JAR je vstupní branou do Afriky

30. 6. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - JAR je vstupní branou do Afriky Jsou hned dva zásadní důvody proč vyrazit za byznysem do Jihoafrické republiky. Je to nejvyspělejší země regionu a zároveň odtud lze účinně řídit i obchod s většinou okolních zemí.

Význam Jihoafrické republiky je pro celý jih kontinentu naprosto klíčový. Jde o jednoznačně nejrozvinutější zemi celého subsaharského regionu. Přitom rozmach Jižní Afriky nastal až koncem 19. století spolu s rozvojem těžebního průmyslu. Přes přístavy Kapské Město a Durban procházelo zároveň i zásobení zbožím pro celý jih Afriky.

Jediným dalším významným přístavem oblasti byl Lourenco Marques (dnešní Maputo, hlavní město Mosambiku). Tento přístav však byl v portugalských rukách. Kromě tehdy méně významné Angoly - která také byla portugalskou kolonií - byl pak celý jih kontinentu pod britským vlivem. Jižní Afrika zásobovala zbožím i další vnitrozemské kolonie, především oblast dnešní Zambie, Zimbabwe a Malawi. Výraz brána do okolních zemí jihu Afriky tedy není rozhodně přehnaný.

Proto byla už v roce 1910 vytvořena nejstarší celní unie světa SACU (Southern African Customs Union), která dnes zahrnuje členské státy JAR, Namibii, Botswanu, Svazijsko a Lesotho. Mezi těmito zeměmi je tok zboží bezproblémový a lze vzkázat českým podnikatelům, že není příliš zapotřebí hledat partnery v dalších zemích sousedících s JAR. Obchod se uskutečňuje v drtivé většině s pomocí jihoafrických obchodníků.

Obchod ČR s Jihoafrickou republikou

Kde si zřídit základnu

Který region nebo město v Jižní Africe zvolit jako obchodní základnu? Odpověď na tuto otázku není zdaleka jednoznačná. Například těžba uhlí a dalších nerostných surovin je soustředěna především v severovýchodní části země, a téměř všechny uhelnéelektrárny jsou proto postaveny v této oblasti. Pokud tedy česká firma má svoje zaměření na oblast těžebních technologií nebo energetiky, měla by být především v oblasti Johannesburgu. Mimochodem, Johannesburg, dnešní desetimilionová aglomerace, vznikl jen díky nalezištím zlata okolo roku 1886 a během pouhých deseti let vzrostl rychle počet jeho obyvatel na 100 tisíc.

Nesmíme opomenout Durban, který je největším přístavem v zemi. Díky pohybu zboží je Durban významným centrem pro řadu průmyslových aktivit, stejně jako další přístav Kapské Město. Pokud jste dodavatelem spotřebního zboží, uvažujte spíše o Kapském Městě. Centry průmyslu se však stávají i další oblasti: pokud jde o automobilový průmysl, je často zmiňován Port Elizabeth.

Nicméně pro každý druh podnikání je potřeba řešit otázku vhodné základny zvlášť se zřetelem na jednu skutečnost: země je více než patnáctkrát větší než Česká republika a například vzdálenost z přístavu Kapské Město do Johannesburgu je 1600 kilometrů. V některých případech je tedy vhodné, aby partner české firmy měl kvůli dostatečnému obchodnímu pokrytí pobočky ve všech hlavních centrech země, jimiž jsou právě zejména Johannesburg, Durban a Kapské Město.

Přednost mají firmy s certifikátem BEE

Až do osmdesátých let minulého století fungoval v Jihoafrické republice režim nazývaný apartheid, který stál na rasové segregaci. Po jeho pádu je trend dávat dostatečné příležitosti původnímu obyvatelstvu. Součástí tohoto trendu je i takzvaný systém BEE, později přejmenovaný na B-BBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment).

Jde o vládní program, jehož cílem je poskytnout v minulosti znevýhodněným skupinám obyvatel JAR hospodářské příležitosti, které pro ně byly dříve nedostupné. Byl zaveden v rámci přechodu země od apartheidu, aby změnil nerovnosti ve vlastnictví, managementu a kontrole nad finančními a ekonomickými zdroji ve prospěch většiny. Pro stanovení, jaký stupeň BEE firma dosahuje, existují auditorské společnosti, které firmě vydají certifikát.

Prokázání se certifikací a požadovaným stupněm BEE je nutné především pro dodávky státem vlastněným firmám. Bez tohoto certifikátu se potenciální dodavatel nemůže ucházet o zařazení na „vendor list". BEE se tak stává do jisté míry překážkou pro vstup na trh, protože upřednostňuje dodavatele se sídlem v JAR a s určitým stupněm podílu černošského managementu na řízení firmy podle stanovených kritérií. Nicméně se dá překonat partnerstvím s firmou, která potřebnou certifikaci BEE má.

V platinové velmoci ubylo 35 tisíc těžařů

Těžební průmysl, který byl už od 19. století zdrojem hospodářského růstu jižního cípu Afriky, je stále klíčovou součástí ekonomiky. I díky mechanizaci ale v něm postupně ubývá zaměstnanců. Strojová těžba je na jedné straně šancí pro dodavatele techniky - včetně těch z České republiky - zároveň ale samozřejmě vytváří určité sociální napětí. V těžařském průmyslu zaniklo jen za poslední dva roky v JAR víc než 35 tisíc pracovních míst. To znamená, že o místo přišel každý čtrnáctý zaměstnanec. Napsal to nedávno s odvoláním na údaje Jihoafrické komory těžařů ekonomický list Financial Times.

Těžaři v JAR proto v posledních letech bojují s nepokoji zaměstnanců, rostoucími náklady a nízkými cenami komodit. Těžařský sektor je přitom v Jihoafrické republice největším soukromým zaměstnavatelem.

Většina pracovních míst zanikla mezi lety 2012 až 2014 v dolech na zlato a platinu. Ve zlatých dolech se počet pracovních míst snížil o 23 tisíc, což představuje asi 16 procent všech pracovníků. V dolech na platinu ubylo 10 800 zaměstnanců, tedy asi pět procent. Dalších 1600 pracovních míst, což je zhruba sedm procent, zaniklo v dolech na železnou rudu.

V JAR se nachází kolem 80 procent prokázaných světových rezerv platiny. V 70. letech měla tato země na celosvětové těžbě zlata dvoutřetinový podíl a v současnosti je pátým největším těžařem zlata. Od 90. let však počet zaměstnanců v těžařském sektoru celkově klesl z 800 tisíc na méně než 500 tisíc. Producenti zlata i platiny jsou stále více závislí na hluboké těžbě, která je náročná na práci, a v poslední době se potýkají i se zmíněnými stávkami zaměstnanců. Ziskovost firem klesá, takže podniky jsou nuceny restrukturalizovat a snižovat náklady.


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy divize Euro E15, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Autor článkuVladimír Jeništa, vedoucí kanceláře CzechTrade v Johannesburgu

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek