Jihomoravský brownfield pomohly zmodernizovat evropské dotace

13. 9. 2018 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

Projektem „Rekonstrukce a dokončení modernizace Areálu Kukla“ ukončila společnost Strojírna Oslavany celkovou modernizaci svého výrobního areálu, který se nachází v prostorách bývalého dolu Kukla.

Celkové výdaje na projekt činily 28 milionů korun, z čehož téměř třetinu, 9,8 milionu, pokryla dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

„Realizací projektu se nám podařilo území bývalého dolu nejen zrekonstruovat do jeho bývalé historické podoby, ale i zmodernizovat všechny jeho objekty tak, aby v nich mohla probíhat špičková strojírenská výroba,“ uvedla Alena Lubasová, ředitelka společnosti Strojírna Oslavany. „Zajímavou a přínosnou částí projektu byla i revitalizace nejvíce zanedbaného území po důlní těžbě. Provedení náročných terénních úprav s torkretáží svahů umožnilo využít tyto části areálu jako naučně-zábavní park s environmentální tématikou přímo uprostřed firmy,“ dodala Alena Lubasová.

Dotaci na rekonstrukci areálu čerpala Strojírna Oslavany z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020, konkrétně z programu Nemovitosti. „Z tohoto programu získalo podporu 116 projektů ve výši 1,2 miliardy korun, přičemž proplaceny již byly projekty za 840 milionů korun. Projekt Strojírny Oslavany ukazuje, že podpora rekonstrukce tzv. brownfieldů má široký dopad – v tomto konkrétním případě umožnila zkvalitnit výrobu, zlepšit životní a pracovní prostředí, i umístit edukativní park přímo do areálu podniku,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.

Projekt rekonstrukce sídla společnosti Strojírna Oslavany byl zaměřen na celkové dokončení modernizace brownfieldu bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech postaveného v letech 1911–1913, v němž probíhá od roku 1983 strojírenská výroba. Rekonstrukce areálu byla zahájena již v roce 2010 a proběhla v několika etapách, které byly částečně spolufinancovány z předešlého Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013. Realizací tohoto projektu byla dovršena celkem již třetí, závěrečná, část rekonstrukce. Projekt zahrnoval výstavbu tří nových objektů, rekonstrukci dvou objektů, oplocení areálu, terénní úpravy a rekonstrukci příjezdové komunikace.

Strojírna Oslavany je předním českým strojírenským výrobcem a dodavatelem hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty. Více než 50 procent zákazníků společnosti tvoří zahraniční odběratelé. Sídlem společnosti je areál bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech, jehož rekonstrukce byla předmětem realizovaného projektu v programu Nemovitosti.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek