Jak získat podporu na energetické úspory poradí další série seminářů

1. 2. 2018 | Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s dalšími partnery připravilo v pořadí již třetí sérii seminářů věnovaných problematice energetických úspor. Díky nim budou účastníci seznámeni s možnostmi podpory na zateplování budov, výměnu zdrojů tepla či výstavbu nových nízkoenergetických budov jak z evropských fondů, tak z národních programů. Semináře se uskuteční od února do dubna letošního roku ve všech krajských městech.

„Energeticky úsporná opatření významně snižují náklady na spotřebu energie a současně omezují negativní vlivy na životní prostředí. V rámci semináře budou představeny aktuální možnosti i novinky v oblasti energetických úspor jednak z evropských programů, jako je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program, tak i z národních programů, konkrétně z programů EFEKT, Úspory energií s rozumem, Nové zelené úsporám a Panel 2013+,“ popsala zaměření seminářů náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olga Letáčková.

​Semináře jsou určeny pro širokou veřejnost. Pomohou s orientací v problematice energetických úspor pro veřejné budovy, podniky a rodinné i bytové domy. Užitečné informace mohou načerpat jak nepodnikající fyzické osoby, podnikatelé, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek, tak obce nebo neziskové organizace. Semináře jsou pořádány Eurocentry, které v regionech plní úlohu informační sítě o Evropské unii a o možnostech podpory z evropských fondů, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Státním fondem Životního prostředí, Státním fondem rozvoje bydlení a Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Účast na seminářích je zdarma, nicméně počet účastníků je omezen, proto je třeba se včas registrovat. Předpokládaná doba trvání semináře je od 9:00 do 14:00. Další informace včetně možnosti registrace k jednotlivým seminářům jsou dostupné níže nebo v Kalendáři akcí na webu www.dotaceEU.cz

 Termíny a místa konání jednotlivých seminářů:

Město:

Termín:

Kontaktní osoba:

České Budějovice

13. 2. 2018

Ing. Pavla Slípková
pavla.slipkova@mmr.cz
tel. 731 681 631

Liberec

21. 2. 2018

Mgr. Bc. Alena Beršíková
alena.bersikova@mmr.cz
tel. 731 628 252

Brno

22. 2. 2018

Ing. Miroslava Jedličková
miroslava.jedlickova@mmr.cz
tel. 731 681 630

Pardubice

27. 2. 2018

PhDr. Radka Kozlová
radka.kozlova@mmr.cz
tel. 739 682 806

Hradec Králové

6. 3. 2018

Ing. Hana Doležalová
hana.dolezalova@mmr.cz
tel. 731 643 693

Plzeň

13. 3. 2018

Ing. Kristýna Chrtková
kristyna.chrtkova@mmr.cz
tel. 734 439 861

Olomouc

14. 3. 2018

MSc. B.A. Radovan Dluhy-Smith
radovan.dluhy-smith@mmr.cz
tel. 731 648 053

Karlovy Vary

15. 3. 2018

Bc. et Bc. Hana Brožová
hana.brozova@mmr.cz
tel. 734 418 535

Ostrava

20. 3. 2018

Ing. Mgr. Magdaléna Žáková
magdalena.zakova@mmr.cz
tel. 739 385 180

Zlín

21. 3. 2018

Ing. Nikola Sentlová
nikola.sentlova@mmr.cz
tel. 734 790 580

Ústí nad Labem

3. 4. 2018

Ing. Lucie Kohoutková
lucie.kohoutkova@mmr.cz
tel. 733 787 797

Praha

10. 4. 2018

Mgr. Annemarie Volinová
annemarie.volinova@mmr.cz

tel. 222 517 526

Jihlava

17. 4. 2018

Mgr. Lenka Marečková
lenka.mareckova@mmr.cz
tel. 731 432 542

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek