Inženýrské služby - návrh a konstrukce zařízení v areálu uložiště jaderného odpadu

13. 4. 2018

  • Země: Velká Británie
  • Datum publikování: 13.04.2018
  • Datum uzávěrky: 01.01.2019 13:00
  • Referenční číslo: TE201800774
  • Stav tendru: avízo tendru
Průmyslové obory:
  • Služby
  • Stavebnictví a stavební materiály
  • Energetika
  • Voda, odpady a životní prostředí

Anotace:

Předmětem je zajištění multidisciplinárních konstrukčních a inženýrských služeb a stavebních prací, které umožní vybudování infrastruktury a realizaci stavebních projektů v areálu LLWR poblíž obce Drigg v Cumbrii.

Popis tendru, projektu:

Předběžné oznámení:
Low Level Waste Repository (LLWR), úložiště odpadů s nízkou radioaktivitou, připravuje tendr na inženýrské služby - design a konstrukci (EDC). Předmětem je zajištění multidisciplinárních konstrukčních a inženýrských služeb a stavebních prací, které umožní vybudování infrastruktury a realizaci stavebních projektů v areálu LLWR poblíž obce Drigg v Cumbrii. Smlouva bude rozdělena na několik pracovních programů.

Pro podrobnější informace se prosím zaregistrujte zde:
https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=10484&B=&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders

Společnost LLWR Ltd pořádá 30. dubna 2018 (od 10:00 hod.) setkání s dodavateli v Rheged, Redhills, Penrith CA11 0DQ. Účelem akce je zapojení firem do dodavatelského řetězce a získání zpětné vazby ohledně navrhovaného konceptu k smlouvy o EDC. Bude zde příležitost pro osobní setkání. Kapacita je však omezená a a zájemci se musí registrovat a dohodnout si termín. Chcete-li si rezervovat místo, zaregistrujte se prostřednictvím CTM:
https://sharedsystems.eu-supply.co/login.asp?timeout=1target=%2Fapp%2Frfq%2Fmyrfqs%5Fb%2Easp%3FTB%3D1&B=LLWR
a zašlete zprávu s uvedením Vašeho jména, e-mailu, kontaktních údajů, telefonu, pozici účastníků a potvrzení, že máte zájem o setkání dodavatelů. Zúčastnit se budou moci pouze registrovaní jedinci. Uzávěrka pro registraci je pátek 6. dubna 2018. Vezměte prosím na vědomí, že delegáti budou omezeni na dvě osoby pro každou společnost. Po registraci budou potvrzeny termíny schůzek.

Úložiště odpadů s nízkou radioaktivitou (LLWR) je zařízení pro zneškodňování odpadů s nízkým stupněm radiokativity (LLW) ve Spojeném království a nachází se na pobřeží západní Cumbrie přibližně 7 km jihovýchodně od Sellafieldu. LLWR je hlavní vnitrostátní zařízení pro likvidaci odpadů s nízkým obsahem radioaktivních prvků od roku 1959. Odpad je uložen v betonových konstrukcí a pokud je to možné, je před uložením zhutněn, rozmělněn a umístěn do kontejnerů. www.llwrsite.com

Odhadovaná hodnota zakázky:
50-80 mil. liber

TED Ref: 2018 / S 046-100086

Kontakt:
Ms. Naomi Cook, LLW Repositry Ltd, , Pelham Drive, Calderbridge, Seascale, Cumbria CA201DB, United Kingdom tel: 0044 1946 724877 email: naomi.cook@llwrsite.com or Mr Tom Crowe (same address) tel: 0044 1946 770239 email: tom.crowe@llwrsite.com

Více informací:
https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=10484&B=&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders

https://sharedsystems.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/17730

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100086-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

Low Level Waste Repository (LLWR) Limited intends to procure an Engineering, Design and Construction (EDC) contract to provide multi-disciplinary design and engineering services, and construction works that will enable the delivery of infrastructure and construction projects at the LLWR Site near Drigg in Cumbria. A number of programmes of work will be delivered under the EDC contract. The most significant of these is Repository Development Programme (RDP) Tranche 1 which will install the necessary closure engineering works required to provide both short-term and long-term environmental protection for the wastes currently disposed in Vault 8 and the adjacent trenches. For further information please register on
https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=10484&B=&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders
This is a Prior Information Notice
Estimated value of works: GBP50 to 80 million
TED Ref: 2018/S 046-100086
LLWR Ltd is holding a supplier engagement event on the 30 April 2018 (from 10am) at Rheged, Redhills, Penrith CA11 0DQ. The purpose of the event is to engage with the supply chain and gain feedback on the proposed approach to the EDC contract. There will be an opportunity to have a face-to-face meeting. However, these are limited and must be pre-booked, and are allocated on a first registered basis. To reserve a place, please register via CTM:
https://sharedsystems.eu-supply.com/login.asp?timeout=1&target=%2Fapp%2Frfq%2Fmyrfqs%5Fb%2Easp%3FTB%3D1&B=LLWR
and submit a message providing the name, email, phone contact details, position of individuals attending and confirmation you require a supplier meeting. Only registered individuals will be permitted to attend. The deadline for registration is Friday 6 April 2018. Please note, delegates will be restricted to 2 per company. Supplier meeting times will be confirmed following registration.

The Low Level Waste Repository (LLWR) is the UK’s national low level waste (LLW) disposal facility and located on the West Cumbrian coast approximately 7km south east of Sellafield. It has operated safely as the principal national disposal facility for low-level radioactive wastes since 1959. The waste is disposed of in engineered concrete vaults and where possible the waste is compacted, containerised and grouted before placement in the vault. www.llwrsite.com


Contact: Ms Naomi Cook, LLW Repositry Ltd, , Pelham Drive, Calderbridge, Seascale, Cumbria CA201DB, United Kingdom tel: 0044 1946 724877 email: naomi.cook@llwrsite.com or Mr Tom Crowe (same address) tel: 0044 1946 770239 email: tom.crowe@llwrsite.com

https://sharedsystems.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=10484&B=&PS=1&PP=ctm/Supplier/publictenders

https://sharedsystems.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicTenders/ViewNotice/17730

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100086-2018:TEXT:EN:HTML&src=0

Kontaktní informace:

Tisknout Vaše hodnocení: