Internet věcí pomáhá firmám zvýšit jejich konkurenceschopnost

18. 1. 2018 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Ovládání moderních zařízení na dálku prostřednictvím internetu? Dříve něco zcela nepředstavitelného, dnes realita řady domácností. Přitom se již nejedná jen o běžné denní standardy jako je regulace tepla či osvětlení, ale hovoříme o zcela novém směru.

Technologie dospěly do té fáze, že jsme schopni například sledovat odběr plynu domácností. „V případě, kdy aktuální spotřeba plynu překročí stanovený limit, uživatel obdrží upozornění, aby mohl danou situaci včas vyřešit“, uvedl obchodní manažer společnosti SimpleCell Networks a.s. Tomáš Poláček, který byl jedním z řečníků workshopu, který pořádala Jihočeská hospodářská komora za účelem vzdělávání malých a středních podniků v problematice Průmyslu 4.0.

„Mezi firmami je o tato témata velký zájem. Řada z nich si uvědomuje, že je třeba držet krok s konkurencí. Sběr dat a jejich následné vyhodnocování může přinést firmě úspory, snížit zmetkovitost či urychlit firemní procesy,“ uvedla Šárka Bělohlavová, manažerka projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, jehož cílem je informovat a podporovat právě malé a střední podniky při přecházení na digitalizaci procesů v podniku.

Internet věcí je jeden ze základních prvků Průmyslu 4.0. V globální síti, kde jsme všichni připojeni přes internet, začínají být díky sběru dat připojené i věci. Signál operátorů provozující sítě pro internet věcí pokrývá dle statistik téměř celou Českou republiku. Šárka Bělohlavová sdělila, že účastníci workshopů se mohou seznámit i s aktuální situací a možnostmi, které jim trh nabízí: „Například společnost SimpleCell Networks, provozovatel sítě SIGFOX, která v současné době pokrývá až 95 procent české populace. Síť přitom lze využít mimo jiné i v případě parkovacích senzorů, odečtů vodoměrů, zabezpečování zásilek, sledování naplněnosti kontejnerů, sledování výšky vodních toků, detekce koncentrace CO2 ve školách, požární detektory, včelí úly a mnoho dalších.“

Pro propojení věcí s internetem lze využít jak drátové, tak bezdrátové řešení. Bezdrátové řešení je považováno za jednodušší variantu. Využitím bezdrátového přenosu dat a internetu mají firmy, města, ale i hotely své zařízení a prostředí kolem sebe neustále pod kontrolou. „Díky vhodnému měření a sledování potřebných veličin docílí uživatelé nejen výrazných úspor času a energií, ale nemusí se bát ani o svá zařízení, či zaměstnance“, přiblížil na workshopu Radek Gutwirth, jednatel společnosti Dorean DG, a.s., která poskytuje síť LoRa.

Díky přeshraničnímu projektu Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet, který je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020, pořádá Jihočeská hospodářská komora workshopy, s cílem informovat malé a střední podniky o možnostech, které nabízí implementace prvků Průmyslu 4.0. To však neznamená, že se do projektu nemohou zapojit i velké firmy, právě naopak, to oni jsou jedním z klíčových hráčů, jež přinášejí řadu zkušeností. Další ze série workshop proběhne 25. ledna 2018 tentokrát se zaměřením na kolaborativní robotiku.

Více o projektu se mohou zájemci dozvědět na webových stránkách projektu www.pohranicniregion.cz či přímo na Jihočeské hospodářské komoře.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek