III. ročník mezinárodního veletrhu dobývací techniky MINING INDUSTRY EXPO 2018 na Ukrajině

21. 11. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Mezinárodní veletrh se konal ve dnech od 6. do 8. listopadu 2018 v hlavním městě Ukrajiny, v Kyjevě a byl pořádán v Mezinárodním výstavním centru IEC za podpory Ministerstva energetiky a uhelného průmyslu Ukrajiny a Státní geologické služby a nerostů Ukrajiny.

V pavilonech na celkové ploše více než 8000 m2 vystavovaly společnosti ze 12 zemí: z Ukrajiny, Turecka, Polska, Německa, Francie, Číny, Kanady, Rakouska, Běloruska, Gruzie, Kazachstánu a České republiky. Celkem se zde představilo více než 300 vystavovatelů.

V rámci oficiální účasti České republiky na veletrhu MINING INDUSTRY EXPO 2018 se představilo celkem 10 českých firem, sdružení CDT – Česká dobývací technika a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ve společné účasti na ploše o rozloze 91 m2 se prezentovali následující vystavovatelé: DUVAS – UNI, s.r.o., ENELEX, spol. s r.o., Hansen – Electric spol. s r.o., TDS ZAMPRA spol. s r.o., Inco Engineering, s.r.o., Transroll – CZ a.s., ZAM-SERVIS s.r.o., ŽDB Drátovna, a.s., Řetězárna, a.s. a BONAP-ICCZ, s.r.o. Hojná účast zástupců jednotlivých firem na expozici a samotná expozice přispěly k vyjádření zájmu českých firem o rozvoj a další spolupráci s Ukrajinou.

Obchodní ředitel společnosti Řetězárna, a.s. Ing Jiří Uhlíř zhodnotil veletrh v Kyjevě a Českou oficiální účast: „Účast na veletrhu MINING INDUSTRY EXPO 2018 v Kyjevě hodnotíme jako velice úspěšnou. Podpora MPO, reprezentativní stánek, kvalitní servis ze strany realizátora a vynikající zastoupení českých firem ukazuje ukrajinským partnerům zájem o tento trh a pozitivně přispělo k úspěšným jednáním s našimi obchodnímu partnery.“

Ředitel společnosti Bonap-ICCZ s.r.o. pan Ing. Jan Křístek se k účasti na veletrhu vyjádřil následovně: „Ukrajinský trh je pro naši společnost absolutní novinkou. Nikdy jsme tady nebyli a teprve začínáme malými krůčky objevovat to, co ostatní kolegové na stánku mnoho let znají. Na veletrhu jsem nenašel jinou společnost, která by nabízela to, co my. Vše zde bylo zaměřeno spíše na hlubinnou těžbu, ale na zpracování kamene, popřípadě recyklaci stavebních odpadů tady nebylo nic. Měli jsme obrovskou výhodu v tom, že již několik měsíců před veletrhem jsme se spojili s agenturou CzechTrade, která nám aktivně vyhledávala potenciální zákazníky a také je na naši expozici pozvala.“

„Účast na veletrhu vidím hodně pozitivně! Chybějící konkurence v našem oboru, pozvaní zákazníci přes CzechTrade, minimální náklady díky podpoře MPO, vysoká prestiž stánku a zviditelnění díky hlavičce Česká republika, perfektní organizace ze strany Zephyru. Prostě to nemohlo být lepší! Několik jednání s potenciálními zákazníky nás utvrdilo v tom, že ukrajinský trh má v tomto oboru značný potenciál a momentálně už řešíme první poptávky. Rozhodně jsem nečekal, že to půjde tak rychle. Pokud již lze rezervovat místo na příští rok, prosím, zapište si nás,“ dodal Jan Křístek.

Jednatel společnosti ENELEX, s.r.o. pan Libor Vacek se k účasti vyjádřil takto: „Na ukrajinském trhu působíme již téměř deset let a v době před konfliktem jsme zde budovali náš největší projekt ‚Coal Quality Management System‘ pro společnost DTEK. Nyní se snažíme tento projekt alespoň nabídkami menších jednotlivých projektů nahradit a tak je pro nás účast na letošním veletrhu MIU 2018 vítanou příležitostí, jak navázat na již započatou práci.“

„Na letošním veletrhu jsme měli celou řadu jednání, ze kterých bych zvláště vyzvednul setkání a velmi plodnou diskusi s generálním ředitelem největšího dolu společnosti DTEK panem Yurijem Cherednichenkem, který pro nás zajistil na výstavišti sál na prezentaci pro cca 12 jeho kolegů jak z dolů, úpraven uhlí a také elektráren. Dále jsme pak měli několik zajímavých jednání s firmou Donbas Energo a také s kazašskou společností Kazachmys. Letošní výstavu hodnotíme jako velmi úspěšnou a již nyní u nás začínají přípravy na rok 2019,“ doplnil Libor Vacek.

Obchodní manažer společnosti ŽDB Drátovna, a.s. pan Ing. Jiří Foltýn zhodnotil účast následovně: „Na ukrajinském trhu se teprve etablujeme a s pravidelnými dodávkami jsme začali před několika lety. Veletrh MINING INDUSTRY EXPO 2018 v Kyjevě je tedy pro společnost ŽDB Drátovna, a. s. důležitým nástrojem zviditelnění na Ukrajině a během jeho trvání jsme absolvovali spoustu důležitých jednání a získali kontakty na nové potenciální zákazníky.“

„Velmi si vážíme podpory ze strany MPO, díky kterému byl pro nás tento veletrh velmi úspěšný, a věříme, že podpora MPO bude pokračovat i v následujících letech. Velmi kladně hodnotíme kvalitu realizátora celé akce firmu Zephyr a kvitujeme rovněž účast místní pobočky firmy Czech Trade. Naše společnost má eminentní zájem se účastnit i v následujících letech,“ dodal Jiří Foltýn.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek