Irák: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

6. 6. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Bagdádu (Irák)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V tisících USD

  

rok

  
  

vývoz 

  
  

dovoz

  
  

bilance

  
  

obrat

  

2012

126 213

9

126 204 

126 222

2013

103 421

50

103 371 

103 471

2014

66 327

327

66 000

66 654

2015

128 804

808

127 996

129 611

2016

127 335

394

126 941

127 730

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

3 nejvýznamnější položky českého dovozu v roce 2016

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

9619

Hygienické vložky

320

0804

Datle, fíky

31

8528

Monitory, projektory

13

10 nejvýznamnějších položek českého vývozu v roce 2016

 

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD(tis.)

 1

2402

Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek

48283

 2

8716

Přívěsy návěsy vozidla

23924

 3

9304

Zbraně

11031

 4

4804

Papír

5882

 5

7308

Konstrukce

3153

 6

9619

Hygienické vložky

3009

 7

8481

Kohouty ventily potrubí

2759

 8

8536

Zařízení elektrické

2462

 9

9405

Svítidla reklamy ukazatele

2331

 10

8537

Rozvaděče

1812

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Výměna v oblasti služeb je minimální.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V současné době nebyly registrovány české investice v teritoriu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V současné době jsou v relaci s Irákem v platnosti následující bilaterální smlouvy:

  • Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9.3.1972)
  • Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)
  • Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)
  • Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9.3.1972 ve znění dopisů vyměněných 18.1.1975 a 9.7.1975 (Bagdád, 9.7.1975)
  • Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Bagdád, 31.5.1977)
  • Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986–1990 (podepsaná 16.7.1985)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o hospodářské spolupráci a podpoře obchodu (Praha, 11.10.2012).

Pokračují jednání o textu Dohody o zabránění dvojímu zdanění a Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic, ve stadiu jednání je též text resortní Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Na resortní úrovni byla podepsána ministry průmyslu a obchodu ČR memoranda o porozumění (MoU) v oblasti obchodu (ministr obchodu Babakir, květen 2011) a průmyslu (ministr průmyslu Karbooli, leden 2012). 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Projekty rozvojové a transformační spolupráce a humanitární pomoci v Iráku v letech 2006-2016 (v tis. Kč)

Rok

Obsah projektu

Realizátor

Čerpaný

rozpočet

2006

Podpora transformace společnosti a občanských aktivit

Člověk v tísni

6 522

2007

Studium oboru Chemie - konzervování - restaurování

Masarykova universita

135

 

Studium managementu

Universita Hradec Králové

870

Podpora transformace - občanské iniciativy a místní samosprávy

Člověk v tísni

3 329

Školení personálu státní správy - boj proti choleře

ZÚ Bagdád / Geotest

311

Školení personálu letiště Erbíl

Letiště Praha

41

Humanitární pomoc - Dům pro sirotky / Iraq Situation Programme

UNHCR

3 000

Rekonstrukce dětské nemocnice, Bagdád

Charitable Society for Caring and Rehabilitation

2 200

2008

Aid for Trade

CREA Hydro and Energy

500

 

Dějiny Iráku

ZÚ Bagdád

40

 

Rekonstrukce dětské nemocnice, Bagdád

Charitable Society for Caring and Rehabilitation

2 200

 

Humanitární pomoc iráckým uprchlíkům v Turecku

UNHCR

2 500

2009

Podpora transformace - občanské iniciativy a místní samosprávy

Člověk v tísni

3 486

 

Podpora občanské společnosti - neziskové nevládní organizace

ZÚ Bagdád

86

2010

Podpora rozvoje občanské společnosti

Člověk v tísni

3 300

 

Školení diplomatů

MZV

160

 

Podpora vzdělávání uprchlíků

MZV

100

2011

Školení pracovníků jeslí a mateřských škol, Bagdád

Widows Centre / ZÚ Bagdád

195

 

Vybavení IT místnosti knihovny komunitního centra, Kurdistán

Catholic Diocese Amadia

189

 

Podpora rozvoje občanské společnosti

Člověk v tísni

3 300

2012

Stavba vodní nádrže v uprchlickém táboře Domiz, Kurdistán

Člověk v tísni

140

 

Humanitární pomoc - uprchlický tábor Camp New Iraq

UNHCR

3 000

 2014

 Humanitární pomoc - Irák

 UNICEF

 3000

2015

MLP – Malá truhlářská dílna

The Chaldean Archdiocese of Erbil

484

2015

Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v Iráku

Český červený kříž

2500

2015

Irák: zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně vysídlenému obyvatelstvu

Charita

2500

2015

Podpora vnitřně vysídlených osob v severním Iráku

Diakonie

2500

2015

Finanční podpora výstavby části tábora Ashti nazvaného „Malá Praha“ pro vnitřně vysídlené Iráčany a uprchlíky ze Sýrie u města Sulaimania (projekt MV ČR)

UNHCR

20000

2016

Medical Point Sinjár

Shingala Azad

455

2016

Podpora přístupu ke vzdělání a psychosociální podpoře pro děti postižené konfliktem v provincii Ninive na severu Iráku

Člověk v tísni

2500

2016

Irák: zajištění přístupu k základním životním potřebám vnitřně vysídleným osobám v guvernorátu Bagdád

Charita ČR

2500

2016

Finanční podpora výstavby části tábora Kawergoskh u Erbílu pro uprchlíky ze Sýrie (projekt MV ČR)

UNHCR

25000

Zdroj: MZV ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: