Indonésie: Vztahy země s EU

18. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

Podkapitoly:

3.1.     Zastoupení EU v zemi

3.2.     Obchodní vztahy země s EU

3.3.     Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

 

Vztahy Indonésie a EU nejnověji upravuje vzájemná Dohoda o partnerství a spolupráci, která se dotýká řady oblastí včetně obchodu, životního prostředí, energetiky, vzdělání, vědy a techniky, migrace a boje proti terorismu. Podepsána byla v listopadu 2009 a v platnost vstoupila 1. 5. 2014.

 

Indonésie byla druhým největším příjemcem prostředků z fondů rozvojové pomoci EU pro období 2007 – 2013.

 

V letech 2010 – 2011 dospěla tzv. Vision Group EU – Indonesia k dopodručení dojednat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), tj. obdobu FTA se širším zaměřením na ekonomickou spolupráci včetně posilování kapacit na indonéské straně. Po jistém období váhání až nezájmu ze strany Indonésie projevuje vláda, která nastoupila v říjnu 2014, vůli smlouvu sjednat co nejdříve. V roce 2017 se uskutečnila další kola expertních jednání  o CEPA. Tato smlouva se do budoucna stane právním rámcem pro obchodní vztahy podnikatelů z EU a jejích členských států s Indonésií a bude komplexně pokrývat zejména oblasti jako cla a tarify, ochranu investic a další. 

 

V květnu 2011 byla podepsána dobrovolná dohoda mezi EU a Indonésii o kontrole kácení a následném prodeji dřeva z tropických pralesů: FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) Voluntary Partnersip Agreement. Indonésie se stala první zemí v Asii, která podobnou dohodu s EU podepsala.

Dohoda vstoupila v platnost v roce 2013, společně se začátkem platnosti legislativy FLEGT. Součástí dohody je balík finančních prostředků ve výši 30 mil. EUR v rámci rozvojové pomoci EU.

 

V současné době se jako v určitém směru iritant mezi EU a Indonésií zakotvilo téma dovozu palmového oleje. Indonésie je největším světovým producentem této komodity a EU je druhým největším trhem. Současná interní jednání v rámci EU týkající se výhledového zrušení dotací na využití palmového oleje v oblasti biopaliv cítí Indonésie jako potenciálně ohrožující její zájmy a reaguje někdy až poměrně emotivním a vyhroceným lobbyingem.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN

Intiland Tower, 16th floor Jl Jend Sudirman 32 Jakarta 10220 Indonesia

Tel: + 62 21 2554 6200

Fax: + 62 21 2554 6201

E- mail: delegation-indonesia@eeas.europa.eu

Úřední hodiny: Po - čt, 08:00-16:30 v pá 08:00-15:00

 

Tel. čísla oddělení:

 

  • Sekretariát vedoucího Delegace +62 21 2554 6202
  • Sekretariát zástupce vedoucícho +62 21 2554 6203
  • Kancelář zmocněnce pro ASEAN +62 21 2554 6216
  • Politická sekce +62 21 2554 6213
  • Tiskový a informační odbor +62 21 2554 6216
  • Obchodní sekce +62 21 2554 6218
  • Sekce rozvojové spolupráce +62 21 2554 6241/ 48/ 67
    • Finance & smlouvy +62 21 2554 6241/ 48/ 67
  • Administrativní sekce +62 21 2554 6222 GMT: +7

E-maily:

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemná obchodní výměna mezi EU a Indonésií dosáhla v roce 2017 objemu 26,823   mld. eur., což je drnárůst oproti loňskému výsledku 25,083 mld. eur. Při celkovém růstu objemu obchodu roce 2017   ovšem vývoz EU do Indonésie poklesl o 3,3 % zatímco v případě indonéského vývozu došlo k nárůstu o 13,7%.

 

V roce 2017 tak EU představovala čtvrtého nejvýznamnějšího obchodního partnera Indonésie, zatímco Indonésie se z pohledu EU zařadila na 29. místo.

 

V posledních dvou letech intenzivně probíhají expertní kola jednání dohody CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) mezi EU a Indonésií, která poskytne nový rámec obchodní interakce. Odhaduje se, že uzavření CEPA by umožnilo navýšení indonéských vývozů do EU až o 1.1 mld. USD a rovněž umožnilo větší příliv evropských investic do Indonésie. Naopak neuzavření dohody může vést i ke ztrátě již existujících preferenčních výhod a znamenat až 20% propad ve vzájemné obchodní výměně a přinést Indonésii ztrátu ve výši 4 mld. USD kvůli kompetitivním znevýhodnění Indonésie v důsledku skutečnosti, že sousední země regionu obdobnou dohodu již s EU ezavřely anebo o ní jednají.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Za poslední dekádu získala Indonésie celkem zhruba 500 mil. euro z bilaterální rozvojové pomoci EU, které byly distribuovány v rámci programového cyklu na roky 2007-2013. S ohledem na dosažený rozvoj již země nebyla zařazena do programového cyklu na další období.

 

Země nadále využívá prostředky z tematických a regionálních programů spolupráce ve formátu EU-ASEAN.

 

Přehled o rozvojové spolupráci EU-Indonésie sumarizující aktivity EU a členských států podává každoročně publikovaná Modrá kniha (Blue Book.)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: