Indická ekonomika poroste v příštím roce o 7.6% HDP

16. 4. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 16.04.2018

Růst indické ekonomiky je v současnosti 7,3 %, v příštím roce se vyšplhá na 7,6 %

Podle předpovědí ADB (Asian Development Bank) bude růst indické ekonomiky v tomto roce 7,3 %, což předpovídá i agentura Fitch, RBI předpovídá růst 7,4 %.

ADB očekává, že meziroční růst indické ekonomiky se vrátí zpět na vyšší čísla, konkrétně na 7,3 % v tomto roce a na 7,6 % ve fiskálním roku 2019-2020. Důvodem je růst produktivity po zavedení GST a oživení investic do indické ekonomiky na základě reformy bankovního systému.

V posledním fiskálním roce rostla indická ekonomika o 6,6 %, jelikož se potýkala s důsledky demonetizace, přizpůsobování se reformě GST a útlumu zemědělství.

Ve svém Asian Development Outlook pro rok 2018 se ADB vyjádřila, že růst začne, jelikož nový daňový systém zvýší produktivitu a reforma bankovního systému a snížení korporátního zadlužení zvrátí pokles investic.

Dále se na růstu ekonomiky podílí růst spotřeby na venkově, malý růst soukromých investic a zlepšení deficitu čistého exportu. Růst spotřeby v městských oblastech zůstane stabilní.

Růst ve fiskálním roce 2019 bude na hodnotě 7,6 % vzhledem k posilování bankovního systému a pokračujícímu oddlužování korporátního sektoru, což přinese více zahraničních investic.

Důležitý pro růst jsou výhody plynoucí z GST, které zmírňují geografickou roztříštěnost země a přidávají příjmy do státní pokladny. Dále je důležitá konsolidace fiskální politiky a reformy, které podporují PZI. Politické stimuly pro rozvoj ekonomiky jsou však omezené a je zde riziko ekonomiky s nízkou úrokovou sazbou. Odklad fiskální konsolidace, riziko růstu inflace a očekávaný růst úrokové sazby v USA v roce 2018 snižují prostor pro politiky zasahovat fiskálními nebo monetárníim nástroji do chodu domácí ekonomiky. Na druhou stranu je pravděpodobnost těchto jevů nízká, jelikož banka plánuje tolerovat lehce vyšší inflaci. Očekává se zachování statusu quo s rizikem zpřísňování monetární politiky.

Předpokládaná míra inflace je 4,6 % pro fiskální rok 2018 a 5,0 % pro fiskální rok 2019. Stále rostoucí indická ekonomika je motorem pro spotřebu, a tedy i příležitostí pro české vývozce a investory.

Zpracováno kolektivem pracovníků CzechTrade Mumbai, s využitím zdroje:
http://zeenews.india.com/economy/india-to-grow-7-3-this-fiscal-7-6-in-next-adb-2098726.html

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: