Informace o Kimberleyském procesu

14. 2. 2010 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Kapitoly článku

Kimberleyský proces je mezinárodní fórum států a zástupců organizací diamantového průmyslu a občanských organizací, které na základě resolucí OSN připravilo návrh systému mezinárodní certifikace surových diamantů, jehož cílem je zamezit zneužívání surových diamantů pro financování povstaleckých a teroristických aktivit.

Kimberleyský proces

Cílem Kimberleyského procesu je zabraňovat, aby se konfliktní diamanty dostávaly na oficiální mezinárodní trh. Jedenasedmdesát členských států dohlíží na produkci svých diamantů a obchod s nimi. Veškeré mezinárodní zásilky surových diamantů musí proběhnout v neporušených přepravních obalech a musí být přiloženo vládou vydané osvědčení o jejich nekonfliktním původu. Splnění těchto požadavků se kontroluje prostřednictvím inspekčních návštěv a analýz výročních zpráv a výrobních a obchodních statistik. Pokud nějaká země tyto přísné požadavky nedodrží, může být ze systému vyloučena, a tím přijde o možnost prodávat diamanty na mezinárodním trhu, což je silná motivace pravidla dodržovat a bránit jejich porušování. Kimberley je ojedinělé partnerství občanské společnosti, jež společně s Organizací spojených národů na tento problém první upozornila; průmyslu, který značně přispěl formou odborných posudků a jiných zdrojů; a vlád, které společně pracovaly na tom, aby systém dostaly do pohybu. Proces závisí na aktivním zapojení všech tří součástí.

Aktuality

Dne 19. května 2005 vyšlo v Oficiálním věstníku EU v částce L126 Nařízení Komise (EU) č. 718/2005, kterým se na seznam příslušných orgánů Evropské Unie doplňuje Generální ředitelství cel. Na základě toho je nyní možné do České republiky dovážet a z České republiky vyvážet surové diamanty z a do třetích zemí (tj. ze států mimo Evropskou Unii) v souladu se zákonem č. 440/2003 Sb., ve znění zákona č. 60/2005 Sb.

  • Dne 14. března 2005 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška Ministerstva financí č. 111/2005 Sb. k zákonu č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb. V této vyhlášce jsou tiskopisy ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty. Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů, je povinna předložit Generálnímu ředitelství cel do 31. března každého roku, hlášení za rok předcházející.
  • Návrh novely zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů byl schválen a nabyl účinnosti dne 8. února 2005. Úplné znění zákona o obchodování se surovými diamanty je publikováno ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 131/2005 Sb.
  • Vzhledem k současné situaci v Pobřeží Slonoviny, kde se dostaly oblasti s těžbou diamantů do rukou povstalců, je s okamžitou platností zakázán vývoz surových diamantů z Pobřeží Slonoviny a pozastavena platnost Kimberleyského certifikátu Pobřeží Slonoviny.
  • Od 1. srpna 2004 platí nová definice surových diamantů, která vyplývá z nových vysvětlivek ke kapitole 7102 (diamanty) harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, schválených v květnu Světovou celní organizací. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že chemicky leštěné diamanty a tamblované diamanty budou od 1. srpna spadat k surovým diamantům a nikoli k diamantům opracovaným, jak tomu bylo dosud.

Dne 1. května 2004 Česká republika přistoupila k Evropské unii. Od tohoto data jsou v České republice přímo aplikovatelná nařízení Rady Evropské unie, tudíž i nařízení Rady (EU) č. 2368/2002, které upravuje dovoz a vývoz surových diamantů do a z Evropské unie. Více informací o implementaci Kimberleyského procesu v Evropské Unii naleznete zde.

Dovoz surových diamantů

Dovoz surových diamantů ze členských států Evropské unie na území ČR

Dovoz surových diamantů ze členských států Evropské unie lze od 1. května 2004 realizovat stejným způsobem jako u jiného zboží, tj. není požadován certifikát Kimberleyského procesu.

Dovoz surových diamantů ze třetích zemí (tj. zemí mimo Evropskou unii)

Dovoz surových diamantů ze třetích zemí do Evropské unie je v současné době možný přes Antverpy, Londýn, Idar – Oberstein (SRN), Bukurešť (Rumunsko), Sofii (Bulharsko) a Prahu, kde jsou stávající dovozní a vývozní orgány Evropské unie.

Dovoz a vývoz surových diamantů do a z Evropské unie je samozřejmě povolen pouze z a do členských států Kimberleyského procesu (seznam je průběžně aktualizován).

Registrace

Ve lhůtě15 dnů od nabytí účinnosti, tj. do 18. 1. 2004, byly povinny osoby nakládající se surovými diamanty podat žádost o registraci. Povinnost zaregistrovat se vzniká všem osobám, které začnou nově nakládat se surovými diamanty. Tato povinnost neplatí pro osoby, které jsou zaměstnancem firmy (registrovat se musí firma). V případě dovozních a zpracovatelských firem se jedná o zvláštní registraci podle § 28. Spolu s názvem firmy, jejím sídlem a IČO (§ 27) bude zapotřebí výpis z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc a výpis z evidence Rejstříku trestů u členů statutárního orgánu ne starší 2 měsíce. Zvláštní registrace je na rozdíl od obecné registrace zpoplatněna (200 Kč). Žádost o registraci se podává písemně (obsah žádosti – vyplňujte prosím druhý sloupec) u Generálního ředitelství cel, Budějovická7, Praha 4. Upozorňujeme, že nakládání se surovými diamanty bez registrace není dovoleno (§34).

Legislativa

Platné znění zákona č.440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů částka 131/2005

Platné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů Act No. 440/2003 Coll.,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č.2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Spojení

Česká republika

Generální ředitelství cel
Budějovická7
140
96Praha 4
kontaktní osoba: Mgr. Petra Neumanová
tel.: 261333841 (3859), fax: 261333870, mobil: 737213 793
e-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Belgie

Federal Public Service Economy
Italielei 124, Bus 71, Antwerp
tel: +32-3-2069470, fax: +32-3-2069490
e-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Spojené království

Government Diamond Office
Global Business Group
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
tel: +44-207008 6903, fax: +44-207008 3905
e-mail: gdo@gtnet.gov.uk

SRN

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten
Zollamt Idar-Oberstein
Hauptstraße197
D-55743Idar-Oberstein
Deutschland
tel. +49-678156 27-0, fax: +49-678156 27-19
e-mail: poststelle@zabir.bfinv.de, diamond.cert@ofdn.bfinv.de

Rumunsko

National Authority for Consumer Protection
72, Aviatorilor Boulevard, district 1, Bucharest, Romania
tel.: +4021 3121275, 3122224
fax: +4021 3143462
web: www.anpc.ro

Bulharsko

Ministry of Finance - External Finance Directorate
102, G. Rakovski str.
Sofia 1040
tel.: (359-2) 98592401, 98592410, 98592415
fax: (359-2) 9812498
e-mail: feedback@minfin.bg

Účastníci kimberleyského procesu

Arménie Lesotho
Austrálie Mauritius
Bangladéš Mexiko
Bělorusko Namibie
Botswana Norsko
Brazílie Nový Zéland
Bulharsko Pobřeží Slonoviny – POZASTAVENO
Chorvatsko Rumunsko
Čínská lidově demokratickárepublika Ruská Federace
Evropská Unie Sierra Leone
Ghana Singapur
Guinea Spojené arabské emiráty
Guyana Spojené státy americké
Indie Srí Lanka
Indonésie Středoafrická republika
Izrael Švýcarsko
Japonsko Tanzánie
Jihoafrická republika Thajsko
Kanada Togo
Konžská republika Turecko
Konžská demokratická republika Ukrajina
Korejská republika Venezuela – POZASTAVENO
Laoská lidová republika Vietnam
Libérie Zimbabwe 
Libanon   
Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek