Jamajka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

7. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

tis. EUR

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

200

162

273

4630

388

Dovoz

591

1038

1072

922

1072

Saldo

-391

-877

-799

3708

-683

Zdroj: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Výjimečný přebytek v roce 2016 byl způsoben vývozem položky 7331, tlakové nádoby, která se v předešlých letech ČR na Jamajku nevyvážela.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz v roce 2017:

Kód zboží

Název zboží

tis. EUR

7436

Filtrační a čistící stroje na kapaliny nebo plyny

127

7128

Díly k turbínám

63

6644

Sklo plavené, povrchové broušené, leštěné, v tabulích

62

8911

Obrněná bojová vozidla, válečné zbraně

27

7232

Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakládače

20

7414

Chladničky, mrazničky apod. k průmyslovým účelům

18

7843

Ostatní díly a příslušenství motorových vozidel

18

7271

Stroje pro mlynářský průmysl a ke zpracování obilnin

17

6573

Textilie natírané nebo napouštěné a výrobky z nich

9

8742

Rýsovací, vytyčovací či matematicko-výpočetní pomůcky

7

Český dovoz v roce 2017:

Kód zboží

Název zboží

tis. EUR

1124

Lihoviny, likéry a ostatní alkoholické nápoje

929

7842

Karoserie (vč. kabin) motorových vozidel

28

5531

Voňavky a toaletní vody

27

0711

Káva nepražená, případně zbavená kofeinu, kávové slupky

9

0989

Hotové pokrmy, j.n.

7

7249

Díly pro stroje k praní, čištění apod.

4

0572

Ostatní citrusové ovoce, čerstvé nebo sušené

3

5514

Směsi vonných látek

3

6429

Výrobky z buničiny, papíru, lepenky, buničité vaty

1

7641

Telef. přístr. (vč. mobilních); ost. přístr. k vysílání, přijímání hlasu a dat

1

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Kromě návštěv českých turistů na Jamajce ZÚ nemá žádné informace ani dostupnou statistiku o jakékoliv výměně v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nejsou známy žádné české investice na Jamajce nebo české firmy, které by měly společný podnik s jamajským partnerem.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR má s Jamajkou od roku 2014 platnou dohodu o letecké dopravě.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Jamajce rozvojovou pomoc v rámci své bilaterální rozvojové asistence.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: