Jihosúdánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchod ČR s Jižním Súdánem (tis. USD, dle ČSÚ, údaje vykazovány od r. 2013):

 

2013

2014

2015

 2016

2017

vývoz

755

1 438

347

58 

352

dovoz

61

6

3

91

bilance

694

1 432

344

50 

243

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2017 (dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

841121

Pohony turbovrtulové do 1100 kW

269

2.

701810

Perly skleněné, imitace perel, drahokamů

62

3.

851710

Části, součásti přístrojů na vysílání, přijímání hkasu, dat

19

4.

401130

Pneumatiky nové pryžové pro letadla

6

5.

841459

Ventilátory ostatní

5

6.

880330

Části, součásti ostatních letounů, vrtulníků

2

 

 

Celkem vývoz ČR do Jižního Súdánu 2017

352

Hlavní položky českého dovozu, r. 2017 (dle ČSÚ):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

843149

Části ostatních jeřábů, strojů zemních

86

2.

392690

Výrobky z plastů ap materiálů ostatní

4

3.

850110

Motory eletrické , do 37,5 W

1

 

 

Celkem dovoz ČR z Jižního Súdánu 2017

91

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Jižním Súdánem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Jižním Súdánu.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi Jižním Súdánem a ČR nejsou uzavřeny ani rozjednány žádné dohody obchodně-ekonomického charakteru.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci humanitární pomoci byl v r. 2016 MZV ČR přímo podpořen projekt Člověka v tísni „Cash for Assets – Posílení schopnosti obyvatel Jižního Súdánu odolávat následkům dlouhodobé komplexní humanitární krize a aktuální krizové situace způsobené atmosférickým jevem El Nino“. Další humanitární pomoc ve výši 3. mil. Kč byla JS poskytnuta prostřednictvím UNICEF na podporu výživy a ochrany dětí.

Přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB):

2011

2012

2013

2014

 2015

2016

436,9

1 186,6

1 399,6

1 964,2

1 674 

1 590

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: