IROP: Vydaná rozhodnutí přesáhla 40 procent celkové alokace

1. 12. 2017 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

motiv článku - IROP: Vydaná rozhodnutí přesáhla 40 procent celkové alokace Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, pokořil další důležitý milník. K včerejšímu dni v něm bylo dosaženo celkového objemu 45,1 miliardy korun v projektech s vydaným rozhodnutím o dotaci. Jedná se celkem o 2 748 projektů. Dle aktuálního kurzu koruny vůči Euru tak byla překročena hranice 40 % vydání právních aktů.

„Náš cíl mít ke konci roku 40 % alokace programu v projektech, kterým bylo vydáno rozhodnutí o dotaci, se tedy podařilo naplnit ještě v listopadu. Do konce roku počet vydaných rozhodnutí ještě výrazně navýšíme. Jen za poslední tři týdny bylo vydáno 166 rozhodnutí o poskytnutí dotace za celkem 2,3 mld. Kč,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. „To, že v IROP jdeme správnou cestou, potvrdilo i včerejší zasedání Monitorovacího výboru, který došel k závěru,, že úkoly v čerpání, které před námi stojí v příštím roce, jsme schopni splnit,“ dodává ministryně Šlechtová.  

Mezi nejžádanější oblasti, které lze z IROP podpořit patří elektronizace veřejné správy (výzvy specifického cíle 3.2 IROP) a k tomu přidružená témata jako například kybernetická bezpečnost. Cílem projektových žádostí podaných v těchto výzvách je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu k občanům. Celkem již bylo přijato 494 žádostí v částce dosahující 13 miliard korun, což je o více než 5 mld. korun více, než je alokace. Žádosti jsou nyní ve fázi hodnocení a některé projekty již byly doporučeny k financování.

IROP jakožto mnohotematický operační program pokrývá hned 11 oblastí. Z toho plyne velmi široká škála podporovaných projektů i možných příjemců dotací. Může se jednat o malé projekty v řádech statisíců i velké investiční počiny v řádech stamilionů korun. Od rekonstrukcí základních a středních škol, nemocnic nebo kulturních památek, přes pořizování nových vozidel pro veřejnou dopravu, až po přestupní terminály. To vše díky podpoře z IROP, jehož cílem je zlepšení kvality života obyvatel ve všech regionech.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek