Indonésie: slabší domácí spotřeba v prvním kvartále 2018 může být nahrazena vyššími investicemi

29. 5. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: ID - Indonésie
  • Datum zveřejnění: 25.05.2018

Indonéští ekonomičtí experti doporučují své vládě podpořit spotřebu domácností, jež je ekonomickým motorem růstu Indonésie a v prvních třech měsících roku 2018 vykazovala znaky poměrně slabého oživení oproti každoročnímu očekávání.
Výdaje indonéských domácností, jež představovaly více než polovinu hrubého domácího produktu (HDP) této největší ekonomiky jihovýchodní Asie, vzrostly o 4,95 % oproti minulému roku v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018. Jedná se ovšem jen o mírný nárůst oproti 4,94 % zaznamenaných ve stejném období loňského roku. Aby se dosáhlo růstu HDP přes 5%, je tedy nutný mnohem větší růst výdajů domácností.

Dle Central Statistic Agency (BPS) přispěl velmi mírný nárůst spotřeby domácností k celkovému ne příliš dramatickému růstu HDP, který se zvýšil meziročně o 5,06 % za první čtvrtletí letošního roku. Celkový růst HDP byl mírně vyšší než plánovaných 5.01 procent (v roce 2017 byl za stejné období růst HDP ve výši 4,94 %)
Slabý růst výdajů domácností, který zůstal pod psychologickou hranicí 5,0 % po mnoho předešlých měsíců, může být znakem náročného druhého čtvrtletí pro indonéskou ekonomiku, říká ekonom Tony Prasetiantono z Gadjah Mada University.

Kromě stagnace spotřeby se také přidávají obavy z pokračující oslabování indonéské rupie (vůči USD a EUR), což by mohlo vyvíjet tlak na zvyšování inflace a rozpočet vlády určený na dotace na pohonné hmoty. Pozn.: indonéská vláda dotuje pohonné hmoty pro své obyvatelstvo a průmysl tak, že se cena 1 litru benzinu pohybuje okolo 9 000 Rp = cca 14,3 Kč. I přestože Indonésie podstatnou část ropy pro zpracování benzínu dováží.

Fiskální podmínky a vládní rozpočet bude pod tlakem. Je důvod se domnívat, že cílových 5,4% růstu HDP pro letošní rok bude velmi obtížné dosáhnout, reálnější je růst 5,3 %, řekl Tony, s dodatkem, že pro vládu je zásadní udržovat pozitivní trend a komunikaci vůči průmyslu i obyvatelstvu.

Příčina slabšího růstu spotřeby může spočívat v posunutí období sklizně a také Ramadánu

Indonéská vláda si stanovila pro letošní rok cílovou hodnotu růstu HDP ve výši 5,4 %, což je vyšší hodnota, než jakou si stanovila v loňském roce 2017 (5,2 %).
Letošní slabý růst spotřeby domácností, který se tradičně zvyšuje meziročním tempem o více než 5,0 %, byl způsoben především posunem domácí sezony zemědělské sklizně z prvního kvartálu roku do druhého, vysvětluje jednu z příčin ekonom Josua Pardede z Bank Permata. Jako každý rok přichází oslava hlavního islámského svátku Idul Fitri (svátek po ukončení postního měsíce Ramadánu, který letos spadá termínově na polovinu června), takže doufáme, že se spotřeba v druhém čtvrtletí zvýší v porovnání s prvním kvartálem, říká Josua.
Koordinující ministr hospodářství Darmin Nasution dříve řekl, že protože období sklizně nemusí být patrné až do konce druhého čtvrtletí letošního roku, hospodářský růst v prvních třech měsících by mohl být pomalejší než ve stejném období loňského roku, kdy sklizeň začala již v březnu.
Změna období hlavní sklizně by mohla mít značný dopad na celkový výpočet hospodářského růstu celé Indonésie, protože sektor zemědělské výroby byl druhým největším přispěvatelem růstu HDP v prvním čtvrtletí roku 2018 s podílem 13,26 %.

Ministr hospodářství uvedl, že éra vysoké spotřeby domácností skončila a zdůraznil nutnost soustředit se na podporu investic a vývozu do zahraničí. Zde je potřeba si všímat velké aktivity Indonésie v posledních několika měsících, jako například iniciování větší obchodní spolupráce s africkými zeměmi a aktuálně také Čínou. Tyto země mají velký exportní potenciál pro finální výrobky z Indonésie a zároveň mohou sloužit i jako expanze pro již tradiční vývoz nerostných surovin.
Růst investic by mohl být důležitou částí záchrany plánovaného růstu indonéské ekonomiky, protože podíl investic na HDP vzrostl o 7,95 % meziročně za první čtvrtletí letošního roku, což je téměř dvojnásobně oproti 4,77 % za stejné období roku 2017. Toto meziroční kvartální zvýšení investic je také lepší v porovnání s 7,27 procenta meziročního růstu za předchozí 4. kvartál roku 2017. Ministryně financí Sri Mulyani Indrawati v této souvislosti potvrdila, že vláda, že vláda bude pokračovat ve dalším rozvoji programů na podporu investic a vývozu do zahraničí.

Příležitosti pro české exportéry do Indonésie

Pro české a další vývozce do Indonésie to znamená, že růst investic především do infrastruktury, strojního zařízení podniků, energetiky, zdravotnictví, potravinářství, zemědělství a dalších oblastí se očekává i nadále. A je spouštěčem rostoucího importu dovozu, jehož objem vzrostl meziročně o podstatných 12,75 %  v prvním čtvrtletí letošního roku, což daleko přesahuje růst dovozu o 4,81 % ve stejném období min. roku. 

Pro analytiky je posilování růstu investic dobrá zpráva. Protože investice jsou schopny ve střednědobém horizontu napomoci většímu zaměstnávání pracovní síly, tím pádem i zvýšení jejich kupní síly, což opětovně vede v Indonésii k vyšším výdajům domácností a vyššímu HDP.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Jakarta
Zdroj: Jakarta Post, Jakarta Globe

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: