Jak na projekty ekonomické diplomacie: návod krok za krokem

16. 3. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Jak na projekty ekonomické diplomacie: návod krok za krokem Jednou z forem veřejné podpory vývozců jsou takzvané projekty ekonomické diplomacie. Co přesně znamenají a jak postupovat, abyste peníze a pomoc úřadů získali, to ukazujeme na jednoduchém modelovém příkladu.

Již devátým rokem pokračují projekty ekonomické diplomacie, jejichž prostřednictvím stovky firem využily možnost prosadit se na zahraničních trzích. Tuto pomoc vývozcům zastřešuje tradičně Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V čem tyto projekty vlastně spočívají a jak se jich zúčastnit, přibližuje následující příklad. Ukazuje, jak krok za krokem postupovat pro získání pomoci.

Modelový příklad projektu

Firma XY je nováčkem na poli exportu, nabízí však svým zákazníkům zajímavý produkt, který se v tuzemsku osvědčil, a lze tedy předpokládat, že má šanci na úspěch v zahraničí. Zástupce firmy na webu www.businessinfo.cz nebo www.mzv.cz z elektronické Mapy oborových příležitostí zjistí, že o jeho produkt by mohli mít zájem dejme tomu v Srbsku.

Osloví tedy telefonicky, osobně nebo mailem specialisty ve společném Klientském centru ministerstva zahraničních věcí a agentury CzechTrade (www.businessinfo.cz/kce), kde mu na základě zjištěných informací o firmě doporučí další postup.

O vyhledání kontaktů a přípravu prvních jednání s potenciálními partnery se postará zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě, která mu nabídne i vhodné veletrhy v Srbsku, kde by se firma mohla prezentovat, případně i s podporou státu. Tyto veletrhy je možno najít na www.mpo.cz nebo lze využít podpory agentury CzechTrade. Na webu BusinessInfo.cz si zástupce firmy v sekci Zahraničního obchodu věnované Srbsku (BusinessInfo.cz/srbsko) najde takzvanou Souhrnnou teritoriální informaci pro Srbsko, zpracovanou velvyslanectvím v Bělehradě, a z ní získá základní přehled o teritoriu.

Poté se spojí s ekonomickým úsekem velvyslanectví, kde se dozví, jaké akce bude úřad v daném roce pořádat. Úřad exportérovi nabídne, zda by se nechtěl zapojit do projektu ekonomické diplomacie, neboť hodlá v příštím roce uspořádat na velvyslanectví seminář zaměřený právě na tento sektor a vhodné české výrobky pro srbský trh. Společně se dohodnou na základních podmínkách účasti a úřad na konci listopadu v rámci přípravy akcí na následující kalendářní rok předloží projekt ke schválení ústředí ministerstva zahraničních věcí.

Pokud je projekt dobře zpracován, splňuje všechny požadavky, poskytuje prostor pro účast všech firem, které projevily zájem, a vejde se do rozpočtu ministerstva na tento program, bude schválen k realizaci a firma získá možnost učinit další krok k úspěšnému působení na srbském trhu.

Padesát akcí ročně

Projekty ekonomické diplomacie se staly nedílnou součástí aktivit ministerstva zahraničních věcí, a každoročně tak nabízejí prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí možnost vytvoření nových kontaktů, předvedení výrobků a služeb i získání nových zakázek několika desítkám až stovkám českých firem.  

V posledních pěti letech zrealizovali diplomaté v několika desítkách zemí ročně v průměru kolem padesáti seminářů, prezentací, účastí na výstavách a veletrzích, konferencí, misí, „českých dnů" a podobných akcí, na něž ministerstvo přispělo ze svého rozpočtu v průměru mezi pěti až šesti miliony korun.

Díky dobré spolupráci a zájmu o zapojení ze strany ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zemědělství a agentur CzechTrade, CzechInvest nebo CzechTourism se podařilo v řadě případů najít vhodnou synergii a zajistit i finanční spoluúčast. Stejně tak spolupodílení zúčastněných firem nebo asociací patří mezi standardní formy vyjádření zájmu o tyto akce ze strany podnikatelské veřejnosti.

V roce 2014 poprvé elektronicky

Rok předtím – v roce 2013 – provedlo ministerstvo zahraničních věcí interní audit projektů ekonomické diplomacie a na základě doporučení auditorů vypracoval následně odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu novou metodiku projektů, která odpovídajícím způsobem zajišťuje soulad se zacílením ekonomické diplomacie a efektivitu vynaložených peněz.

Při posuzování projektů hraje prim jedinečnost a přidaná hodnota každého projektu, co nejširší zapojení firem a asociací, spolufinancování ze strany ostatních partnerů, vazba na oborové příležitosti a konkrétní přínos pro český export, investice a Českou republiku i její image.

Rok 2014 se tedy stal přelomovou etapou, do níž vstoupily projekty ekonomické diplomacie poprvé v podobě elektronické aplikace, která zjednodušuje komunikaci mezi ústředím a zastupitelskými úřady a zároveň poskytuje i nové možnosti v oblasti řízení a vyhodnocování projektů. Ministerstvo zahraničních věcí vybralo loni z navržených 105 projektů celkem 51 akcí, na něž bylo vynaloženo 4,5 milionu korun.

Několik desítek českých firem prezentovalo své výrobky a služby v oblasti energetiky, strojírenství, obranného průmyslu, potravinářství a zemědělství, ochrany životního prostředí, infrastruktury či zdravotnictví. Projekty byly patřičným způsobem zdokumentovány a medializovány a vytvořily vhodný základ pro přípravu nového běhu programu v roce 2015.

V roce 2015 jde na podporu skoro třikrát víc peněz

Na počátku ledna tohoto roku komise pro výběr projektů prostudovala celkem 107 projektů v celkové hodnotě navrhovaného příspěvku ministerstva přes 13 milionů korun. S přispěním vedení resortu a v souladu s deklarovanou podporou ekonomické diplomacie se letos podařilo výrazně navýšit projektový rozpočet na víc než 11 milionů korun, což umožní zrealizovat přes devět desítek projektů především v oborech s vytipovaným potenciálem pro český export.

Ministerstvo bude nadále usilovně pracovat na zvyšování kvality projektů a rozšiřovat zapojení českých firem. Tomu napomůže i včasné oslovování firem a asociací s návrhy budoucích projektů ekonomické diplomacie, jakož i lepší propagace tohoto nástroje podpory exportu.

Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade. Autor článku:Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu MZV

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek