Írán: Vztahy země s EU

7. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Teheránu (Írán)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Íránu jsou kromě Estónska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska a Malty zastoupeny všechny ostatní země EU. V Teheránu však není Delegace EU.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EXPORT EU - Írán  (mil. EUR)

Země

leden - prosinec

2014

leden - prosinec

2015

leden - prosinec

2016

leden - prosinec

2017

Německo

2 379,84

2 067,02

2 600,201

2 958,524

Itálie

1 154,88

1 210,52

1 541,742

1 734,697

Francie

453,74

562,50

722,384

1 500,881

Nizozemsko

389,64

467,76

712,402

1 080,584

Belgie

330,21

399,76

481,592

597,453

Španělsko

293,23

233,28

364,293

440,277

Litva

239,10

44,62

15,742

3,270

Rakousko

221,67

287,67

281,735

302,169

Švédsko

229,74

272,24

236,705

440,277

Dánsko

134,63

164,65

254,873

67,709

Velká Británie

113,55

122,89

171,455

257,330

Rumunsko

82,88

182,82

337,794

436,091

Lotyšsko

83,91

5,02

3,290

3,270

Bulharsko

93,46

125,13

68,283

52,974

Irsko

45,31

76,40

69,583

143,218

Polsko

34,94

45,07

80,812

122,063

Maďarsko

26,48

27,62

29,883

46,227

Slovinsko

24,64

29,78

53,523

65,409

ČR

20,504

34,07

54,19

67,709

Finsko

19,50

40,22

76,364

115,879

Řecko

16,98

23,59

31,605

32,768

Slovensko

12,61

18,48

21,096

17,828

Chorvatsko

8,37

3,29

3,982

5,592

Portugalsko

7,03

19,48

18,036

61,074

Kypr

2,84

4,30

6,054

11,393

Estonsko

2,72

14,19

12,888

5,355

Malta

0,32

0,18

1,023

0,748

-Lucembursko

1,49

1,27

3,525

5,971

EU 28

6 424,214

6 483,82

8 255,06

10 823,458

IMPORT EU - Írán  (mil.EUR)

Země

leden - prosinec 2014

leden - prosinec 2015  

leden - prosinec 2016  

leden - prosinec 2017  

Německo

280,14

315,05

288,418

378,849

Itálie

440,54

468,43

1 049,849

3 368,099

Francie

29,37

30,69

1 370,062

2 294,283

Nizozemsko

42,66

32,39

501,016

749,121

Belgie

80,67

69,44

164,595

137,384

Španělsko

113,33

151,15

877,062

1 526,563

Litva

3,11

3,41

4,173

3,987

Rakousko

14,38

12,68

96,611

115,853.

Švédsko

7,59

9,46

12,126

12,655

Dánsko

8,06

5,70

7,218

9,939

Velká Británie

39,57

32,39

54,943

29,173

Rumunsko

5,00

10,65

103,551

45,955

Lotyšsko

0,25

0,31

0,137

0,357

Bulharsko

32,92

14,37

25,128

54,005

Irsko

1,22

0,46

0,334

1,920

Polsko

11,49

15,18

114,389

72,118

Maďarsko

2,79

4,32

44,899

2,439

Slovinsko

0,61

1,10

1,938

5,458

ČR

5,81

12,236

2,976

3,656

Finsko

0,28

0,25

0,432

0,454

Řecko

4,75

12,54

748,285

1 264,144

Slovensko

4,33

6,55

9,766

7,891

Chorvatsko

0,83

0,66

0,538

52,954

Portugalsko

30,63

26,83

33,972

3,511

Kypr

0,61

0,58

0,625

0,445

Estonsko

0,11

0,08

0,011

0,054

Malta

0,28

0,29

0,317

0,171.

Lucembursko

0,19

0,13

0,662

0,086

EU 28

1 161,52

1 237,32

5 513,447

10 141,538

Zdroj: Eurostat

Import do EU z Íránu zaznamenal v loňském roce nárůst o cca 83,95 %, hlavní dovozní položkou byla především ropa.

Nárůst exportu z EU do Íránu pak dosáhl 31,11% růstu oproti roku 2016.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Írán nepatří mezi tradiční příjemce rozvojové pomoci. Naopak sám vystupuje jako poskytovatel, zejména vůči sousednímu Afghánistánu a hlavně pak Iráku a Libanonu (po válce s Izraelem), ale v poslední době třeba i Súdánu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: