Jemen: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

31. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Obsah neuveden

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Obsah neuveden

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: