Jamajka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. EUR

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

162

273

4630

388

1551

Dovoz

1038

1072

922

1072

1384

Saldo

-877

-799

3708

-683

167

Zdroj: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Výjimečný přebytek v roce 2016 byl způsoben vývozem položky 7331, tlakové nádoby, která se v předešlých letech ČR na Jamajku nevyvážela.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz v roce 2018:

Kód zboží

Název zboží

tis. EUR

8481

Kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany a jiné

692

7308

Výrobky ze železa nebo oceli

417

8429

Buldozery, srovnávače, rypadla apod.

144

9026

Optické přístroje, lékařské, chirurgické apod.

98

3304

Kosmetické přípravky, líčidla

68

8517

Telefonní přístroje

26

2106

Potravinové přípravky

11

5901

Textilie, malířská plátna

8

8708

Části, součásti a příslušenství motorových vozidel

3

6815

Výrobky z kamene a jiných nerostných hmot

3

 

Český dovoz v roce 2018:

Kód zboží

Název zboží

tis. EUR

2208

Nápoje tekutiny lihové ocet

1308

8708

Karoserie (vč. kabin) motorových vozidel

51

0901

Káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky

9

8539

Elektrické žárovky nebo výbojky, včetně žárovek pro světlomety

6

1211

Rostliny plody aj pro parfumerii lékařství ap

4

3301

Silice rezinoidy koncentráty silic

2

3701

Výrobky fotografické a kinematografické

2

8408

Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

2

4205

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

0

4819

Papír karton lepenka a výrobky

0

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě návštěv českých turistů na Jamajce ZÚ nemá žádné informace ani dostupnou statistiku o jakékoliv výměně v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nejsou známy žádné české investice na Jamajce nebo české firmy, které by měly společný podnik s jamajským partnerem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Jamajkou od roku 2014 platnou dohodu o letecké dopravě.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Jamajce rozvojovou pomoc v rámci své bilaterální rozvojové asistence.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: