa. Hlavní nádraží (Hauptbahnhof Hamburg) odbaví denně kolem 450 000 cestujících. Přímé vlaky spojují město i s evropskými zeměmi, jako např. Švýcarsko, ČR, Belgie nebo Holandsko.

Energetika

Spotřeba elektřiny v Hamburku činí ročně 12,4 TWh (2014), z čehož na území svobodného města bylo vyrobeno 2,9 TWh, zbytek je dovážen z ostatních spolkových zemí. Na území Hamburku se nachází tři konvenční elektrárny (s instalovaným výkonem nad 100 MW). Nicméně hlavním, dynamickým trendem je rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Intenzivní vítr a otevřená krajina mezi Labem a Severním a Baltským mořem nabízí optimální podmínky hlavně pro větrnou energii. Také zemědělství a lesnictví se stále více podílí na výrobě energie z biomasy. V r. 2014 zde bylo připojeno celkem 2 900 zařízení o výkonu 144 MW (meziročně +7,5 %, od r. 2010 + 47 %).

2.4. Zahraniční obchod

Vývoj zahraničního obchodu (v mil. EUR)
  2010 2011 2012 2013
Vývoz 35 575,8 42 057,5 50 812,8 49 179,7
Dovoz 67 324,4 69 876,8 69 247,5 68 903,8

Zdroj: Destatis, prosinec 2014

Export Hamburk – hlavní obchodní partneři (porovnání let 2013 a 2014)

Graf: Hlavní obchodní partneři Hamburku

Hlavní exportním zbožím jsou letadla, chemické výrobky a výrobky z minerálních olejů, dále farmaceutické produkty a hnojiva.

Mezi hlavní importované položky patří letadla, ropné výrobky, ropa a zemní plyn, lodě, měď a měděné rudy, výpočetní technika, olejné plodiny, oblečení, polotovary, telekomunikační technika a medicínské a ortopedické nástroje.

Hlavní společnosti:

Výstaviště a veletrhy v Hamburku:

 • Congress Center Hamburg – kongresy, kulturní akce
 • Die Hamburg Messe – ročně více než 40 různých veletrhů, významné jsou zejm.:
  • INTERNORGA (hotelnictví a gastronomie)
  • SMM – Shipbuilding, Machinery & Marine technology (lodní technika)
 • Hanseboot
 • WindEnergyHamburg

Klastry:

Objem zahraničního obchodu mezi Hamburkem a ČR činil v r. 2013přibližně 1,323 mld. EUR, tj. zhruba 2 % celkového česko-německého obchodu. Český export do Hamburku dosáhl v r. 2013: 747 mil. EUR, což je však pouze 67 % objemu exportu z r. 2010, resp. 91 % exportu z r. 2009.

Graf: Obchod ČR s Hamburkem - vývoj

Dovoz z Hamburku v r. 2013 vzrostl na rekordní úroveň 576,6 mil. EUR. V období od ledna do října 2014 vzrostl meziročně český export do Hamburku o 10,9 % (662,7 mil. EUR), import z Hamburku rovněž vzrostl, a to o 1,2 % (436,6 mil. EUR). Bilance obchodu zůstává pozitivní pro ČR.

Graf: Vývoj obchodu ČR s Hamburkem

Zdroj: Destatis

Komoditní struktura zahraničního obchodu s Hamburkem
    Top 10 položky českého vývozu do Hamburku tis. EUR     Top 10 položky dovozu z Hamburku do ČR tis. EUR
1 EGW864 Rundfunk-, Fernsehgeräte, phono- u.videotechn.Ger. 286 731 1 EGW669 Mineralölerzeugnisse 119 492
2 EGW383 Ölfrüchte 60 389 2 EGW883 Luftfahrzeuge 117 689
3 EGW301 Weizen 53 123 3 EGW389 Ölkuchen 33 828
4 EGW845 Hebezeuge und Fördermittel 48 825 4 EGW771 Halbzeuge aus Kupfer u. Kupferlegierungen 22 042
5 EGW883 Luftfahrzeuge 28 524 5 EGW839 Chemische Enderzeugnisse, a.n.g. 20 458
6 EGW646 Kupfer u. Kupferlegierungen, m. Abfällen, Schrott 26 509 6 EGW853 Büromaschinen u. Datenverarbeitungsmaschinen 20 320
7 EGW904 Andere nichtaufgliederbare Warenverkehre 24 792 7 EGW749 Chemische Vorerzeugnisse, a.n.g. 18 307
8 EGW816 Kautschukwaren 21 028 8 EGW845 Hebezeuge und Fördermittel 16 160
9 EGW853 Büromaschinen u. Datenverarbeitungsmaschinen 20 099 9 EGW896 Enderzeugnisse, a.n.g. 14 612
10 EGW861 Geräte zur Elektrizitätserzeugung u. -verteilung 17 648 10 EGW679 Chemische Halbwaren, a.n.g. 14 131

Zdroj: Destatis (prosinec 2014)

Přímé zahraniční investice z Hamburku v ČR k 31. 12. 2012, dle údajů Spolkové banky, vzrostly meziročně o 22,3 % na 711 mil. EUR (z celkových 52 mld. EUR, jež hamburské subjekty investovaly na konci r. 2012 v zahraničí; resp. 16,2 mld. EUR, jež investovaly německé firmy v ČR). V opačném směru (z ČR do Hamburku) nejsou registrovány žádné PZI.

S ohledem na hospodářskou strukturu Hamburku představují pro české firmy perspektivní obory mj. letectví, OZE a elektromobilita, strojírenství i zemědělství/potravinářství.

Pro ČR představuje Hamburk důležitý dopravní uzel. Zhruba 42 % kontejnerové multimodální přepravy (železnice/TIR, námořní doprava) je realizováno v Hamburku, v r. 2013 činil celkový objem za ČR a SK 306 000 TEU. Prostřednictvím lodní dopravy bylo v r. 2013 z ČR dopraveno cca 90 000 t nákladu (2009: 290 000 t).

České instituce v teritoriu:

Spolková země Hamburk spadá do gesce obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín (e-mail: commerce_berlin@mzv.cz) V rámci platného dohody o spolupráci mezi MPO a MZV je konkrétní asistence firmám, průzkumy trhu aj. svěřena zahraniční kanceláři CzechTrade v Düsseldorfu (duesseldorf@czechtrade.cz). Na počátku roku 2015 bude v Hamburku otevřen nový honorární konzulát (hamburg@honorary.mzv.cz).

Poradenství a další servis českým firmám na výhodné komerční bázi (zejména právní) může poskytnout – i v češtině, Sdružení českých podnikatelů v SRN – VTUD (Vereinigung der Tschechischen Unternehmen in Deutschland e.V.). OEÚ ZÚ Berlín může nadto doporučit spolupráci s dalšími daňovými a právními poradci se znalostí českého jazyka, případně s tlumočníky, ale i účast na odborných veletrzích mimo oficiální účasti aj. Souhrnný informační servis (praktické informace pro exportéry, informace k zaměstnávání v SRN/vysílání pracovníků, sektorové informace a příležitosti, newsletter k vývoji německé ekonomiky, kontakty, aktuality aj.) jsou k dispozici na stránkách obchodně-ekonomického úseku na webu MZV

Příloha ke stažení:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek