Jamajka: Zahraniční obchod a investice

23. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR ve Washingtonu (Spojené státy americké)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Vývozy

1 448

1 255

1 188

1 310

1 876

Dovozy

5 847

5 033

4 851

5 820

6 126

Saldo

-4 399

-3 779

-3 663

-4 511

-4 250

Zdroj: statinja.gov.jm

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývozy, mil. USD

2017

  1. USA

589

  1. EU 28

195

  1. Kanada

125

  1. Island

50

  1. Čína

49

Dovozy, mil. USD

2017

  1. USA

2 541

  1. EU

430

  1. Japonsko

366

  1. Čína

364

  1. Trinidad a Tobago

298

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavním vývozním artiklem Jamajky jsou anorganické chemikálie, sloučeniny drahých kovů a izotopy. Poté to jsou minerální paliva, oleje, destilační produkty, nápoje, paliva. Na ostrov se nejvíce dovážejí potraviny, spotřební věci, průmyslové zboží, paliva, stroje a dopravní zařízeni, stavební materiály.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Jamajka má pět zón volného obchodu: Kingston, Montego Bay, Garmex, Hayes a Cazoumar. Zóna v Cazoumar patří soukromému majiteli, v Kingstonu a Montego Bay je zóna ve vlastnictví vlády.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Jamajská vláda se shoduje na tom, že zahraniční investice jsou cestou, jak zvýšit ekonomickou výkonnost a životní úroveň. Proto zavádějí několik reforem na oživení investičního klimatu v zemi. I když byrokracie a korupce v minulosti ztěžovaly investorům život, situace se zlepšuje. Právní systém je založen na britské tradici a vynucování kontraktů je poměrně silné. Soudní systém není vždy příliš rychlý. Zajištění vlastnických práv k pozemkům je někdy problematické – přestože existuje hned několik iniciativ na podporu ukončení squattingu, podle odhadů se tzv. squatting, neoprávněné používání cizích pozemků, týká asi 20 % pozemků na Jamajce.

Jampro, jamajská organizace na podporu zahraničních investic, se snaží přilákat investory do těchto oblastí: Logistika a infrastruktura, turismus a služby, výroba, energetika, hornictví, film (i animovaný), hudba, zemědělství a informační technologie.

Investicím do turistiky a logistiky dominují Španělsko a Čína. Čína se má podílet na stavbě logistického hubu v zálivu Portland Bight na jihu ostrova. Do Jamajky také investují americké firmy, které chtějí těžit z mladé populace, hovořící anglicky a relativní blízkosti USA. Dále zde investuje Kanada a Velká Británie.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Jamajka nemá žádný zvláštní zákon na podporu zahraničních investic. Země je investicím otevřená, hlavní agenturou na lákání zahraničních investorů a podporu obchodu je Jampro (www.jamaicatradeandinvest.org). Při investování do Jamajky se zahraniční investoři často chrání doložkou, která jako soud poslední instance určuje Judicial Committee of the Privy Council ve Velké Británii, který funguje jako odvolací soud poslední instance pro Jamajku.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: