JAR: Státní energetická společnost ESKOM investuje 3,8 miliardy EUR do obnovitelných zdrojů

11. 4. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - JAR: Státní energetická společnost ESKOM investuje 3,8 miliardy EUR do obnovitelných zdrojů V dubnu 2018 podepsal ministr pro energetiku Jihoafrické republiky Jeff Radebe smlouvy s nezávislými výrobci energie (tzv. IPP) o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů státní energetickou společností ESKOM. Investice ve výši 56 miliard randů (zhruba 3,8 miliardy EUR) mají navýšit do pěti let energetickou výrobní kapacitu země o 2300 MW.

Podpora energie z obnovitelných zdrojů je součástí tzv. Národního rozvojového plánu 2030, který zahrnuje plnění mezinárodních závazků a předpokládá instalaci dalších 20 GW tzv. obnovitelné energie do roku 2030.

K podpisu dne 4. dubna 2018 došlo po dlouhé celonárodní diskuzi o účelnosti tzv. obnovitelné energie pro JAR a potom, co v březnu zamítl Nejvyšší soud odvolání Národní ho svazu výrobců oceli (NUMSA) a odborové organizace Transform RSA. Podle těchto organizací povede realizace uvedených projektů k uzavření uhelných elektráren a poškodí více než 30 000 rodin jejich zaměstnanců.

Celkem bylo v letech 2011 až 2015 vysoutěženo 112 tzv. IPP projektů. K finálnímu podepisování smluv ale docházelo postupně, což vyvolávalo pochybnosti a spekulace, přispívalo ke snižování kredibility JAR u investorů a ratingových agentur a negativně postihovalo firmy, které zakázky vyhrály. Největší a poslední porce 27 z celkových 112 projektů Programu veřejných zakázek odebírání energie z obnovitelných zdrojů od nezávislých výrobců (REIPPP), pak byla schválena v dubnu 2018.

Většina z uvedených IPP projektů se nachází v kapském regionu, s patnácti větrnými, solárními PV a CSP projekty. Čtyři z podepsaných větrných projektů se nacházejí v provincii Východní Kapsko a čtyři fotovoltaické projekty jsou umístěny v Severním Kapsku. Dva projekty obnovitelné energie z větrných zdrojů se nacházejí v Západním Kapsku. Projekt biomasy bude prvním projektem IPP, který bude umístěn v provincii Mpumalanga na severovýchodě země, jiný projekt vodní elektrárny bude umístěn v centrální provincii Free State.

Do tendrů zasáhla řada evropských firem (registrovaných v JAR) mj. z Dánska, Francie, Itálie, Holandska či Španělska. Největší projekt na výstavu slunečné elektrárny o výkonu 170 MW byl svěřen firmě Aurora Power Solutions. Firma Sener získala zakázku na realizaci 100 MW solární termální elektrárny Ilanga poblíž Upington a 100 MW solární elektrárny Kathu v Severním Kapsku. Další fimy, které vysoutěžily zakázky jsou Total, Enel Green Power, EDF Energy, Emvelo energy Solutions, Cobra Energy aj.

Očekává se, že po uvedení všech 27 projektů do provozu dojde k úspoře 9,6 milionu m3 vody ročně, ve srovnání s obdobným energetickým výkonem pocházejícím z fosilních paliv. Což je pro Jihoafrickou republiku, jež v posledních letech trpí těžkým suchem, důležité. Podle ministerstva pro energetiku bude současná investice vyžadovat dohromady 2,8 milionu solárních fotovoltaických modulů, 600 střídačů a 385 transformátorů, stejně jako 500 větrných věží a turbín a vytvoří  58 000 nových pracovních míst.

Ministr Radebe zároveň oznámil vypsání dalších tendrů na vybudování dalších 1800 MW z obnovitelných zdrojů v blízké budoucnosti. Ministr současně zopakoval záměr jihoafrické vlády nadále investovat do tzv. „zelené energetiky“ s tím, že JAR by do roku 2030 měla vybudovat kapacitu k produkci dalších 20 GW z obnovitelných zdrojů, což by mohlo znamentat příležitosti i pro české firmy.

Na druhou stranu je třeba si uvědomovat že i vzhledem k debatě, kterou podpora obnovitelné energie vyvolává včetně údajného poškozování uhelné energetiky existuje podle komentátorů předpoklad, že případné budoucí tendry budou vysoce podmíněny zatíženy podílem místních dodavatelů s černosškou vlastnickou strukturou (tzv. „local and black content“), které budé nutné ze strany uchazečů splnit.

Podrobné informace o stávajících projektech nezávislých výrobců energie (tzv. Independent Power Producer Procurement Program - IPP).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor. Viktor Dolista, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Pretorii.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek