Indická vláda potvrdila, že nechce stahovat z oběhu nové bankovky v hodnotě 2000 rupií

22. 8. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: IN - Indie
  • Datum zveřejnění: 22.08.2018

Státní indická banka (Reserve Bank of India - RBI) provedla koncem roku 2016 rozsáhlou demonetizaci, která spočívala ve stažení bankovek hodnoty 500 a 1000 rupií z oběhu, tedy bankovek, které v té době měly nejvyšší nominální hodnotu.

V těchto dnech vláda vyhlásila, že neexistuje žádný návrh na jejich stažení z oběhu. Na otázku, zda vláda uvažuje o stažení bankovek v hodnotě 2000 rupií z oběhu, odpověděl Ministr Indie pro finance Pon Radhakrishnan krátce a stručně: “ne, takový návrh není předmětem jednání.”

Takzvané specifikované bankovky (Specified Banknotes – SBN), jejichž stahování z oběhu vyvolalo dohady, zda RBI nehodlá ukončit platnost všech nových dvoutisícových bankovek, byly do RBI dodávány buď přímo, nebo z bankovních poboček za účelem ověření jejich pravosti a numerické přesnosti. “Proces byl ukončen. Bankovky, které neprošly Měnovým verifikačním a procesním systémem (systém CVPS) byly zničeny,” uvedl Radhakrishnan.

I když většina z obchodních transakcí mezi Indií a Českou Republikou probíhá formou bankovních převodů, pro české dovozce je důležité mít přehled o monetární politice cílové země, neboť jakékoliv operace s národní měnou mají dopad na ekonomiku země, a tím i na obchod, včetně zahraničního.

Zpracováno kolektivem kanceláře CzechTrade Mumbai.
S využitím zdroje: Zee News

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: