Informace k prodlužování platnosti kontrolních dokladů k dovozu některých výrobků z hliníku

19. 9. 2018 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Článek poskytuje informace k prodlužování platnosti kontrolních dokladů k dovozu některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí do Evropské unie.

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/640 (522 kB) v článku 2 odst. 6 stanoví, že platnost nepoužitých nebo částečně použitých kontrolních dokladů na dovoz některých výrobků z hliníku pocházejících z určitých třetích zemí do Evropské unie lze prodloužit o další čtyři měsíce od původní doby platnosti.

Podmínky pro prodloužení platnosti kontrolního dokladu:

Prodloužení kontrolních dokladů může provést Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor Licenční správa, pouze na základě písemné žádosti podepsané oprávněnou osobou držitele kontrolního dokladu.

Žádost o prodloužení kontrolního dokladu musí obsahovat číslo kontrolního dokladu, jehož platnost má být prodloužena, a původní dobu jeho platnosti.

Žádost musí být doručena Ministerstvu průmyslu a obchodu nejdříve 15 dní a nejpozději 5 pracovních dní před koncem původní doby platnosti kontrolního dokladu, a to jedním z těchto způsobů:

  • elektronicky zasláním do datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu (datová schránka ID: bxtaaw4);
  • fyzicky (zasláním či osobním doručením) do sídla Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Dittrichova 21, 120 00 Praha 2, případně na hlavní podatelnu Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Důležité upozornění pro odesílání žádostí o prodloužení kontrolních dokladů:

Z důvodu administrativního nastavení procesu zpracovávání žádostí o prodloužení platnosti kontrolních dokladů je nezbytné, aby byly zasílány jednou z výše uvedených možností vždy samostatně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek