Indie: Vztahy země s EU

20. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je zastoupeno v Indii prostřednictvím Delegace Evropské unie v Dillí.

Sídlo Delegace EU v Indii: 5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021
E-mail: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu 
Tel.: +91 11 66781919

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Členské státy EU se v souhrnu podílí na vývozu Indie 18 % a na dovozu 12 %.  Podíl investic členských států EU v Indii dosahuje 25 % z celkového objemu a EU je tak druhým nejvýznamnějším investorem v Indii.  Od roku 2004 se Indie formálně stala jedním ze strategických partnerů EU. Vztahy EU–Indie se opírají o institucionalizovaný politický dialog, jehož vrcholem je summit EU-Indie. EU a Indie mimo jiné jednají o uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích - Broad-based Trade and Investment Agreement. Podrobné informace o vztazích mezi EU a Indií lze mimo jiné získat na stránkách Delegace EU nebo na odkazu eeas.europa.eu.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Indií

 

Jednotky

Období

Import

Export

Obrat

Bilance

Objem obchodu

Mil. eur

2017

44 184

41 723

85 907

-2 461

Pořadí mezi obchod. partnery EU

 

2017

9

10

9

 

Podíl na obchodu EU

%

2017

2,4

2,2

2,3

 

Meziroční růst

%

2016–2017

12,3

10,4

 

 

Průměrný roční růst

%

2013–2017

4,6

3,8

 

 

Vývoj vzájemného obchodu mezi EU a Indií

 

Dovoz

Vývoz

Bilance

Obrat

Mil. eur

Meziroč. růst

Podíl na zahr. obchodu EU

Mil. eur

Meziroč. růst

Podíl na zahr. obchodu EU

2013

36 842

-1,8

2 ,2

35 959

-6,8

2,1

-884

72 801

2014

37 170

0,9

2,2

35 655

-0,8

2,1

-1 515

72 825

2015

39 492

6,2

2,3

38 125

6,9

2,1

-1 366

77 617

2016

39 339

-0,4

2,3

37 780

-0,9

2,2

-1 559

77 119

2017

44 184

12,3

2,4

41 723

10,4

2,2

-2 461

85 907

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU od roku 2005 poskytla Indii velký objem rozvojové pomoci. Ve víceletém rozpočtovém rámci 2007–2013 se rozvojová pomoc EU soustředila především na oblasti vytyčené Rozvojovými cíli tisíciletí OSN. Nejvíce finančních prostředků šlo na rozvoj zdravotnictví, vzdělávání a podporu chudých, kapacitu ekonomiky, podporu občanské společnosti a na různé výměnné programy.

Od roku 2014 se přestala Indie spolu s některými dalšími státy kvalifikovat pro rozvojovou pomoc EU a naopak se postupně začíná profilovat jako země, která v regionu rozvojovou pomoc uděluje. Přesto celá řada projektů započatých ještě ve víceletém finančním rámci 207–2013 nadále probíhá. Indie benefituje také z některých regionálních a tematických programů. Jednotlivé projekty jsou financované z různých evropských fondů: Development Cooperation Instrument (DCI), European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), Industrialised Countries Instrument (ICI), Partnership Instrument (PI) nebo například také ze zdrojů Evropské investiční banky, která v roce 2017 otevřela v Dillí svou pobočku a chce se zaměřit na financování projektů, které odrážejí priority stanovené v rámci politického dialogu mezi EU a Indií: obnovitelné zdroje energie, partnerství ve vodohospodářství, ochraně čistého ovzduší a klimatu. Evropská investiční banka tak podpořila například výstavbu metra v Lucknow.

Mimo projekty rozvojové spolupráce, podpořila EU v Indii v posledních letech především projekty v oblastech na podporu investic a obchodu, na ochranu životního prostředí a energetiku, vyšší vzdělávání a rozvoj občanské společnosti. V roce 2014 byly vyhlášeny projekty vrámci partnerství mezi EU a Indií ve výzkumu a inovacích, které byly financované ze zdrojů EU a zaměřily se na oblast podpory mobility vědců.

Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách Delegace Evropské unie v Dillí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: