Írán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Teheránu (Írán)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok

Export

Import

Obrat

Saldo

2013

30 601

10 729

41 330

19 872

2014

27 251

7 831

35 352

19 520

2015

37 739

13 638

51 376

24 101

2016

59 957

9 833

69 790

90 124

2017

76 220

16 414

92 634

59 806

Zdroj. MPO ČR

Současný vzájemný obchod mezi ČR a Íránem má za poslední tři roky stoupající tendenci.

V r. 2017 obrat činil 92,634 mil. USD což znamená 32,73% nárůst o oproti roku 2016.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1.1.2017 – 31.12.2017:

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

6652

Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě

12 865

7725

Elektrické přístroje pro napětí menší než 1000 V

6 164

2782

Jíla ostatní žáruvzdorné materiály

4 618

7726

Pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny

3 330

5243

Soli kyselin kovů, sloučeniny drahých kovů

3 024

7478

Kohouty, ventily apod. armatury, j.n.

2 667

7436

Filtrační a čistící strojena kapaliny nebo plyny

2 309

5157

Ostatní heterocyklické sloučeniny, kyseliny nukleové

2 057

7163

Motory, generátory na střídavý proud, soustrojí a pod.

1 431

6417

Papír, lepenka, povrch. zbarvené, vzorov., potištěné

1 137

7484

Ozubená soukolí, převody, kuličkové šrouby a pod.

1 083

6252

Pneumatiky pro autobusy a nákladní automobily

1 036

7128

Díly k turbínám

1 030

7224

Kolové traktory

   991

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1.1.2017 – 31.12.2017:

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

5711

Polyetylén

3 400

0577

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

2 404

7491

Formovací rámy slévárenské, formy trvalé, na kov a pod.

1 720

8724

Nábytek pro ordinace lékařské aj., holičská křesla

1 364

0579

Ovoce, čerstvé nebo sušené, j.n.

1 012

0575

Hrozny čerstvé nebo sušené

   873

7728

Díly, části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízením (el.přístroje,)

   535

6762

Tyče a pruty ze žel. nebo oceli, válc. a potah. za tepla

   513

7919

Přípravky a přísluš. pro železniční a tramvajové sítě

   383

6715

Ostatní feroslitiny (ne radioaktivní)

   337

2892

Odpad, šrot drahých kovů, kovů plátovaných drak.kovy

   312

0589

Ovoce, ořechy a jedlé části rostlin konzervovaných jinak

   258

5721

Polystyrén

   235

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Za sledované uplynulé období bylo zaznamenáno několik případů obchodního vztahu týkajícího se oblasti služeb. Jde většinou o služby v oblasti IT (převážně bankovnictví a automobilový průmysl, datová úložiště), geologických prací a certifikace automobilových dílů. Velká snaha je i o navázání spolupráce v oblasti cestovního ruchu a finančnictví. V ČR probíhá např. školení pilotů civilních letadel, certifikace komponent automobilů íránské výroby či je plánováno školení expertů z ministerstva financí Íránu.

Ačkoliv je oblast služeb v této zemi patřičně rozvinutá, tak především místní jazyk farsi (mluvený i psaný) tvoří bariéru pro české firmy, které mají zájem uplatnit se právě v této oblasti.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dne 1.11.2017 byl v  Teheránu  podepsán kontrakt mezi českou firmou OSTROJ a.s. a íránskou společností ZISCO patřící do skupiny Middle East Mines Industries Development Holding Company (MIDHCO) na projektování a vybudování hlubinného dolu na těžbu černého, koksovatelného uhlí v provincii Kermán. Projekt přesahující hodnotu 65 mil. Euro s časovou náročností dvou a půl roku zahrnuje projektování, dodávky důlního zařízení, zprovoznění a provozování dolu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy:

 • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 18.12.2017, čeká na ratifikaci v ČR i IRN)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Íránem (18.1.2016)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 30.4.2015)
 • Na konci r. 2015 vstoupila v platnost Dohoda o letecké dopravě z 9.12.2003
 • Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Císařstvím perským (Teherán, 29. 1930, č. 137/1931 Sb.)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 26. 5. 1967, č. 114/1968 Sb.)
 • Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 13. 5. 1977)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky (Praha, 18. 11. 1994)
 • Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou (Teherán, 12. 3. 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy (Praha, 11. 3. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Teherán, 30. 1. 2001, č. 20/2002 Sb.m.s.)

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5–3 milionů , kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v zemi neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku.

ČR je od roku 2010 poskytovatelem MLP. V roce 2017 byl realizován projekt “Podpora vzdělávacích a sociálních center HAMI poskytujících služby uprchlickým ženám a dětem”.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: