Indové očekávají lepší dny

3. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Po volbách v roce 2014 se mezi domácími podnikateli uchytilo rčení, které v překladu znamená „lepší dny přicházejí". Očekávaný více než osmiprocentní hospodářský růst by mohl zvednout i obchod s Českou republikou.

Indie patří k našim tradičním a největším obchodním partnerům v Asii se značným potenciálem růstu vzájemného obchodu. Z tohoto důvodu byla v Exportní strategii ČR na roky 2012 až 2020 zařazena mezi prioritní země. Je součástí uskupení BRIC, má velké přírodní zdroje a množství levné pracovní síly. Podle některých prognóz by se měla stát do roku 2050 třetí nejsilnější ekonomikou světa měřeno velikostí HDP.

Celonárodní volby konané v roce 2014 daly zelenou ambiciózním reformám premiéra Naréndry Módího, při jehož předchozím působení v čele vlády Gudžarátu zaznamenal tento indický stát rozvoj a ekonomické výsledky, které se staly vzorem pro celou zemi. Hlavním cílem Módího vlády je nastartování ekonomického růstu, snížení inflace, fiskální konsolidace a tvorba nových pracovních míst.

Pozitivním impulzem je otevření indického trhu investorům v dalších odvětvích, velké investice do rozvoje silniční a železniční infrastruktury, stavby takzvaných chytrých měst nebo podpora obnovitelných zdrojů energie a druhé zelené revoluce.

Má přibýt 8,5 tisíce kilometrů dálnic

Nejvíce pozornosti se věnuje nedostatečně rozvinuté infrastruktuře, která se má stát do budoucna hybatelem ekonomického rozvoje země. Na výstavbu 8,5 tisíce kilometrů silnic by mělo být alokováno šest miliard dolarů. Dále by měla být zahájena nebo rozšířena výstavba metra v řadě indických měst, jako jsou Bombaj, Kalkata, Čennaj, Bengalúru, Hyderabad, Lakhnau, Džajpur nebo Ahmadábád. Připraven je rozvoj industriálních koridorů - nejzvajímavěji zní plán výstavby koridoru Bengalúru-Bombaj.

Mezi novinky rozpočtu patří návrh otevřít železniční sektor zahraničním investicím, dále uvedení rychlejších vlaků. Vláda dále hodlá vytvořit nová pracovní místa pro rostoucí populaci, která se v poslední době začala potýkat s problémem nezaměstnanosti, a to zvláště v sektorech bohatých na lidské zdroje (cestovní ruch, infrastruktura, výroba).

Po volbách se v Indii především mezi podnikateli usídlil slovní výraz „aččhe din ánevále hain" neboli „lepší dny přicházejí". Země má velká očekávání, ekonomické změny by mohly zlomit také stávající ne zcela uspokojivý trend obchodní výměny. Pokud jde o česko-indický obchod, od počátku tisíciletí český vývoz do Indie dynamicky rostl a v roce 2008 překonal vzájemný obrat hranici jedné miliardy dolarů.

Po přechodném poklesu vzájemné obchodní výměny v letech 2012 a 2013 zaznamenáváme její opětovné oživení. Na českém vývozu do Indie se významnou měrou podílejí strojírenské výrobky, dále pak telekomunikační zařízení, organické chemikálie, optická vlákna, fotomateriály, skleněné a papírové výrobky.

V našem dovozu z Indie převládají oděvy a textil, farmaceutické výrobky, vozidla, součástky pro elektrické přístroje, metalurgické výrobky, chemikálie, plasty, strojírenské části, kožedělné výrobky, káva, čaj, koření a tabák. Dalším impulzem pro zintenzivnění obchodní výměny bude nepochybně projednávaná Dohoda o volném obchodu mezi Indií a členskými státy EU.

Ministr jednal i o programu „Make in India"

Koncem ledna 2015 se uskutečnila oficiální návštěva ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v Indii, které se zúčastnila též obchodní delegace, sestávající z 24 zástupců českých firem. V Dillí se ministr Mládek setkal s představiteli centrální vlády, přičemž se státní ministryní obchodu a průmyslu Nirmalou Sitharamanovou na závěr bilaterálního jednání podepsal Protokol z 10. zasedání Smíšené česko- indické komise pro ekonomickou spolupráci.

Jednání podpořilo rozpracované exportní projekty českých firem a identifikovalo další příležitosti v souvislosti s vyhlášeným vládním programem „Make in India". Jako hlavní oblasti byly označeny dodávky pro dopravní infrastrukturu a automobilový průmysl, dodávky obráběcích a tvářecích strojů, zařízení pro energetiku, důlní technologie, dodávky speciálního materiálu a opravy příslušné techniky, zařízení pro zdravotnictví, technologie pro ochranu životního prostředí. Během jednání obě strany podpořily zájem významných indických firem o další investice v České republice.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článku: Petr Jaroš

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek