Jaká je budoucnost energetického mixu a OZE v Polsku?

3. 12. 2018 | Zdroj: CzechTrade

  • Země: PL - Polsko
  • Datum zveřejnění: 03.12.2018

Konec roku je tak ve znamení intenzivních diskusí o strategických plánech pro polskou energetiku. Rostoucí ceny povolenek CO2 spolu s rostoucí cenou uhlí, s hrozbou neplnění limitů podílu OZE na výrobě energie nebo s velmi špatnou situací čistoty ovzduší nutí vládu i další decision-makery k zamyšlení nad budoucím energetickým mixem. Současná situace, kdy je přes 70% energie generováno z uhlí je dlouhodobě neudržitelná. Tato rozhodnutí budou mít velký vliv i na činnost českých dodavatelů pro energetiku.

K nepříliš jasné situaci přispělo ještě několik dalších faktů. Existující polské, v převážné většině uhelné, energetické zdroje jsou ve velké míře zastaralé. Přes 50 % instalovaného výkonu elektráren je starších 30 let. Nedávno zprovozněné nebo právě dokončované moderní uhelné elektrárny s daleko vyšší účinností (a tím i menší zátěží pro životní prostředí), nepostačí k nahrazení zdrojů, které budou muset být odstaveny z důvodu konce jejich životnosti. Plánování jakýchkoliv nových uhelných projektů v dnešní situaci už nemá jakékoliv opodstatneni.

V oblasti konvenčních elektráren a elektrotepláren také už je skoro jisté, že vývoj v Polsku půjde směrem k decentralizaci a výstavbě středně velkých a menších zdrojů.

Ministerstvo energie nyní přišlo s tím, že nebude bránit rozvoji větrné energetiky (změna zákona o větrných elektrárnách mezi jinými negativně ovlivnila podnikání ČEZ v Polsku), důraz však bude kladen na off-shore větrné elektrárny na Baltu. Stále otevřená také zůstává otázka výstavby první polské jaderné elektrárny.

Stejně tak je ve finální fázi přípravy nový zákon o státní podpoře pro kogeneraci - návrh zákona právě prochází prvním čtením v polském Sejmu. Původní podpora pomocí tzv. žlutých certifikátů končí 31.12.2018 a nový aukční systém tedy zřejmě začne fungovat s mírným zpožděním a část rozpracovaných projektů tedy taky bude do ujasnění situace pozastavena.

Jedním z nezanedbatelných faktorů je i energetická bezpečnost, a tím i propojení na zahraniční politiku, kdy se Polsko dlouhodobě snaží diverzifikovat dodavatele energetických surovin, zejména plynu. I odtud pramení boj v rámci EU proti projektu plynovodu Nord Stream 2 mezi Ruskem a Německem, který má Polsko úplně obejít.

Několik konferencí a veřejných diskusí v poslední, které proběhly v posledních dnech tak spíše nastínilo řadu dalších otázek, než aby bylo nalezeno řešení.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: