Itálie: Dopravní systém zhoršuje konkurenceschopnost země

5. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: IT - Itálie
  • Datum zveřejnění: 05.11.2018

Mezi strukturální vady, které snižují systémovou produktivitu Itálie a činí tuto zemi méně konkurenceschopnou, patří jednoznačně doprava a logistika. Nedostatky v oblasti infrastruktury se podílí na ztrátě zhruba 34 miliard EUR ročně (2 % HDP). Italští dopravci trpí nekalou konkurencí ze strany zahraničních operátorů. Zboží v Itálii je přepravováno pomaleji a s vyššími náklady; na toto poukazuje nejnovější zpráva Conftrasporto-Confcommercio.
V Itálii je převáženo více jak 60 % národní hodnoty zboží silniční přepravou. Zatím totiž v Itálii neplatí to, že kdo používá udržitelnější metody přepravy, platí nižší daně. Nadměrné a neuspořádané zdanění je jedním z rozhodujících důvodů ztráty kvóty italských hospodářských subjektů. Na italských silnicích cirkulují prostředky pocházející ze zahraničí, často velmi znečišťující a s nižší spotřební daní. V letech 2006-2016 vzrostla celková přepravní kapacita společností z východní Evropy (myšleno na východ od Itálie) o více než 190 %. 
Nadměrné zdanění silniční nákladní dopravy je tedy brzdou obnovy oběžné flotily, tj. nahrazení nejvíce znečišťujících vozidel čistšími a bezpečnějšími vozidly. Dalším krokem ke zlepšení logistického systému je i intenzivnější využívání železnic: silný impuls by měl pocházet především z velkých alpských tunelů (IT-Švýcarsko, IT-Rakousko). Přes tyto alpské průchody prochází až 70 % vývozních/dovozních toků z jiných zemí EU. 
Co se týče námořní dopravy, za posledních 12 let se zvýšila doprava v italských přístavech o 43 %. 

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Vypracoval kolektiv zahraničních pracovníků CzechTrade Milán. 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: