Itálie: EU uznala ekonomickou újmu italských pěstitelů z dovozu rýže z Barmy a Kambodže

6. 11. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: IT - Itálie
  • Datum zveřejnění: 06.11.2018

Itálie je předním výrobcem rýže; ročně vyrobí asi 1,50 milionů tun rýže, což je rovno přibližně 50 % celé kontinentální produkce. Kvůli dovozům rýže s nulovým clem z Kambodži a Barmy však trpí ekonomickou újmou. Italští zemědělci přišli díky nulovým clům o více než polovinu investic do obdělávaných ploch. Evropská komise tuto újmu uznává a je pravděpodobné, že právě u těchto zemí by se clo mohlo brzy obnovit. 
Itálie, s podporou dalších sedmi zemí EU, chce prosadit aktivaci ochranné doložky pro evropské pěstitele rýže. V posledních pěti letech vzrostly tržní podíly kambodžské a barmské rýže při nulové celní sazbě v EU z 13 % na 21 % a z 0 % na 5 %. Jen v loňském roce bylo z Kambodži a Barmy do Itálie dovezeno kolem 22,5 milionu kilogramů rýže: jeden balíček rýže ze čtyř prodávaných v Itálii by tedy obsahoval zahraniční produkt; dovoz z těchto zemí spolu s asijskou produkcí představuje dokonce polovinu rýže dovážené do Itálie.
Ochranná doložka by měla být uplatněna na dovozy z těchto zemí po dobu tří let. Komise navrhuje uplatňovat celo ve výši 175,00 EUR za tunu pro první rok a v omezeném rozsahu pro druhý a třetí rok.

Zdroj: Il Sole 24 Ore
Zpracoval kolektiv zahraničních pracovníků CzechTrade Milán.

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: