Japonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

5. 10. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Tokiu (Japonsko)

Adresy internetových stránek, na nichž jsou k dispozici statistické údaje o zahraničním obchodu:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

poř.

Index

poř.

Index

poř.

Index

2013

17 084 065

21.

122,2

51 957 514

14.

93,0

69 041 579

18.

98,8

-34 873 449

2014

21 151 739

20.

123,8

51 494 085

16.

99,1

72 645 824

19.

105,2

-30 342 346

2015

21 272 732

20.

100,1

56 327 402

16.

106,6

77 600 134

19.

104,7

-35 054 670

2016

22 768 493

21.

107,0

60 757 205

15.

107,9

83 525 698

20.

107,6

-37 988 712

2017

18 096 997

28.

79,5

67 124 547

15.

110,5

85 221 544

20.

102,0

-49 027 549

Zdroj: ČSÚ (databáze zahraničního obchodu ČR)

Japonsko je podle aktuálního obratu 20. nejdůležitějším zahraničně-obchodním partnerem ČR (28. nejdůležitějším vývozním a 15. nejdůležitějším dovozním  partnerem). Pro Japonsko je dle objemu exportu Česká republika na 38. místě, podle objemu dovozu na 56. místě. Obchodní bilance ČR s Japonskem je dlouhodobě pasivní. Mimo Evropu je Japonsko 5. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR a 2. nejvýznamnějším exportním trhem v Asii. K hlavním zbožovým kategoriím v obou směrech vzájemného obchodu patří stroje a dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží, tedy zboží s vysokou přidanou hodnotou a s vysokou mírou zpracování. Vysoké japonské dovozy a vysoký deficit vzájemného obchodu jsou zejména důsledkem japonských investičních aktivit v ČR. Japonské firmy pro své nové podniky v ČR často dováží japonské technologie, resp. existující japonské podniky v ČR uplatňují při výrobě vysoký podíl japonských komponentů. Vysoké dovozy japonských subdodávek však většinou nezatěžují naši celkovou obchodní bilanci, protože převážná část finálních japonských výrobků vyráběných v ČR je určena k následnému exportu.

Japonsko je zároveň dlouhodobě na jednom z předních míst v přílivu investic s vysokou přidanou hodnotou do ČR (2. největší zahraniční investor pokud jde o celkovou hodnotu projektů zprostředkovaných agenturou CzechInvest v letech 1993 - 2016). Kumulovaná hodnota japonských investic dosáhla v roce 2016 hodnoty 3,6 mld. USD. Celkem 229 japonských firem v současné době zaměstnává v ČR přes 47 tisíc zaměstnanců a počet japonských výrobních firem na území ČR je čtvrtý nejvyšší ze všech zemí EU. Z uvedeného celkového počtu se 98 japonských společností v ČR zabývá výrobou a 11 firem výzkumem a vývojem. Největší japonskou investicí v ČR je společný projekt automobilek Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroën. Kolínský závod TPCA na výrobu osobních automobilů, který byl oficiálně otevřen v r. 2005, je výší investice přes 1 mld. EUR jedním z největších investičních projektů ve střední Evropě a ČR přináší kromě cca 3 000 přímých pracovních míst i dalších cca 7 000 pracovních míst v návazných službách a u subdodavatelů.

Projekty PZI zprostředkované CzechInvestem dle země původu (1993 - 2016):

 

Země původu

Počet projektů

Výše investice  (mil. CZK)

Výše investice   (mil. USD)

Nově zřízená pracovní místa

Podíl na celkové hodnotě investic (%)

1.

Německo

352

218 451,26

8 705,47

58 667

22,81

2.

Česká republika

353

141 792,06

6 045,50

29 601

14,94

3.

Japonsko

130

123 925,37

4 170,88

28 706

12,91

4.

USA

222

82 713,80

3 488,17

40 953

8,62

5.

Korea

31

77 821,35

3 345,22

12 199

8,11

6.

Nizozemsko

73

63 948,36

2 862,11

12 052

6,66

7.

Rakousko

59

37 001,03

1 633,25

5 353

3,85

8.

Švýcarsko

67

27 558,41

1 155,06

6 687

2,87

9.

Francie

53

24 575,53

992,37

9 745

2,56

10.

Británie a Sev.Irsko

92

23 802,39

896,68

11 638

2,48

 Zdroj: CzechInvest (2017)

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR do Japonska

Hlavní položky vývozu z ČR do Japonska v roce 2017

tis. Kč                        

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

3 805 646

Perly drahokamy drahé kovy výrobky bižuterie

3 488 497

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

2 416 086

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

1 490 220

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

1 017 645

Zbytky odpad v potravinářském průmyslu krmivo

687 748

Dřevo uhlí dřevěné výrobky dřevěné

684 622

Výrobky kožené sedlářské řemenářské apod

376 206

Výrobky chemické organické

334 133

Železo a ocel

327 995
Komoditní struktura dovozu z Japonska do ČR

Hlavní položky dovozu do ČR z Japonska v roce 2017

 tis. Kč                        

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

20 892 320

Přístroje el. záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

17 530 731

Vozidla motorová traktory kola aj vozidla

10 495 893

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

4 514 537

Plasty a výrobky z nich

2 010 559

Výrobky ze železa nebo oceli

1 698 749

Kaučuk a výrobky z něj

1 678 805

Výrobky farmaceutické

1 048 387

Železo a ocel

889 663

Výrobky fotografické a kinematografické

829 459

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Služby (v mil. Kč)
 

2013

2014

2015

2016 

2017

Druh služeb

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

příjmy

výdaje

Doprava

640,6 2 206,7 766,3  2 002,5 812,4  2 151,8 794,4 2 322,7

713,0

2 513,6

Cestovní ruch

2 368,1 8,9 2 654,7 7,1 1 705,1 7,0 1 583,7 6,5

1 655,0

6,6

Technické a poradenské podnik. služby

95,8 2 523,8 135,9  4 584,5   149,1 3 356,0  154,4 2 132,2

258,1

2 052,1

Pojišťovací služby

28,3 87,1 37,8 88,2 35,8  98,3 42,7 105,9

39,5

118,7

Autorské a jiné odměny a licenční poplatky

72,6 2 535,4 63,6 3 521,8 117,0 3 698,0 91,0 2 371,0

97,0

2 329,1

Telekomunikační a informační služby

35,7

111,0

185,6

 57,3

94,3

69,5

108,0

85,2

41,5

286,8

CELKEM

3 322,0 7 521,3 3 876,6 10 305,9 2 964,5 9 412,4 2 811,5 7 093,8 2 962,8 7 370,8

Zdroj: Česká národní banka

Struktura exportu a importu služeb

Ze souhrnné statistiky je zřejmé, že obchod se službami je charakteristický svou značnou proměnlivostí. Tradičně největší položkou, která přispívá k příjmové části bilance služeb ČR, je cestovní ruch. Tato položka je rovněž velmi proměnlivá, ale pravidelně tvoří naprostou většinu celkových příjmů. Druhou velkou položkou je doprava, následují technické a poradenské služby, autorské a licenční poplatky a telekomunikační služby. Drtivá většina služeb je nabízena nebo poptávána na území ČR, jen malá část na území Japonska.
ZÚ Tokio v minulých letech zaznamenával poptávky z oblasti služeb jen zřídka. Nejčastěji jsou poptávky orientované na vývoj nových technologií, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, zpracování odpadů, alternativní energie, realitní služby, apod. Poptávající firmy někdy nabízejí i spoluúčast na dokončení vývoje výrobků (např. v oblasti softwaru).

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy působící v Japonsku:

Nejvíce zastoupeným oborem z hlediska zřizování poboček českých firem v Japonsku je bezkonkurenčně oblast informačních technologií. K firmám, majícím zde své přímé zastoupení, patří:

 • Avast
 • Moravia IT
 • Flowmon Networks
 • Zoner Software
 • INSTAR ITS
 • LOGIS
 • Memsource
 • YSoft

Dále mají v Japonsku své přímé zastoupení například firmy z oblasti nanotechnologií (Elmarco), potravinářství (Ravy) nebo výroby šperků (Moshna).

Český vývoz do Japonska

K významným českým exportérům do Japonska patří firmy (firma - činnost):

 • Tchecomalt Group - slad
 • Bohemia Top Hop - chmel
 • Obchodní sladovny Prostějov - slad
 • Nová Huť Export - stavební a instalatérský materiál
 • Nikom - ferovanad, sypké stavební hmoty, žáruvzdorné materiály
 • IVAX - farmaceutické látky
 • Šmeralovy závody Brno - tvářecí stroje
 • ČKD Blansko - hydroenergetika
 • Moser - sklo
 • Preciosa - sklo
 • Jablonex - bižuterie
 • ŽĎAS - tvářecí stroje
 • Thonet - sedací nábytek
 • Linet - vybavení nemocnic
 • ELMARCO - stroje na výrobu nanovláken
 • Mavel - turbíny pro malé vodní elektrárny
 • Cink - turbíny pro malé vodní elektrárny

Vývoz českého zboží do Japonska je přitom často zajišťován japonskými dovozními firmami:

 • Meiwa Sales - české sklo
 • Mitsubishi Corporation - chmel a slad
 • E.A.T. Japan Ltd. - chmel a slad
 • Kanematsu KGK Corporation - obráběcí stroje
 • Japan Small Hydro - turbíny pro malé vodní elektrárny
 • Asahi Breweries - pivo Plzeňský Prazdroj
 • Ikon - pivo Budvar
 • Pštros - piva od lokálních českých pivovarů
 • Union Liquors Co. - Becherovka
 • P&M - skleněné pilníky, pivo, víno

Český dovoz z Japonska

Hlavními dovozci zboží z Japonska jsou obchodní pobočky významných japonských výrobců registrované v ČR (firma - činnost):

 • Bridgestone CR - pneumatiky
 • Canon CZ - kopírky
 • Honda Česká republika - automobily
 • JVC Czech - spotřební elektronika
 • Konica Minolta Photo Imaging Czech - technika na zpracování fotomateriálu
 • Konica Minolta Business Solutions Czech - faxy, kopírky a fototechnika
 • Olympus - fototechnika
 • C&S - lékařské přístroje a fototechnika
 • Panasonic CR - kancelářská technika
 • Sony Czech - elektronika
 • Toyota Motor Czech - automobily

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Výměnou nót mezi velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 25. 3. 1994) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 88.048/94-MPO ze dne 21. 4. 1994) byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese České republiky do smluv, které byly uzavřeny mezi Japonskem a bývalým Československem a měly účinnost ke dni jeho zániku.

Ekonomické vztahy mezi ČR a Japonskem se realizují na základě následujících smluv:

   •     Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oblasti daní z příjmu, Praha, 11.10.1977, vyhl. č. 46/1979 Sb..

   •     Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení. Smlouva byla podepsána v Praze dne 21. února 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2009. Aktualizována 1. 2. 2017.

   •     Dohoda mezi ČR a Japonskem o prodeji 40 milionů tun emisních jednotek, podepsáno v Praze dne 30. března 2009 (ČR využila získané prostředky v rámci programu Zelená úsporám). Následně v letech 2009–2012 na základě Dohod mezi vládou ČR a společností Mitsui & Co. japonská strana nakoupila dalších 50 miliónů tun emisních jednotek (Assigned Amount Unit – AAU). 
Poznámka k vypovězené obchodní dohodě:

Výměnou nót mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 103254/2004-MPO-III ze dne 13. 4. 2004) a velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 13. 4. 2004) byla v souvislosti se vstupem ČR do EU k 1. 5. 2004 vypovězena Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska, vyhl. č. 570/1992 Sb. (podepsaná v Tokiu, 24. 4. 1992). Její platnost byla ukončena k datu 30. 6. 2004. Tak jako všechny ostatní bilaterální obchodní dohody ČR byla nahrazena obchodně-politickým režimem v rámci společné obchodní politiky EU.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Japonsko je vyspělou zemí a není tudíž příjemcem rozvojové spolupráce z ČR. Obě země příležitostně spolupracují na některých rozvojových projektech ve třetích zemích, jako tomu bylo například v Gruzii.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: