Jasná pravidla pro danění příjmů ve sdílené ekonomice na Slovensku

9. 1. 2018 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Jasná pravidla pro danění příjmů ve sdílené ekonomice na Slovensku Od 1. ledna 2018 platí na Slovensku novela zákona o dani z příjmů, která zavádí pravidla pro zdanění příjmů ve sdílené ekonomice. Tato ekonomika je často označována jako produkt internetové doby a její rozvoj jde ruku v ruce s digitální ekonomikou.

Ve sdílené ekonomice se prostřednictvím technologických platforem propojují dodavatelé ochotní pronajímat svá aktiva se spotřebiteli, kteří mají zájem o dočasné použití těchto aktiv. Aplikace pro mobilní telefony jsou typickým nástrojem pro přístup k technologické (komunikační) platformě propojující dodavatele se spotřebitelem. Jedná se o model podnikání, který je postavený na pronájmu, výměnách anebo i sdílení majetku.

Všechny příjmy plynoucí z poskytování služeb ve sdílené ekonomice na území SR budou muset být zdaňovány v SR. České firmy, které hodlají takové služby v SR nabízet (např. přepravní služby, ubytovací služby, rozvážka  zboží, sdílení aut či kol, průvodcovství, dodávky jídel, úklid, opravy, apod.), budou ze svých příjmů v SR platit daň z příjmů v případě, že založí v SR stálou provozovnu.

Pokud české firmy stálou provozovnu v SR nezřídí a budou se svými slovenskými obchodními partnery komunikovat pouze přes digitální platformu (nabízet jim klienty), uplatní se tzv. srážková daň 19 %. V praxi to znamená, že například u přepravních služeb bude muset srážkovou daň odvést konkrétní řidič v SR a u ubytovacích služeb konkrétní ubytovací zařízení v SR, která využívají služeb českého digitálního portálu.

SR je jednou z prvních zemí, která přistoupila k řešení zdaňování této moderní formy podnikání. Cílem tohoto opatření je zajistit spravedlivé podnikatelské prostředí, aby operátoři digitálních platforem, které jsou řádně zaregistrované a platí daně v SR, nebyli znevýhodněni proti těm, kteří záměrně přesouvají svoje zisky do daňových rájů.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bratislavě (Slovensko). Autor: Jaroslav Remeš, ekonomický diplomat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek