Jak se vyvarovat sporů s čínskými zaměstnanci

23. 11. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 23.11.2017

Nikdo nepochybuje, že pracovní smlouva je důležitá ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Neméně tak důležitá je i příručka pro zaměstnance (Handbook) či soubor pravidel řídící každodenní situace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale také jako důležitý zdroj informací a důkazů v případě pracovních sporů. Zvláště v takové zemi, kde je loajalita k firmě na velmi nízké úrovni, fluktuace vysoká (myšlenou odborných pracovníků, s určitou kvalifikací, zkušenostmi) a spory vedené před soudy zejména se zahraničními zaměstnavateli nejsou výjimkou.
Takováto příručka by měla obsahovat body, které nejsou detailně rozepsány v pracovní smlouvě. Experti EU SME Centra doporučují zejména detailní rozpis následující problematiky:
- Obecně chování v práci - disciplína, majetek společnosti, disciplinární tresty;
- Pravidla pro nábor zaměstnanců - vč. přesného určení dle pozice a rozsahu podnikání firmy co je a co není v kompetenci zaměstnance;
- Bezpečnost na pracovišti;
- Pracovní doba a přesčas - dle zákona existují v Číně 3 systémy pracovní doby, příručka musí definovat, který firma používá. V Číně se platí za přesčasy, výpočet záleží na systému pracovní doby;
- Svátky a dovolené;
- Pravidla odměn - vč. rozpisu příspěvků zaměstnavatele do povinného sociálního pojištění (zejména pro daňovou optimalizaci zaměstnance);
- Postup pro hodnocení výkonu zaměstnance;
- Pravidla zachování mlčenlivosti a podmínky pro nemožnost pracovat u konkurence v případě, že musí zachovat mlčenlivost;
- Ukončení pracovního vztahu – dle zákona existuje 14 právních důvodů, kdy zaměstnavatel může jednostranně ukončit pracovní smlouvu, jinak jde o protiprávní ukončení. Z toho důvodu je nutné tyto právní důvody rozepsat co nejpodrobněji, aby se mohly použít co nejširším způsobem;
- Odbory.

Zdroj: China Briefing, EU SME Centre, místní personální agentury
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: