ING selhala při kontrole toků peněz svých klientů

4. 9. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: NL - Nizozemsko
  • Datum zveřejnění: 04.09.2018

Pracovníci banky ING neučinili mezi 2010 a 2016 žádná opatření pro zamezení praní špinavých peněz. Mnohé bankovní účty byly sledovány pouze v omezené míře, což například způsobilo, že orgány byly někdy informovány příliš pozdě. FIOD (Fiskální zpravodajská a vyšetřovací služba) vyšetřovala praxi v ING od roku 2016 pod názvem projektu "Houston" a státní zastupitelství (OM) nyní dospělo k závěru, že banka jednala nedostatečně.
Například pracovala ING se systémem tzv. "Toppings" nebo "tapping". To znamená, že pro některé kategorie signálů praní špinavých peněz se systém ING jednoduše zastavil. "Maximální počet výstrah byl omezen na pouhých tři denně v několika relevantních kategoriích praní špinavých peněz", tvrdí prokuratura v dokumentech o vyšetřování. Tento maximální počet byl do značné míry určen podle toho, kolik pracovníků mělo ING k dispozici pro zkoumání signálů. 
Prokuratura nalezla také řadu dalších problémů. Například při "tappingu" byly vzaty v úvahu signály procentní odchylky od historického standardu. Kvůli tomu však některé transakce mohly mít neoprávněnou prioritu. Taktéž byly sledovány zejména účty, nikoli zákazníci. Zákazník, který má více účtů, by proto mohl teoreticky rozdělit velkou transakci na několik malých transakcí a nebyl by nápadný.
Prověrka ještě není ukončená, ale vyplynou z ní sankce.

Zdroj: www.telegraaf.nl
Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade v Rotterdamu   

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: