Izrael je pro Českou republiku bránou na Blízký východ

28. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

I když nepatříme mezi největší obchodní partnery Izraele, pozitivní obchodní bilance ve prospěch ČR potvrzuje, že se čeští exportéři umí prosadit i na tamním náročném trhu.

Státy Česko a Izrael tradičně spojují nadstandardní ekonomické vztahy a kontakty. Obě země mají uzavřené strategické partnerství, které formalizují mezivládní konzultace a Česko-izraelské fórum. Izrael patří rovněž mezi nejdůležitější obchodní partnery ČR a představuje jedno z největších odbytišť pro český export v regionu Blízkého východu (v roce 2016 dokonce největší). Hlavní agendou vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi by měly být v příštích pěti letech věda a výzkum či aplikace nových technologií v praxi.

Strategické partnerství s Izraelem

Pro vzájemné vztahy je charakteristická vysoká intenzita vrcholných návštěv potvrzující oboustranný zájem na udržení strategické povahy spolupráce. Na začátku března Izrael navštívil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který jednal o dalším prohlubování vzájemných vztahů ve vědě a výzkumu. Potenciál pro spolupráci obou stran je velký, Česko může nabídnout například vědeckou infrastrukturu a kvalitní výzkumníky. Izrael je první zemí, do níž byla vyslána česká diplomatka pro vědu, výzkum a inovace, která se na této pozici osvědčila.

Mezivládní konzultace ČR pravidelně pořádá pouze se dvěma zeměmi, a to se Slovenskem a právě s Izraelem. Jejich čtvrté kolo vedené na české straně předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou se konalo v květnu 2016 v Jeruzalémě. Vlády obou států společně zasedají jednou za dva roky s cílem podpořit spolupráci v politické, bezpečnostně strategické, ekonomické a vědeckovýzkumné oblasti. Stranou nezůstává ani oblast zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch, sociální služby, kulturní spolupráce a vzdělávání.

Významnou součástí jsou vedle vztahů na politické úrovni i vazby mezi podnikateli. Proto byla zorganizována doprovodná podnikatelská mise koordinovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR a Česko-izraelskou obchodní komorou a uspořádáno Česko-izraelské obchodní fórum.

Jak obchodujeme s Izraelem?

Izrael patří mezi významné obchodní partnery České republiky. Obchod mezi Českem a Izraelem je prakticky zcela liberalizován. Omezením trhu je pouze jeho relativně malá velikost a dopravní vzdálenost.

Objem obchodní výměny v roce 2016 dosáhl hodnoty 29,7 miliardy korun, což je nejvíce od roku 1993. Z Česka do Izraele bylo vyvezeno zboží za rekordních 23,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 37 procent. Ve stejném období narostla hodnota dovozu o devět procent na šest miliard korun. Saldo obchodní bilance dosáhlo bezprecedentních 17,6 miliardy korun ve prospěch ČR. I když nepatříme mezi největší obchodní partnery Izraele, pozitivní obchodní bilance ve prospěch ČR potvrzuje, že se čeští exportéři umí prosadit i na zdejším náročném trhu.

Hlavními vývozními komoditami ČR do Izraele jsou osobní motorová vozidla, stroje na automatické zpracování dat, cukr, měřicí přístroje a média pro záznam zvuku. Naopak k hlavním komoditám dováženým z Izraele do České republiky patří například léky, telefonní přístroje, insekticidy, herbicidy, integrované obvody nebo lékařské nástroje.

Z České republiky se dnes vyváží do Izraele více osobních automobilů než z Německa, Velké Británie a Francie dohromady. Tradiční automobilové velmoci, jakými jsou Německo, USA a Francie, které před několika lety zdejšímu trhu s osobními motorovými vozidly dominovaly, byly z předních pozic vytlačeny Českou republikou, Tureckem, Slovenskem a Maďarskem. Vozidla vyrobená v České republice a na Slovensku představují nyní téměř čtvrtinu izraelského automobilového trhu. Značky Hyundai, Škoda Auto a Kia si oblíbila místní taxislužba a státní policie.

Od ledna 2017 navíc vstoupilo v platnost progresivní daňové zvýhodnění vozidel splňujících přísné emisní normy. Lze proto očekávat pokračování spotřebitelského trendu upřednostňování vozidel s nižší kubaturou, z čehož by měli těžit zejména výrobci z Česka i Slovenska.

Škoda Auto, Hyundai a TPCA by měly mít příležitost v letošním roce navázat na rekordní – více než 70procentní – růst vývozu českých automobilů do Izraele v roce 2016 v celkové hodnotě 13,5 miliardy korun.

„Z České republiky se dnes vyváží do Izraele více osobních automobilů než z Německa, Velké Británie a Francie dohromady. Vozidla vyrobená v ČR a na Slovensku představují nyní téměř čtvrtinu izraelského automobilového trhu.“

Vztahy EU s Izraelem a úspěšný případ ČR

Vztahy mezi Izraelem a Evropskou unií jsou upraveny asociační dohodou – takzvanou Euro-Mediterranean Agreement –, která platí od roku 2004, respektive od 2010, i takzvanou agrární dohodou, jež řeší obchod se zemědělskými komoditami. Nedílnou součástí této dohody je též ujednání o volném obchodu, které odstraňuje ve vzájemném obchodu cla vyjma citlivých položek z oboru zemědělství a potravinářství; ty jsou chráněny systémem kvót.

V rámci EU se rovněž diskutují obchodní bariéry, například diskriminační zacházení vůči dovozu z „nových“ členských států EU. Na ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se obrátil zástupce české certifikační společnosti s tím, že v ČR certifikovaným zdravotnickým přístrojům není umožněn vstup na izraelský trh, neboť v izraelské legislativě nejsou „nové“ členské státy EU mezi zeměmi, jejichž národní certifikaci Izrael uznává. Na podnět MPO byl tento problém zahrnut do agendy vzájemných jednání Evropské komise s Izraelem. Obdobná překážka dovozu farmaceutik z „nových“ členských států EU byla za pomoci Evropské komise loni vyřešena. Na základě dosaženého precedentu nyní MPO pokračuje v úsilí o zdárné vyřešení analogické překážky dovozu zdravotnických přístrojů (bilaterálně i v součinnosti s EU).

Perspektivní sektory pro český export do Izraele:

Hi-tech průmysl, ICT a nové technologie (včetně nanotechnologií a biotechnologií): Izrael patří v těchto oborech a inovacích ke světové špičce (na vědu a výzkum se ročně vynakládá takřka pět procent HDP, což je vůbec největší podíl na světě), českým firmám se daří využívat poptávku izraelských společností po elektrotechnických produktech a optických přístrojích.

Doprava a infrastruktura: kvůli neexistenci významných ocelářských provozů v Izraeli je trh výrazně dovozní, platí to i pro dodávky dopravních prostředků a navazujících komponentů; rozvoj a modernizace dopravní, zejména železniční infrastruktury (elektrifikace izraelských železnic, dodávky lokomotiv, elektrických jednotek, výstavba rychlodráhy v Tel Avivu, signalizačního zařízení, systémy MHD).

Energetický průmysl: zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zemního plynu, výrobní i distribuční části, transformátory, zařízení pro generování elektrické energie (podíl výroby elektrické energie ze zemního plynu je 70 procent).

Environmentální technologie, vodohospodářství, odpadní průmysl: Izrael plánuje modernizaci vodohospodářství a odpadního průmyslu; vazba na čisté technologie (ochranu vody, půdy, vzduchu a jejich čištění, fotovoltaika, desalinace, dekontaminace).

Další oblasti: chemický průmysl (včetně příbuzných oborů papírenské, plastové a kaučukové výroby), obranný průmysl (Izrael je největší dovozce vojenského materiálu), zdravotnický a farmaceutický průmysl (Izrael patří díky investicím do vědy a výzkumu v rámci OECD mezi nejvýkonnější země), zemědělský a potravinářský průmysl (agrární dohoda mezi EU a Izraelem usnadňuje obchod se zemědělskými komoditami. Izrael je na dovozu potravinářských výrobků velmi závislý, nejvíce z EU).


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autorka článku: Andrea Heverlová, oddělení Afriky, Asie a Austrálie, sekce EU a zahraničního obchodu, MPO.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek