Inovační strategie má podpořit růst jihočeského regionu

25. 3. 2010 | Zdroj: Krajský úřad

Regionální inovační strategie má napomoci zabezpečit základní předpoklady a podmínky pro rozvoj znalostní společnosti v Jihočeském kraji. Materiál schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Strategie má přispět k odstranění překážek hospodářského růstu a rozvoje regionu. Cílem je vytvořit regionální inovační systém, jehož podstatou bude podnikatelské prostředí orientované na podporu výzkumu a vývoje a na něj navazující inovační podnikání včetně podpory regionálních vědeckovýzkumných, vzdělávacích institucí. „Schválení dokumentu je nutné mimo jiné proto, že umožňuje lepší hodnocení žádostí jihočeských subjektů podávaných do různých programů. Ať je to Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nebo Věda a výzkum pro inovace a dalších programů.

Potenciální žadatelé se na nás obracejí, abychom inovační strategii schválili," uvedl k důvodům pro schválení krajská radní František Štangl. Každé společenství, každý národ a každý stát je právě tak úspěšný, kolik dokáže investovat do své budoucnosti. Investice do vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit takovou investicí do budoucnosti bezesporu jsou. Pokud budou v regionu úspěšně působit vědecko-výzkumné instituce a budou rozvíjet mimo jiné i aplikovaný výzkum, jehož výsledky se uplatní v lokálních inovačních firmách, získají firmy globální konkurenční výhody - bude růst export, oborová specializace, budou vytvářena nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa, bude růst efektivita výrobních faktorů. Díky tomu budou vytvářeny zdroje pro sociální a environmentální stabilitu regionu.

V roce 2004 zpracovala Jihočeské hospodářská komora Rámec Regionální inovační strategie Jihočeského kraje a s ohledem na nové podmínky v oblasti vědy, výzkumu a inovací, zejména možnosti financování rozvoje této oblasti z fondů EU a v souladu s programovacím obdobím EU 2007–2013. „V roce 2007 bylo rozhodnuto o zpracování aktualizace Regionální inovační strategie.

Zpracovatelem byla Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, spolupracujícím subjektem byla Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Dokument byl zpracovateli dokončen v roce 2008, po té následovalo připomínkovací řízení se zástupci odborné veřejnosti, jejichž připomínky byly zapracovány," dodal radní Štangl. V roce 2009 bylo přistoupeno k revizi celého dokumentu s ohledem na aktuální stav.

Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek