Informace z jednání v Seychelské republice

22. 2. 2018 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Informace z jednání v Seychelské republice Ve dnech od 6. do 9. února 2018 uskutečnil zástupce Zastupitelského úřadu ČR v Addis Abebě M. Lubojacký služební cestu do Seychelské republiky. Seychely jsou sice co do populace malým státem a jejich obchodní kapacita je tím omezená, jsou zde nicméně výhody relativní stability a dostupnosti deviz.

V rámci cesty byl oživen tlak na dotažení seychelského ratifikačního procesu bilaterální Letecké dohody a seychelská strana byla informována o dokončení procesu na české straně.

Strany během setkání konstatovaly kontinuální růst počtu českých turistů na Seychelách minimálně v průběhu posledních deseti let. Byl zmíněn význam dohody pro úspěšnou spolupráci obou zemí v oblasti civilního letectví a rozvoje turismu. Dohoda nabízí možnost přepravy osob a zboží mezi oběma zeměmi bez geografických, kapacitních a jiných restrikcí.

Došlo také k pokroku ve sjednávání Memoranda o porozumění (MoU) o spolupráci ve zdravotnictví. Zástupce ZÚ apeloval na větší rychlost a flexibilitu seychelské strany při vyřizování „žádostí o právní pomoc“. Seychelské ministerstvo zemědělství znovu potvrdilo zájem na incomingové akci.

Seychely mají zájem o české doktory a zdravotnické odborníky, kteří by v řádu měsíců až cca dvou let v zemi pracovali a zároveň přednášeli. Krokem na cestě k této spolupráci je podpis MoU. Seychelská strana sdělila, že Seychely potřebují nejen doktory, ale všechny zdravotnické kádry a také farmaceutické odborníky. Zájem je v neposlední řadě o vzdělávání seychelských doktorů a zdravotnického personálu (na Seychelách nejsou zdravotnické školy). Je velký zájem o postgraduální studium doktorů v ČR.

S ohledem na probíhající kauzy v ČR se česká strana pokusila získat informace o možnostech nahlížení do registru offshorových společností na Seychelách a o možnostech dohledávání majetku těchto společností a zejména získat funkční kontakt na seychelském firemním registru.

V případě místních – seychelských společností je registr sice veřejný, ale pouze ve fyzické formě. Dohledávání v něm na dálku (ze zahraničí) je tedy možné jen prostřednictvím pověřené osoby, která se musí osobně dostavit. U offshorových společností není registr zásadně přístupný veřejnosti.

Seychelská vláda může konkrétní informace zpřístupnit jen na základě oficiálního požadavku vládní instituce jiné země. Dohledávání firemního majetku offshorové společnosti je dle MF možné jen formou oficiální žádosti zaslané na „Seychelles Financial Intelligence Unit“ (FIU) jejím protějškem z jiné země. MF doporučil v potřebných případech přímou spolupráci obou FIU.

Byla navázána řada nových pracovních kontaktů zejména na Seychelles Investment Board a s novým předsedou seychelské obchodní komory. Náměstek seychelského MZV vyslovil zájem o spolupráci/předávání know-how v oboru foukání skla, ministerstvo financí a obchodu o vodní mikroelektrárny. Cesta byla využita také k předání množství informačních materiálů obchodně ekonomického rázu a firemních katalogů.

Během třídenní služební cesty do Seychelské republiky proběhla jednání na seychelské „Civil Aviation Authority“, na ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu zahraničních věcí, ministerstvu financí a obchodu, ministerstvu zemědělství, ministerstvu turistiky, na obchodní komoře, licenčním úřadě, úřadu pro investice, firemním registru, setkání s podnikatelem Marcem Francisem, ML se zúčastnil výroční recepce pořádané MZV pro místní diplomatický sbor.

Cesta přinesla řadu nových praktických pracovních kontaktů. Mj. potvrdila, že seychelská strana má zájem o spolupráci ve zdravotnictví. Ve využití Letecké dohody nicméně spoléhá na kroky z ČR. Otázkou je, nakolik vlna zahajování přímých letů z Evropy na Seychely během posledního půl roku ovlivní efektivitu takového případného kroku.

Cesta opět potvrdila některé klasické principy daňových rájů – v tomto případě nesnadnou uchopitelnost dohledávání majetku zadlužených firem na Seychelách a omezení/znesnadnění v přístupu do firemního rejstříku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Addis Abebě (Etiopie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek