Jak by se mohla vyvíjet mexická ekonomika v letošním roce a co ji ovlivní?

13. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Jak by se mohla vyvíjet mexická ekonomika v letošním roce a co ji ovlivní? Rok 2018 bude klíčový pro další nasměrování Mexika. Na začátku července 2018 bude zvolen nový prezident a vlády v některých klíčových státech. Od konce ledna pokračovala jednání o modernizaci NAFTA. I přes makroekonomickou stabilitu a růst HDP okolo 2 % se objevují náznaky možných problémů (vysoká inflace, pokles přímých zahraničních investic, omezení těžby ropy a negativní obchodní bilance ropných produktů).

V jakém stavu mexická ekonomika vstupuje do roku 2018? Jaké faktory pro ni budou klíčové a jak by se mohla dále vyvíjet?

Prezidentské volby

Současný prezident Enrique Peña Nieto bude v prosinci 2018 nahrazen nástupcem zvoleným v červenci. Z ekonomického hlediska je jeho mandát hodnocen relativně kladně, především díky tvorbě nových pracovních míst a strukturálním reformám. Na druhé straně má ale historicky nejnižší podporu obyvatelstva, což je způsobeno mimo jiné velkým množstvím korupčních skandálů či zhoršením bezpečnostní situace.

Začínající předvolební kampaň ukazuje, že v případě vítězství uskupení v čele se stranou Morena (levicová strana) je možná výrazná změna kurzu, která by mohla mít negativní dopady na ekonomickou situaci země. Kritici upozorňují na to, že zvolení jeho kandidáta by přineslo obrovskou nejistotu a díky levicovému směřování by se z Mexika mohla stát druhá Venezuela.

Modernizace NAFTA

Třístranná jednání o modernizaci NAFTA začala v srpnu 2017 a pokračovala 6. kolem v lednu 2018 v kanadském Montrealu. Přestože první kola proběhla v pozitivně náladě, v 5. kole se jednotlivé delegace začaly vzájemně obviňovat z neochoty vyjednávat a z předkládání nekonstruktivních návrhů. V dosavadním průběhu jednání bylo dosaženo pokroku v technických záležitostech, ale projevily se velmi odlišné pozice v klíčových otázkách.

I přes pesimistická vyjádření po 5. kole došlo v 6. kole k uzavření kapitoly o antikorupčních pravidlech a výrazně se posunula jednání i v dalších tématech, jako antikorupční pravidla či telekomunikace. Kanada představila protinávrhy v otázce pravidel původu v automobilovém průmyslu a řešení sporů, které se však nesetkaly s pozitivní reakcí z americké strany.

Daňová reforma v USA

Snížení daně z příjmu právnických osob v USA z 35 % na 20 % by mohlo vést ke snížení atraktivity Mexika pro zahraniční investory a oslabit konkurenceschopnost země. Další schválené pobídky navíc zvýhodní společnosti, které přesunou svůj kapitál a výrobu zpět do země. Kroky americké vlády vyvolaly v Mexiku diskuzi o tom, jak nejlépe reagovat, aby byl zachován přísun investic a zamezilo se odchodu těch již realizovaných. Hlavním lákadlem pro investory ale zůstává levná a kvalifikovaná mexická pracovní síla.

Ekonomické ukazatele

Mexická ekonomika se v roce 2017 potýkala s vysokou inflací, která v prosinci dosáhla 6,77 %, nejvyšší hodnoty od roku 2000. Na její růst mělo především vliv zvýšení cen (resp. zastavení dotací a uvolnění cen) pohonných hmot, které se nyní mění v souladu s cenami na světových trzích, růst cen LPG a také ovoce a zeleniny. Centrální banka ve snaze udržet ve střednědobém a dlouhodobém výhledu inflační cíl +/- 3 % zvýšila mezibankovní úrokové sazby na 7,25 %; další zvýšení této sazby je plánováno na jaro letošního roku.

Experti označují důvody, které vedly ke zvýšené inflaci, za přechodné a očekává se, že inflace se bude postupně snižovat a cíle centrální banky bude dosaženo v posledním čtvrtletí letošního roku.

Špatná bezpečností situace, slabá vláda práva, korupce, slabé instituce a nejistota spojená s vyjednáváním o modernizaci NAFTA vedly k poklesu přímých zahraničních investic. V prvních 9 měsících roku 2017 měly hodnotu 19,773 mld. USD, což je o 23 % méně než ve stejném období předchozího roku. Pro rok 2018 nelze předpokládat výrazné oživení investic kvůli nejistotě plynoucí z voleb a vztahu s USA a přetrvávajícím vnitřním problémům. Pokles bude pokračovat i v případě veřejných investic (v souvislosti se snahou vlády o konsolidaci veřejných financí).

Od ledna do listopadu 2017 došlo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ke snížení deficitu obchodní bilance, který dosáhl 10,72 mld. USD. Hlavním důvodem byl výrazný přebytek exportu neropných produktů. Oproti tomu se stále zvyšoval deficit vývozu ropy (a to jak pod vlivem ceny, tak objemu), který za 11 měsíců r. 2017 dosáhl 16,67 mld. USD (1,25 % HDP).

Kurz mexického pesa byl v průběhu roku 2017 velmi nestabilní a podobný vývoj lze očekávat i během roku 2018. Ukázalo se, že domácí měna velmi citlivě reaguje na vnější vlivy, a to i např. na projevy prezidenta Trumpa či zprávy o jednání o modernizaci NAFTA.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko). Autoři: Eva Tadlíková, ekonomický diplomat; Pavel Šára, asistent.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek