Jihoafrická republika: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

27. 5. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Mapa globálních oborových příležitostí MZV, MPO a CzechTrade se zaměřuje především na sektory s nevyužitým potenciálem, přičemž bere v úvahu exportní kapacitu na straně českého vývozu a strukturu a specifika místní ekonomiky. Výčet oborů je zaměřený na sektory, ve kterých na cílových trzích stabilně roste poptávka a v nichž v současné době není plně využit exportní potenciál České republiky. Odkaz na Mapu globálních oborových příležitostí v teritoriu Jižní Afriky.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Výpadky dodávek elektřiny v posledních letech způsobují investice firem a domácností do vlastní energetické nezávislosti na státní elektrické rozvodné síti. Vedle komplexních řešení dodávek energie z obnovitelných zdrojů a energetických zásobníků (tzv. energy storage), roste poptávka po řešeních zajišťující energetickou nezávislost spotřebičů a elektrických zařízení v případě výpadku síťového napájení. Uplatnění naleznou taktéž dodavatelé záložních zdrojů a přepěťových ochranných pomůcek, které umožňují automatické přepínání zdroje bez narušení výroby, chodu ochranných systémů a alarmů, poškození elektrospotřebičů, ztrát dat apod.

S ohledem na značné sucho, které postihlo Jihoafrickou republiku (zejména provincii Západní Kapsko) v uplynulých letech existuje poptávka je po inovativních řešeních a technologiích souvisejících s čistěním a recyklací odpadní vody a snižováním spotřeby vody napříč sektory.

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti
Chemický průmysl HS 2921 - Sloučeniny s aminovou funkcí
HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu apretování a pod. výr.
Energetický průmysl HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou
HS 8410 - Turbíny kola vodní regulátory
HS 8501 - Motory elektrické generátory
HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr. měniče rotační
HS 8535 - Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,›1000V
HS 8536 - Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů,‹1000V;konekt,pro opt. vlákna
HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací
Kovozpracovatelský průmysl               HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj
HS 7321 - Kamna kotle vařiče aj plynové z železa oceli
HS 7325 - Výrobky lité ostatní z železa oceli
HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli
Obranný průmysl HS 8802 - Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety
HS 9301 Zbraně kromě revolverů, pistolí a sečných a bodných zbraní.
HS 9303 - Zbraně střelné, zařízení využívající výbuch ost.

HS 9304 - Zbraně ostatní, ne zbraně sečné bodné

HS 9305 - Části a příslušenství zbraní, revolverů a pistolí
HS 9306 - Bomby, granáty, miny, náboje ap. střelivo ostatní
Služby CPA 55.10 - Ubytovací služby v hotelích a podobných zařízeních, vč. každodenního úklidu
CPA 79.11 - Služby cestovních agentur
Strojírenský průmysl HS 8428 - Zařízení ost zdvihací nakládací manipulační                                                      
HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové
HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů
HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod
HS 8460 - Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap
Těžební, důlní a ropný průmysl HS 8408 - Motory pístové, vznětové s vnitřním spalováním
HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap
HS 8429 - Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem
Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9402 - Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj
HS 9018 - Nástroje lékařské, chirurgické. zubolékařské aj.
HS 7324 - Výrobky sanitárn části z železa oceli
HS 9011 - Mikroskopy optické sdružené
HS 9022 - Přístroje rentgenové aj. používající záření
Zemědělský a potravinářský průmysl HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické
HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj
Zpracovatelský průmysl HS 4803 - Papíry ap pro hygien aj účely vata buničitá
Železniční a kolejová doprava HS 8607 - Části a součásti želez. lokomotiv nebo jiných kolejových vozidel

Zdroj: Businessinfo.cz

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Portál Businessinfo.cz obsahuje základní přehled, kalendář akcí a projektů ekonomické diplomacie, které se týkají Jihoafrické republiky. Aktuální informace o akcích Velvyslanectví ČR v Pretorii a zahraniční kanceláře CzechTrade v Johannesburgu jsou uvedeny na webových stránkách těchto úřadů. Přehled nejvýznamnějších pravidelných veletrhů a výstav v Jižní Africe je uveden v kapitole 6.4.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: